FengShui

SOFTWARE & APPLICATIONS

--------------------------------------------------------------------------

VÝUKA / PRODUKTY /  SLUŽBY

--------------------------------------------------------------------------

ČO JE NOVÉHO

----------------------------------------------------------------------

VÝUKA - FREE VIDEOŠKOLA

VIAC AKO 70

VÝUKOVÝCH A UKÁŽKOVÝCH VIDEÍ, PRE SAMOŠTÚDIUM V OBLASTI FENG SHUI

A OVLÁDANIA SOFTVÉROV RADY

FENG SHUI MASTER...

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

VÝUKA

SAMOŠTÚDIUM UČEBNICE

NAJKOMPLEXNEJŠÍ VÝUKOVÝ SYSTÉM

overený 20-ročnými skúsenosťami

v denno-dennej praxi

----------------------------------------------------------------------

 Feng Shui AUDIT FIRMY- Kniha - SK

 USA California

 Feng Shui AUDIT priestorov

 Skryté hrozby doma, na

 pracovisku, v škole, v škôlke - I.

   výuka feng shui systémov

   na praktických príkladoch

  jazyk :      Slovenčina
  formát :   PDF
  PRE :         PC, TABLET,  MOBIL
  ODPORÚČAME PC

Ukážka OBSAH 

  346 strán A 4 + plná grafika cca 34 Mb

ZDARMA PDF

----------------------------------------------------------------------

 SW / E-BOOK  -  Učebnica - SK

Učebnica Feng Shui

Teória a prax - Diel I.

  výuka feng shui systémov

  od teoretických základov po prax

  jazyk : Slovenčina
  PRE : PC (OS win a OS Mac)

OBSAH 

 PRE : PC (OS win a OS Mac)

----------------------------------------------------------------------

 E-BOOK  -  Učebnica - SK, CZ, EN

Učebnica Feng Shui

Textbook Feng Shui

Teória a prax - Diel I.

  výuka feng shui systémov

  od teoretických základov po prax

  PRE : Čítačka, Mobil, Tablet, PC
  (OS Android / OS MAC / iPhone / iPad)
  NÁJDETE NA :
  Martinus .sk SK - Ukážka OBSAH
  Martinus.cz CZ - Ukázka OBSAH
  iBookStore EN - Contents
  200 strán A 4 + plná grafika cca 25Mb
PRE VSTÚPIŤ - zvoľte jazykovú verziu

-------------------------------------------------------------------

PORADŇA FENG SHUI

VAŠE OTÁZKY

NAŠE ODPOVEDE

-------------------------------------------------------------------

PRAKTICKÉ RADY FENG SHUI

UŽ ČOSKORO !!!

--------------------------------------------------------------------

  FENG SHUI SKUPINA

--------------------------------------------------------------------

ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY NÁJDETE I V ČASTI PRÍSPEVKY

NA ZAČIATOK STRÁNKY

USA AUDIT OBJEKTU

DOMY, BYTY, FIRMY, PREVÁDZKY, OBJEKTY, LOKALITY, ÚZEMNÉ CELKY atd

pre aktualizáciu stránky kliknite F5 

FENG SHUI SKRYTÉ HROZBY

DOMA, NA PRACOVISKU, V ŠKOLE, V ŠKÔLKE - I.

USA California Energeticko-zdravotný AUDIT objektu

PRE : PC, TABLET, MOBIL.

ODPORÚČAME PC KVÔLI HYPERLINKÁM

MALÁ UKÁŽKA 346 strán A 4 + plná grafika  formát :   PDF cca 34 Mb

OBSAH I.

OBSAH I.

OBÁLKA
POPIS OBJEKTU
DÔVODY FENG SHUI AUDITU
ROZBORYZAMESTNANCOV
OBSAH MANUÁLY A POSTUPY

OBSAH II.

