METAMORFÓZY

PRÍBEH JEDNEHO DOMU A TROCH RODÍN

Pôvodný klasický dom

Tento dom si postavila jedna rodina.

Bývali v ňom niekoľko rokov. 

Manžel, otec a teda živiteľ rodiny zomrel na závažné ochorenie.

Poviete si, stáva sa.

 

Dom kúpila druhá rodina.

Bývali v ňom niekoľko rokov a ...

Manžel, otec a teda živiteľ rodiny zomrel na závažné ochorenie. Vravíte si, stáva sa ?!

 

Dom kúpila tretia rodina.

Boli z juhu slovenska, to znamená zďaleka

a preto nepoznali históriu domu (zákon predchodcov).

Pôvodný klasický dom

prvá malá úprava a rekonštrukcia

Premiestnili hlavný vchod. Zväčšili teraz už zádverovú chodbu. Uzavreli pôvodný vchod a v ňom vytvorili pracovňu

Mladá rodina s dvoma deťmi urobila malé úpravy dispozície a dom kompletne zrekonštruovali.

Na pozemku urobili dostavbu garáží.

Čo sa dialo v rodine?

Manžel, otec, a teda živiteľ rodiny, začal byť nadmieru unavený.

Keď spolu prebrali všetky možné príčiny tohoto stavu, manželka sa začala pýtať v okolí. Čo sa dozvedela však nebolo veľmi príjemné.

A preto začala hľadať pomoc. Nebudeme popisovať, kde všade pomoc hľadala, veď 

nie je dôležitá cesta, ale výsledok.

 

Mala naozaj veľké šťastie, v každej oblasti natrafila na dobrých a poctivých ľudí,

ale hlavne na skutočných odborníkov vo svojom obore.

K nám ju poslala pani z anjelského písma, musíme podotknúť, že tú pani vôbec 

nepoznáme a preto nás to trochu prekvapilo.

 

Odborník na patogénne zóny majiteľke po analýze povedal, že časť domu sa nachádza na veľmi problematických zónach. Preto žena hneď urobila prvé opatrenia.

Keď sme neskôr tieto odporúčané opatrenia dali skontrolovať, úplne nezávislému odborníkovi, ktorý vôbec nebol informovaný o skutkovom stave ani o realizovaných nápravných opatreniach, boli sme veľmi prekvapení a to príjemne. Navrhnuté a realizované opatrenia boli skutočne funkčné, aspoň pokiaľ ide o patogénne zóny.

(Vo svojej praxi sme sa stretli s mnohými odrušovačmi. Musíme povedať, že vo väčšine prípadov boli nefunkčné, alebo po určitej dobe fungovania sami spôsobovali v priestore patogénne zóny)

 

I napriek dobrému odrušeniu patogénnych zón dom stále vykazoval vážne energetické poškodenia, ktoré priamo súviseli s nešťastným osudom predchádzajúcich majiteľov. Mladému páru sme po prvotnej analýze doporučili z domu odísť. Oni ale odísť nechceli. Naopak, chceli dom dostavať a prestavať. Mali vybavený úver a priniesli aj plány dostavby z projekčnej kancelárie. Základy dostavby 

aj s celým podpivničením už boli hotové. 

Aj napriek nášmu odporúčaniu nás manželia znovu požiadali, aby sme sa na to predsa len pozreli 

a navrhli úpravy, ktoré daný stav vylepšia, lebo do domu už investovali značnú sumu peňazí.

Boli naozaj bezradní. 

Nakoniec sme sa rozhodli, že sa bližšie pozrieme na plány prestavby, či predsa len nenájdeme vhodné riešenie. Celý priestor sme si znovu komplexne rozanalyzovali. Zistili sme, že po realizácii navrhnutej prestavby bude ohrozený nielen muž, ale vážne ohrozená je i žena. Preto sme napokon tomuto sympatickému páru sľúbili,  že sa pokúsime poopravovať a poupravovať čo to dá.

