CELKOVÝ PREHĽAD ŠKOLENÍ

FENG SHUI UCELENÝ VÝUKOVÝ PROGRAM OD A po Z

ŠKOLENIA, KURZY, SEMINÁRE A PRAKTICKÉ CVIČENIA

KOMPLEXNÉ VYUŽITIE FENG SHUI HARMONIZAČNÝCH SYSTÉMOV

PRI KÚPE A PRENÁJME PRIESTOROV,

V BYTOVEJ  ARCHITEKTÚRE PRI PRESNE CIELENOM FAREBNOM, ŽIVLOVOM A MATERIÁLOVOM VYBAVENÍ A VYVÁŽENÍ  PRIESTOROV (INTERIÉR, EXTERIÉR), ALE AJ OSÔB,

PRI KOMPLEXNOM ZARIAĎOVANÍ BYTOV / DOMOV / KANCELÁRIÍ / HOTELOV, ...,

  V NÁBYTKÁRSTVE V STAVEBNÍCTVE PRI PROJEKCII RODINNÝCH DOMOV, BUDOV, NÁMESTÍ, ŠTVRTÍ,

PRIEMYSELNÝCH PARKOV, ..., PRI ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRE,

PRI ÚPRAVÁCH A ARCHITEKTONICKÝCH PRÍPRAVÁCH POZEMKOV, STAVEBNÝCH LOKALÍT, ...

PRI PLÁNOVANÍ ÚZEMNÉHO ROZVOJA MIEST A OBCÍ, ... 

Môžete začať ktorýmkoľvek školením

Ak v jednotlivých oblastiach kliknete na klikátko "vstúpiť", dostanete sa

do príslušnej časti konkrétneho školenia, alebo okruhu školení.

ŠKOLENIA FENG SHUI - začiatočník, pokročilý, praktik, profesionál

 feng shui harmonizačmé systémy priestorov a ich obyvateľov

 Praktická výuka Feng Shui Systémov od A po Z

1.

Môžete začať ktorýmkoľvek školením podľa svojich predstáv a podľa vnútorného zhodnotenia svojich vedomostí. Preberané témy, ktoré sa nachádzajú v tematických okruhoch jednotlivých typov školení, sú formulované všeobecne a tú časť, ktorú potrebujete, alebo ktorú neobsahuje konkrétne školenie, si môžete doplniť

(rozšíriť, zopakovať,utvrdiť) výukovými videami zdarma, alebo na čiastkových seminároch, venovaných danej problematike.

 

 

Stránka je v prestavbe, zatiaľ sú aktívne iba školenia feng shui.

Školenia, ktoré sú uvedené nižšie, sú už pripravené, postupne ich budeme aktivovať.

Preto pri každej návšteve tejto stránky odporúčame stránku aktualizovať -

stlačiť "Refresh" (klávesa F5)

Novospustené aktívne školenia vždy najskôr zverejníme na našom FB

(hľadajte pod Hermes Feng Shui)

ŠKOLENIA - praktické používanie PC programov

 feng shui analytické systémy priestorov a ich obyvateľov

 Praktické použitie Podporných Nástrojov pre feng shui
2.
Tieto školenia sa delia na výuku ovládania PC programov a na výuku praktického využitia týchto programov.

Pri prvom školení sa preberajú funkcie konkrétneho programu, ďalej sa vysvetľuje

na čo, a za akých okolností sa konkrétne funkcie používajú. Účastníci sa oboznamujú so všetkými prepojmi programu na jeho jednotlivých úrovniach. Táto časť vám pomôže v rýchlej orientácii v programe a pri výbere tej správnej funkcie, keď riešite nejaký konkrétny problém.

Pri výuke praktického používania - využitia programov sa už priamo fyzicky pracuje

so zadanými úlohami.

Zvoľte si typ školenia podľa svojho uváženia. My odporúčame začať najskôr s výukou funkcií, aby ste pri práci s programom nemuseli venovať pozornosť tomu kde čo je, ale sústredili sa na danú problematiku, ktorú riešite, a na ktorú hľadáte odpoveď.

ŠKOLENIA - jednotlivých analyzačných metód a ich praktické používanie

 Metafyzické komplexné analyzačné systémy - osôb a situácií

 Praktické využitie jednotlivých  Analyzačných Systémov a Nástrojov
3.
- praktické využitie Feng Shui analýz - rozbory, charakteristiky, partnerské, pracovné a rodinné zhody

- praktické využitie BaZi analíz - rozbory, charakteristiky, partnerské, pracovné a rodinné zhody

- praktické využitie Predpovedí - hodina/deň/mesiac/rok - osobné, partnerské, pracovné, zdravotné

- praktické využitie Numerologických analýz - rozbory, charakteristiky, partner., pracov. a rodin. zhody

- praktické využitie Astrologických analýz - rozbory, charakteristiky, partner., pracov. a rodin. zhody

- praktické využitie Kabalistických analýz - rozbory mena, najvhodnejšie povolanie, partnerské zhody

ŠKOLENIE Veštenie z kariet  (Tarotové karty)

 Metafyzické analyzačné systémy - osôb, dejov a situácií

 Praktické využitie a použitie Postupov, Systémov, Návodov a Nástrojov
4.
Tento nástroj slúži nielen na zistenie najpravdepodobnejšej aktuálnej budúcnosti subjektu,

ale zároveň  poskytuje (pri odbornom a profesionálnom použití) aj celkový prehľad o jednotlivých oblastiach  života analyzovanej osoby (tzv. energeticko-informačné štruktúry pola).