PREDSLOV AUTOROV
NEBOJTE SA AUDITU
ČO JE A NA ČO SLÚŽI AUDIT OBJEKTU
     º KDE VŠADE VYUŽIJEME AUDIT OBJEKTU :
     º DÁ SA REALIZOVAŤ AJ AUDIT MESTA ALEBO ÚZEMNÉHO CELKU?
     º AUDIT SAMOSTATNÝCH UCELENÝCH PRIESTOROVÝCH JEDNOTIEK A PREVÁDZOK
KEDY JE VHODNÉ VYUŽIŤ AUDIT :
     º Pred kúpou alebo prenájmom priestorov
     º Pred stavbou nových priestorov
     º ČO VÁM PRINESIE A NA ČO SLÚŽI AUDIT
     º ČO SÚ TO NÁCHYLNOSTI OBJEKTU?
     º DELIACA ČIARA
ČO EŠTE JE VÝSLEDKOM CELÉHO PROCESU AUDITU
RÝCHLY SKOKOVÝ PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ AUDITU
NAVIGÁCIA V TOMTO DOKUMENTE
VYSVETLENIE POJMOV - EXPRESÍVNE VÝRAZY
     º EXPRESÍVNE VÝRAZY VO FENG SHUI
     º ENERGETICKÝ VZOREC
     º ČO JE ENERGETICKY POŠKODENÝ PALÁC
VYSVETLENIE POJMOV – PRVKY - ŽIVLY
ZÁSOBY ŽIVLOV A PRVKOV V ORGANIZME SA MÍŇAJÚ AJ KEĎ SPÍTE
     º ČO VŠETKO HROZÍ PRI DLHODOBOM SPANÍ V NEOŠETRENÝCH PALÁCOCH
     º ĎALŠIE ZÁŤAŽE PRIESTORU :
ZÁKLADNÝ ROZBOR A ANALÝZA PRIESTORU (stupeň 1A)
     º BEZ PODROBNÉHO AKTUÁLNEHO ZARIADENIA A VYBAVENIA
ZAORIENTOVANIE PÔDORYSU PRED ANALÝZOU
     º PÔDORYS – SEVEROJUŽNÁ ORIENTÁCIA

NAZAD

OBSAH III.

DIAGNOSTIKA
DIAGNOSTIKA PÔDORYSU FIREMNÝCH PRIESTOROV
     º IDENTIFIKOVANÉ CHÝBAJÚCE ČASTI
     º POPIS CHÝBAJÚCICH ČASTÍ
     º IDENTIFIKOVANÉ ENERGETICKÉ STRATY
     º POPIS ENERGETICKÝCH STRÁT
     º ZISTENÁ KUMULATÍVNA ZÁŤAŽ PRIESTORU - (dva v jednom)
CELKOVÉ KUMULATÍVNE ENERGETICKÉ STRATY KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV
INDIVIDUÁLNE KUMULATÍVNE ENERGETICKÉ STRATY PRIESTORU A JEDNOTLIVÝCH KANCELÁRIÍ
DIAGNOSTIKA ENERGETICKÉ STRATY PRIESTORU - VYTEKANIE ENERGIE
     º VÝPIS ENERGETICKÝCH STRÁT PRIESTORU
DIAGNOSTIKA CHÝBAJÚCE ČASTI PRIESTORU KANCELÁRIÍ
     º VÝPIS CHÝBAJÚCA ČASŤ SEVERU
     º VÝPIS CHÝBAJÚCA ČASŤ SEVEROVÝCHODU
     º VÝPIS CHÝBAJÚCA ČASŤ JUHOVÝCHODU
     º VÝPIS CHÝBAJÚCA ČASŤ JUHU
     º VÝPIS CHÝBAJÚCA ČASŤ JUHOZÁPADU
     º VÝPIS CHÝBAJÚCA ČASŤ ZÁPADU
DIAGNOSTIKA VCHODOV - OTVOROV DO OBJEKTU A MIESTNOSTÍ
     º DIAGNOSTIKA VCHODOV - OTVOROV DO OBJEKTU A MIESTNOSTÍ VYSVETLENIE
LEGENDA PRE ČÍTANIE FAREBNÉHO ENERGETICKÉHO KÓDU
     º ENERGETICKÝ VZOREC PRIESTORU
     º CENTRALNA POZICIA
     º INDIVIDUALNA POZICIA
POROVNANIE DVOCH NEZÁVISLÝCH VCHODOV DO FIREMNÝCH PRIESTOROV
     º POPIS
     º POROVNANIE PARAMETROV – HLAVNY A ZADNY VCHOD DO OBJEKTU
     º VYBER HLAVNÉHO VCHODU DO OBJEKTU
     º ROZLOŽENIE LIETAJÚCICH HVIEZD V PALÁCOCH
     º OPIS OBJEKTU STABILIZOVANÉHO NA VCHOD JUHOZÁPADNÝ