Ale to, čo sa napokon podarilo "urobiť" z tohoto domu, sme ani my neočakávali.

Pôvodný klasický dom

prvá malá úprava a rekonštrukcia

Nižšie sa nachádza pôdorys dostavby rodinného domu od projektanta.

Ako ste už videli na plániku predtým, v dome sa nachádza tmavá priechodná miestnosť, ktorá slúži ako obývacia hala bez okien. 

Mladí manželia tam mali spálňu, teda rozkladací gauč.

Po naprojektovaní dostavby projektantom sa v tejto časti nič nezmenilo - ale ani nová doprojektovaná časť neponúkala adekvátnu a dokonca žiadnu alternatívu pre spálňu manželov.

Navrhnuté zmeny od projektanta

v pôvodnej časti sa odstránili jedny dvere a urobil sa jeden dverový otvor na pôvodnom obvodovom múre.

Pôvodný klasický dom - dostavba návrh 1

základy s podpivničením a doskou už realizované

Odskok obvodového múru v ľavo je vynútený stavebnou výlukou.

Pôvodný klasický dom - úpravy dostavby podľa zásad feng shui
Ďalšie obrázky už ukazujú výsledok úpravy stávajúcho priestoru - úprava dispozičného

riešenia z hľadiska architektonického so zámerom čo najviac vylepšiť energetiku a využiteľnosť domu v zmysle zásad feng shui. 

Samozrejme rozsah možných úprav určuje samotná dispozícia domu 

a tiež veľkosť pozemku a jeho okolie.

Dotiahla sa chýbajúca časť základov (viac info: chýbajuce časti a perspektívy)

Vyriešil sa pretrvávajúci problém so spálňou, ale i pracovňou. 

Do novej veľkej kúpelne sme umiestnili aj požadovanú saunu. 

Tmavá miestnosť - pôvodne spálňa rodičov sa presvetlila zbúraním priečok 

šatníka a osadením vnútorných okien. Vznikli tu dve časti - čitáreň a detská denná izba. 

V jednej z  detských izieb sa presunul vchod do miestnosti.

Vonkajšia terasa, vytvárajúca chýbajúcu časť, sa zmenila na vnútornú 

navštevno-spoločenskú halu.

Všetky zmeny majitelia obdržali, samozrejme s nakótovanými rozmermi, čo najskôr, aby prestavba mohla rýchlo pokračovať.

REKAPITULÁCIA

PÔVODNÝ STAV

STAV PO PRVEJ ZMENE

Návrh dostavby od projektanta - základy s podpivničením a doskou už realizované

Úpravy dostavby podľa zásad feng shui

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSLOV

Takýto pôvodný typ domu obýva na Slovensku mnoho ľudí. Tieto domy sa nachádzajú v mnohých našich obciach, samozrejme nie všetky spôsobujú vyššie spomínané problémy. Veľmi záleží 

od orientácie objektu voči severojužnej osi, ďalej od prislušného roku, od Guatypu obyvateľov, atd. 

A samozrejme veľa ovplyvňujú rôzne prírodné či umelé patogenity, ktoré môžu výrazne posilniť negatívne tendencie objektu.

Určite ste sa stretli s celými ulicami vdov, kde neprežil žiaden muž, ak áno, 

určite je to alkoholik alebo je to muž s rôznym stupňom postihnutia (vrodeného alebo získaného). 

Viac o takýchto objektoch, o ich analyzovaní a o presnej identifikácii ich nedostatkov, ale tiež o ich možných úpravách sa záujemci dozvedia na profi školení Feng Shui a to na ďalších konkrétnych a reálnych prípadoch z našej praxe.

MATERIÁLY

ĎALEJ NA POŽIADANIE OBDRŽÍTE

KOMPLEXNÉ ANALÝZY A ROZBORY OSÔB OBÝVAJÚCICH PRIESTOR

cca 15 strán A4 pre 1 osobu

ukáźka

NAZAD