Zároveň sa tento nástroj využíva na analýzu dejov, situácií, okolností, identifikáciu príčin , dôsledkov, súvislostí a tiež na to, kto alebo čo je za daný stav zodpovedný. Samozrejme prostredníctvom tohoto identifikačného systému dokážete zistiť a určiť aj možnosti nápravy

a konkrétne riešenia problémov, resp. pri konkrétnych otázkach ako to dopadne a či sa s tým

dá niečo robiť.

ŠKOLENIA FENG SHUI - hlbší náhľad na priaznivé a nepriaznivé smery

 pozičné a smerové umiestňovanie osôb a osobného nábytku

 Praktické využitie  Feng Shui Postupov, Systémov a Nástrojov
5.
Toto školenie vám pomôže identifikovať možné problémy a ich súvislosti, ktoré vyplývajú z nevhodných pozícií umiestnenia, ale aj nasmerovania, osobného nábytku. Následne sa naučíte vo svojom priestore správne umiestniť obyvateľov - svojich rodinných príslušníkov.

Okrem iného zistíte aj to, čo vám napríklad prináša prijímanie potravy pri jedení za jedálenským stolom, pri sledovaní TV, ... a čo vám to spôsobuje v osobnom živote,

v práci, v zdraví, vo vzťahoch, ...

- smerové umiestňovanie osôb a osobného nábytku

- výškové umiestňovanie osôb a osobného nábytku

- kalibrácia presných uhlových smerov - osobný nábytok - pri spánku, práci, ...

- kalibrácia presných uhlových smerov pri osobných, programovacích alebo 

- ochranných predmetoch

... atd

ŠKOLENIA FENG SHUI - analýza osobných predmetov

 pozično-smerová analýza osobných predmetov - fotky, peniaze,...

 pomocou Feng Shui Postupov, Systémov a Nástrojov
6.
Umiestňovanie osobných predmetov

Praktická identifikácia a následné ošetrenie problémov, ktoré boli vytvorené nevhodným umiestnením dôležitých osobných a pracovných predmetov (fotky, rodné listy, sobášny list, peniaze, faktúry, objednávky, zmluvy, certifikáty, afirmácie, vysvedčenia, projekty, hypotéky, sejfy, ... 

Na tomto školení zistíte, okrem iného aj to, aký vplyv na váš život (minulosť, prítomnosť, budúcnosť) majú rôzne predmety, ktoré vlastníte a máte umiestnené

vo svojom  priestore (osobnom, pracovnom). Samozrejme sa dozviete aj to, ako

to napraviť. Pozor, neexistujú jednoduché riešenia zložitých problémov. Neodporúčame predmety iba jednoducho odstrániť. 

 

Pozičné a smerové umiestňovanie (úprava a ošetrovanie negatívnych tendencií)

nábytku a predmetov bytového zariadenia a vybavenia.

 

Pozičné a smerové umiestňovanie (úprava a ošetrovanie negatívnych tendencií)

technických a technologických zariadení objektu. 

ŠKOLENIA FENG SHUI - predmetová analýza

 predmetová analýza priestoru - STIMULAČNÉ BODY

Praktické využitie Feng Shui Postupov, Systémov a Nástrojov
7.
Slúži na identifikáciu rôznych predmetov a doplnkov bytového vybavenia, ktoré už vytvárajú, alebo do budúcnosti môžu vytvárať rôzne negatívne deje a situácie. Tieto problémy môžu byť rôzneho typu a rôznej intenzity, pričom môže vznikať tzv. zacyklovanie (podobné negatívne deje a situácie sa opakujú v určitých intervaloch - kratších alebo dlhších).

 

- rozmerová 3D analýza a následná úprava predmetov bytového vybavenia,

 - zariadenia a doplnkov

- pozičná analýza 3D

- výšková analýza bytového zariadenia 3D

- akupunktúra priestoru 3D

ŠKOLENIE - ENERGIA CCHI - harmonizácia, úprava a programovanie
 tok energie cchi a programovanie osobných predmetov
 Praktické postupy pri harmonizácii a programovaní

 priestoru pomocou systémov Feng Shui

8.
Na tomto školení sa naučíte identifikovať plynutie životnej energie cchi v priestore -

a to v konkrétnych individuálnych priestoroch a za tých-ktorých okolností.

Naučíte sa základy programovania plynutia energie cchi (a tiež jej aktivizáciu), ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pri harmonizácii priestoru.