NAZAD

OBSAH IV.

DIAGNOSTIKA VCHODOV - OTVOROV DO OBJEKTU A MIESTNOSTÍ
     º VÝPIS HODNÔT A TENDENCIÍ OBVODOVÝCH OKIEN PRIESTORU
     º VÝPIS HODNÔT A TENDENCIÍ OBVODOVÝCH A VNÚTORNÝCH DVERÍ
     º VÝPIS DIAGNOSTIKOVANÝCH KONFLIKTOV STAVEBNÝCH OTVOROV
DIAGNOSTIKA ENERGETICKY A ŽIVLOVO POŠKODENÝCH ČASTÍ PRIESTORU VÝPIS I.
     º VÝPIS POZÍCIÍ I. PRE ROZMIESTNENIE OCHRANNÝCH ZNAKOV
     º VÝPIS POZÍCIÍ II. PRE ROZMIESTNENIE OCHRANNÝCH ZNAKOV
     º VÝPIS POZÍCIÍ III. PRE ROZMIESTNENIE OCHRANNÝCH ZNAKOV
SKRYTÉ HROZBY PRE VAŠE PODNIKANIE A RODINNY ŽIVOT- POZIČNÁ MAPA SEKTOROV
     º POZOR, ABY STE NEMALI AKTIVOVANÉ „ZLÉ ŠTASTIE“.
     º Aktivovaním može byť ohrozené cele spektrum života a finančnej stability vašej firmy, alebo rodiny
SKRYTÉ HROZBY PRE VAŠE ZDRAVIE NA PRACOVISKU, KANCELÁRII, ALE I...
     º V BYTE, DOME, NEMOCNICI, ŠKOLE, ŠKÔLKE, UBYTOVNI, PENZIÓNE, HOTELI rakovinové body
DIAGNOSTIKA MIESTNOSTI S VODOU - NEVHODNÉ UMIESTNENIE
DIAGNOSTIKA PRIESTOROV - PRÁVNY STATUS
ĎALŠIE ZISTENIA, VYHODNOTENIE, RIEŠENIA A POSTUPY
AUDIT ĎALŠIE ZISTENÉ NEDOSTATKY        HLAVNÝ VCHOD
     º IDENTIFIKOVANÉ CHÝBAJÚCE ČASTI I.     ADMINISTRATÍVNA BUDOVA AKO CELOK
     º IDENTIFIKOVANÉ CHÝBAJÚCE ČASTI II.    PRIESTORY FIREMNÝCH KANCELÁRIÍ
     º ENERGETICKE STRATY VYHODNOTENIE
     º RECEPCIA
     º KANCELÁRIA SPOLUMAJITEĽA     (Caroline Malley)
     º KANCELÁRIA SPOLUMAJITEĽA     (Janett Davidson)
     º KUCHYNKA
     º UPOZORNENIE NA NÁBYTOK

NAZAD

OBSAH V.

ODPORÚČANÝ POSTUP ĎALŠÍCH KROKOV A OPATRENÍ. RIEŠENIA VYHODNOTENIE SITUÁCIE
ODPORÚČANIE ČASOVÝ PLÁN A ODÔVODNENIE RIEŠENIA VYHODNOTENIE SITUÁCIE
VŠEOBECNÝ STRACH Z ANALÝZ A PREDPOVEDÍ RIEŠENIA VYHODNOTENIE SITUÁCIE
A TERAZ EŠTE PÁR DÔLEŽITÝCH UPOZORNENÍ A ZISTENÍ :
     º SYMPTÓMY CHRONICKEJ ÚNAVY
     º MIESTNOSŤ ELECTRIC ROOM A OKOLIE EMP
     º CELKOVÝ PREHĽAD POZÍCIÍ
     º DETAILY NAJVIAC ATAKOVANEJ KANCELÁRIE č2
     º POTVRDENIE PRAVIDLA AKO DOMA TAK I V PRÁCI I.
     º POTVRDENIE PRAVIDLA AKO DOMA TAK I V PRÁCI II.
     º POKRAČOVANIE: POTVRDENIE PRAVIDLA AKO DOMA TAK I V PRÁCI III.
     º ZISTENÉ ZAVAŽNE NEDOSTATKY OHĽADNE SÚKROMNÉHO BÝVANIA
AUDIT VYHODNOTENIE
MANUÁLY, POSTUPY A VYSVETLENIA
MANUÁL POSTUPOV OČISTA - DEKONTAMINÁCIA PRIESTORU (POSTUP)
     º POZOR, PRI NASLEDUJÚCICH ZMENÁCH A ÚPRAVÁCH DODRŽTE POSTUP. JEDNOTLIVÉ KROKY

       SÚ DÔLEŽITÉ !
ZNÍŽTE ELEKTRONICKÝ SMOG
MANUÁL FOTENIA - DOKUMENTÁCIA PRIESTORU PRED ZMENAMI - IDENTIFIKÁCIA PÁCHATEĽOV
ODÔVODNENIE
     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU I. PÔDORYSY
     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU PRÍPRAVA
     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU DETAILY MIESTNOSTI       postup i so zachytením detailov
     º ILUSTRAČNÉ UKÁŽKY INTERIÉR:                                            fotenie priestorov
     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU EXTERIÉR TYP I.                okolie domu - to čo na dom pôsobí zvonka
     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU EXTERIÉR TYP II.               obvod domu - to čo je na dome zvonka
     º LUSTRAČNÁ UKÁŽKA EXTERIÉR:                                            fotodokumentácia okolie domu po obvode
     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU CELKOVÝ NÁHĽAD

NAZAD

OBSAH VI.

     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU EXTERIÉR III. / IV.       fotodokumentácia zastavaný pozemok
     º ILUSTRAČNÁ UKÁŽKA EXTERIÉR: 
     º MANUÁL FOTENIA PRIESTORU EXTERIÉR V. / VI.        fotodokumentácia nezastavaný pozemok
     º ILUSTRAČNÁ UKÁŽKA EXTERIÉR:
     º TERÉN SKLON POZEMKU - VÝŠKOPIS
     º DOM JEHO ZÁTAŽE A ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽOV
     º OBYTNÁ LOKALITA
     º RÔZNE TYPY ENERGIÍ CCHI V RÔZNYCH PROSTREDIACH
MANUÁL OČISTY PRIESTORU SPÔSOBY - OČISTA A OZDRAVENIE PRIESTORU
     º ODÔVODNENIE
VHODNÉ TERMÍNY APLIKÁCIE
ČO NAJSKÔR ZNÍŽTE PÔSOBENIE A DOPADY SKRYTÝCH HROZIEB
     º DETAILY MIESTNOSTÍ A POZÍCIÍ S NEBEZPEČNÝMI ENERGETICKÝMI BODMI
UKÁŽKA Z PRAXE - SKRYTÉ HROZBY OKOLO VÁS -