-----

praktické využitie simbolizmu - farby, obrazy, sošky, bytové doplnky

formátovania - oživovanie-aktivovanie programovvacích, ochranných, stimulačných a aktivačných, a ozdobných predmetrov pre osobné využite v sytémoch feng shui

- praktické využitie ochranných prvkov a predmetov v priestoroch

ŠKOLENIE - PATOGÉNY

 pozičná lokalizácia, identifikácia a eliminácia patogénov 

 Priestor a jeho tajomstvá
9.
IDENTIFIKÁCIA PATOGÉNOV V PRIESTORE

Na tomto školení pochopíte a uvidíte aj pozitívnu stránku jednotlivých typov patogénov, ktoré sa nachádzajú v priestore. Pozitívnou stránkou nemyslíme to, že prinášajú niečo dobré (to by sme ich nenazývali patogénmi).

Ide o to, že konkrétny typ patogénu a miesto jeho výskytu nám poskytuje neoceniteľnú výpovednú hodnotu (pokiaľ poznáme všetky potrebné súvislosti).Takto nás patogény v priestore upozorňujú na konkrétne ohrozenia, konkrétnych osôb a v konkrétnych oblastiach ich života.

Naučíte sa patogény nielen identifikovať - čiže nájsť, aj keď sú naoko skryté, ale hlavne ich správne, vhodným spôsobom a v správnom čase ošetriť.

ŠKOLENIE - FENG SHUI METER

 rozmerová analýza priestoru a jeho predmetov (interiér, exteriér)

 Tvarové žiariče - rozmerovo-objektová analýza priestorov
10.
Tvary a rozmery sú všade okolo nás.

Na tomto školení sa naučíte používať Feng Shui Meter skutočne komplexne a hĺbkovo.

Zistíte, ako nás jednotlivé tvary a rozmery ovplyvňujú a čo prinášajú do nášho života. Naučíte sa ich upravovať, meniť z negatívnych na pozitívne a naučíte sa

aj sami vytvárať (navrhovať) pozitívne energetické žiariče - predmety osobného charakteru, ako sú šperky, amulety, ochranné predmety, sošky, mandaly, osobný a úžitkový nábytok, ozdoby a bytové doplnky,... 

A to všetko nielen v správnych rozmeroch, ale aj na konkrétne miesto, pre konkrétnu osobu, na konkrétnu činnosť a pre konkrétny účel.

ŠKOLENIE - METAFYZIKA - praktické systémy ochrany

 školenia obrany a ochrany proti čiernej mágii

 Praktické využitie a použitie Postupov, Systémov, Návodov a Nástrojov
11.

Na tomto školení sa dozviete, čo všetko patrí do mágie, označovanej ako "čierna". Zároveň zistíte, čo nepatrí do mágie, ktorá sa nazýva "biela"

Naučíte sa aké sú prejavy čiernej mágie.

IDENTIFIKÁCIA A ELIMINÁCIA negatívnych mentálno-energetických záťaží

vrodených - zdravotné a fyzické náchylnosti a charakterové disproporcie

zdedených - rodičia, starí rodičia, predkovia

nadobudnutých - za nepríjemných alebo traumatizujúcich okolností, dejov a situácií

nadobudnutých - z prostredia (byt, dom, pozemok, pracovisko, ...)

nadobudnutých - od druhých osôb, od rodiny, priateľov, spolužiakov, spolupracovníkov, nadriadených, podriadených, bývalých partnerov, susedov, konkurencie, alebo iných cudzích, známych či neznámych osôb 

vytvorených - poslaných - od entít či ľudí, ktorí sa zaoberajú praktikami čiernej mágie 

Účinné metódy eliminácie, nastavenie a vytvorenie spätnoväzobných kanálov.

PRIPRAVUJEME

ODHALENÉ TAJOMSTVO zdravia a  dlhovekosti

 dovoľte svojmu telu, aby sa vyliečilo samé bez chémie

 Praktické využitie a použitie Postupov, Systémov, Návodov a Nástrojov
12.
Staronová, dávno zabudnutá technika, ktorá nastaví samoliečebné procesy

v organizme.

Zabudnite na "tradičnú - klasickú" akupunktúru.

Je to technika, ktorú si bez problémov dokážete aplikovať sami.

Je veľmi jednoduchá a výsledky pocítite do pár sekúnd.

V jednoduchosti je genialita. A prostredníctvom aktivácie tzv. spiacich, čiže zablokovaných génov, je možné úspešne regenerovať organizmus človeka.

Napríklad u starých číňanov mohol vyškolený akupunkturista samostatne aplikovať

ihly až po 50-ke. Dovtedy musel byť stále pod dohľadom svojho majstra. A to boli iní majstri. Ale zmieňujeme sa o tom aj preto, lebo aj toto dokazuje, že ľudský život by mal byť oveľa dlhší ako je to v súčasnosti.

Technika, o ktorej hovoríme, je predchodcom podstatnej časti liečebných techník, okrem iného aj akupunktúry. Akupunktúra, ako systém, bola až následne umelo vytvorená preto, aby si ju mohla privlastniť a následne praktikovať len určitá skupina ľudí. V porovnaní účinnosti je asi len na 10% a v porovnaní technickej aplikovateľnosti a časovo-reakčnej, teda citeľnej zmeny stavu ochorenia, sa absolútne nedá porovnávať.