    (NEBEZPEČNÉ ENERGETICKÉ RAKOVINOVÉ BODY PRIESTORU)
SKRYTÉ HROZBY VO VAŠOM BYTE DOME KANCELÁRII V ŠKÔLKE ŠKOLE ATD
KROK 6 ROZMIESTNITE DOČASNÚ STABILIZAČNÚ ZOSTAVU OCHRANNÝCH ZNAKOV
     º OCHRANNÉ ZNAKY POPIS - VYSVETLENIE POJMOV
     º ORIENTAČNÁ POMÔCKA NA ROZMIESTNENIE OCHRANNÝCH ZNAKOV
ZAČNITE POSTUPNE ODSTRANOVAŤ NEVHODNÉ AKTIVÁTORY
POZIČNÁ MAPA SEKTOROV – VYSVETLENIE
     º Na plániku vidíte červené, žlté a zelené obdĺžníky.
     º Aktivátory / Stimulátory:
     º FENG SHUI DOPLNKY
     º Na miestach so žltou alebo zelenou farbou
     º Pozor nerobte nič hneď, je dôležité zachovať určitý postup.
     º Po zrealizovaní energetickej očisty
     º Najprv odstránite nežiadúce predmety
     º Dobre sa uistite
     º Pozor na čas :
     º Ako narábať s takýmito predmetmi, ktoré ste odstránili z červených sektorov.

NAZAD

OBSAH VII.

ČO SÚ AKTIVÁTORY„ZLÉHO ŠTASTIA“

     º PRÍČINA A DÔSLEDKY :

     º POZOR MIESTO UŽ BOLO AKTIVOVANÉ

     º PRÍKLAD :

     º DOBRÁ RADA NAD ZLATO

     º MENTÁLNA RADIÁCIA

     º KEDY TO LADENIE PRIESTORU ZAČNE FUNGOVAŤ

     º TAKŽE ZNOVU PRIPOMÍNAME :

     º ČO ZABEZPEČUJE ČASOPRIESTOROVÉ KONTINUUM

KROK 7/8 SKRYTÍ AGENTI, NEZNÁME ENTITY A CUDZÍ ZABIJACI

     º VELKÁ CESTA PREDMETU ŠTASTIA AŽ K VÁM:

     º ENTROPIA PRACUJE PROTI VÁM

     º KARMA KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

TAJOMSTVO OTVÁRAJUCICH SA ZÁSUVIEK V ŠATNÍKU

     º ZAUJÍMAVÝ „NEŠKODNÝ“ UPOMIENKOVÝ SUVENÍR Z DOVOLENKY V JUŽNEJ AMERIKE

     º AJ KUCHYŇA POMOHLA AKTIVOVAŤ ENTITU

     º ČO MÔŽU PRINÁŠAŤ PREDMETY

     º ČO ROBIŤ S NEŽELANÝMI PREDMETMI

     º PREDMETOVÁ ANALÝZA PREDMETOV A PRIESTORU

     º POTOM JE TU POZIČNÁ ANALÝZA

ROZMIESTNITE Z VNÚTORNEJ STRANY OKIEN

OSAĎTE DO OBVODOVÝCH A VNÚTORNÝCH DVERÍ

ROZMIESTNITE DOČASNÚ ZOSTAVU OCHRANNÝCH ZNAKOV V2-V1

VÝBER VHODNÝCH FARIEB

     º ZÁKLADOM JE CELOSPEKTRÁLNA BIELA FARBA

     º ČO ROBIŤ KYM FARBA ZASCHNE

     º FARBY DOKÁŽU AJ CHRÁNIŤ. OCHRANNÝ ŠTÍT

     º FARBY A ICH PRIRADENIE K ŽIVLOM

POZOR NA FARBY: POZOR NA FARBY - MÔŽETE SI VÁŽNE UŠKODIŤ -

    SPRÁVNA VOĽBA FARIEB JE ALCHÝMIA VO FENG SHUI

     º FARBY ŽIVLY A ICH VZÁJOMNÉ PÔSOBENIE

     º FYZICKÉ, ALE AJ ENERGETICKÉ ZÁSOBY PRVKOV-ŽIVLOV SA MÍŇAJÚ

NAZAD

OBSAH VIII.

     º AKO JE TO S LIEČENÍM A VYLIEČENÍM

     º KOJENEC A POMER PRIJATEJ POTRAVY A PRÍRASTKU NA VÁHE

     º MEDITÁCIA, JÓGA A DOPĹŇANIE ENERGIE A ŽIVLOV  (KARMA NIE JE VŽDY ZDARMA)

     º VYTVORTE SI PODMIENKY NA VYLIEČENIE KÝM JE EŠTE ČAS

     º ČO SA DEJE V ORDINÁCII, V NEMOCNICI A PRI VIZITE

     º PRAVIDLÁ FARIEB - STROP, STENY, OBKLADY, PODLAHY I.:

     º PRAVIDLÁ FARIEB - STROP, STENY, OBKLADY, PODLAHY II.:

     º PRAVIDLÁ FARIEB - STROP, STENY, OBKLADY, PODLAHY III.:

POZOR NA OBRAZY PLAGÁTY FOTKY AFIRMÁCIE LOGÁ ATD

     º Už od praveku boli jaskynné maľby vyjadrením oblasti záujmu vtedajšieho človeka.

     º Obraz alebo rytina je oknom von

     º Priveľa obrazov s vodou

     º Všeobecne platí

     º A teraz niečo o symbolizme

     º Čiže energia cchi je nepolarizovaná

     º Pozor aj na ostatné obrazy a predmety

     º Obraz Zrodenie sveta prineslo katastrofu

     º Rovnako nebezpečná môže byť rada od ďalšieho „tiež odborníka“

     º Pamätajte si, systém vám posiela presne to

     º Fotky, predmety, ... podmieňujú energo-informačnú úroveň.

     º Fotografie všeobecne.

     º Trochu Fyziky

     º Takže čo s tými fotkami, obrazmi a afirmáciami?

     º Fotky detí u starých rodičov, na table v škole a inde

     º Odkazy minulosti od našich predkov

     º Smrť do roka a do dňa

NEZABUDNITE NA NARIADENIE PRE HLAVNÝ VCHOD

     º Stabilizácia priestoru, ktorý sa správal nevypočítateľne.

     º Upozornenie :

OŠETRENIE IDENTIFIKOVANÝCH CHÝBAJÚCICH ČASTÍ

KONFLIKTY STAVEBNÝCH OTVOROV

MANUÁL POUŽÍVANIA OCHRANNÝCH ZNAKOV

NAZAD

OBSAH IX.

ROZMERY A AKO UMIESTŇOVAŤ OCHRANNÉ A POLARIZAČNÉ PRVKY

     º Polarizačné krištály

ROZMERY PREDMETOV ZARIADENIE MIESTNOSTÍ A OBJEKTOV

     º Klasická otázka z FB, tváriaca sa veľmi odborne

     º Feng shui sa nikdy takto nerozdeľovalo

     º Feng shui je vysoko odborná a technická disciplína

     º FENG SHUI A JEHO KVALITA

     º TAKŽE FS DNES DELÍME :

     º 1. na odborné profesionáne - ezoterné FS

     º 2. na „profesionálne“ exoterné FS,

     º 3. feng shui krížom cez záhradu

     º Čo teda prinášajú rozmery?                úspech starej sklenenej fľaše od cocacoly. že by náhoda?

     º Priklad z praxe                                        pozor na rozmery miestností, zariadenia a vybavenia

     º FENG SHUI PRACOVNÉHO STOLA ČASŤ I.

     º Jednoduchý príklad I.

     º Čo znamenajú priestorové hodnoty Výška / Šírka / Hĺbka / a Smer

     º Pre lepšie pochopenie

     º Nezabudnite

SPRÁVNE ROZMERY – ICH DELENIE A VYUŽITIE

AKO FUNGUJÚ A POMÁHAJÚ SPRÁVNE ROZMERY KONTROLA ROZMEROV

     º IDENTIFIKUJTE A UPRAVTE NEVHODNÉ ROZMERY

     º Ak je človek už unavený a energeticky vyčerpany začínajú sa poruchy v jeho nastolenej ceste – jeho osude

     º NEVYHNUTNÝ NÁVRAT DO PÔVODNEHO STAVU

     º NAIVNÁ PRAKTIČKA FENG SHUI

     º AFIRMAČNÉ MOTIVÁTORY

     º VŠETKO MUSÍ DOZRIEŤ

VYPIS DODANÝCH ROZMEROV

ROZMERY JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ A DÔLEŽITÉHO ZARIADENIA

FENG SHUI TAJOMSTVO PRACOVNÉHO STOLA ČASŤ II.

NAZAD

OBSAH X.

LADENIE TOKU ENERGIE CCHI – OBSAH

LADENIE TOKU ENERGIE CCHI

NAVIGÁCIA ENERGIE CCHI

LADENIE FENG SHUI LEN TAK TROŠIČKU

LADENIE TOKU ENERGIE CCHI I. RÔZNE „ŠKOLY“ FENG SHUI

     º RÔZNE „ŠKOLY“ FENG SHUI

     º ČO JE VIAC? VCHOD ALEBO BAGUA, VCHOD ALEBO LIETAJÚCE HVIEZDY

     º TAK AKO TO NAOZAJ JE

     º LIETAJÚCE HVIEZDY SÚ HODNOTY ZAPÍSANÉ DO 3D VZORCA.

     º LO ŠU ROKA JE ČASOVO VYMEDZENY 2D VZOREC

     º LO ŠU ZLOŽITÁ JE ČASOVO-ENERGETICKY 3D ZAZNAM O OBJEKTE

     º KDE MAJÚ LIETAJÚCE HVIEZDY SVOJE ZÁKLADY

     º SPOZNAJME CCHI A ŠHA

     º ČO JE NEVYHNUTNÉ

VCHOD AKOBY BEZ ŽIVOTA. NIEČO NA ŇOM NIE JE V PORADKU, AKOBY HO NIEČO ???

LADENIE TOKU ENERGIE CCHI II.

     º PÔDORYS A TOK CCHI

     º ROHY BUDOVY VYTVÁRAJÚ ŠHA

     º KONKÁV A ROH

ČO VŠETKO JE NA VCHODE A VY TO NEVIDÍTE

     º PRVÝ KONTAKT CCHI VERZUS HLAVNÝ VCHOD

     º ODRAZOVÉ PLOCHY AJ NA DVERÁCH HV

     º OBRYS BUDOVY ČASOVÁ SLUČKA I.

     º OSTRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA SKÔR UŠKODILO

     º NEŽELANÁ ČASOVÁ SLUČKA I.

     º ENERGIA KTORÚ NEVIDÍTE SMERUJE DOPRAVA

     º BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO I.

     º ENERGIA KTORÚ NEVIDÍTE A TAKTO TAM PÔSOBI

     º SEKAVÁ ŠHA. PRVÝ ÚTOK

     º VŠIMNITE SI ŽIVÝ PLOT AKO JE ZOSTRIHNUTÝ

NAZAD

OBSAH XI.

     º SEKÁČIK NA LAD PRI VSTUPE

     º BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO II.          

     º VŠIMNITE SI STROM A ŠACHTU NA VODU

     º KONKÁVNY TVAR II.

     º NEŽELANÁ ČASOVÁ SLUČKA II. a III.

     º SEKAVÁ ENERGIA ŠHA NAD VCHODOM

     º DVERE VYTVÁRAJÚ SEKAVÚ ŠHA

     º DVERE VYTVÁRAJÚ PODTLAK VO VSTUPNEJ MIESTNOSTI - RECEPCIA

     º SPOSOB OSADENIA DVERI BLOKUJE PRIAMY VSTUP

     º SEKAVÁ ŠHA. DRUHY ÚTOK - A TO NA VSTUPE NIE JE VŠETKO

HLAVNÝ VCHOD AKO NEDOBYTNÁ PEVNOSŤ PRE CCHI, NIE JE RARITOU

NEZNÁMY DÔVOD PODMIENENEJ PRÍČINY VŠETKO SMEROVAŤ DOPRAVA

     º ČO SA TU DEJE

     º UHOL A OHNISKO

NEZNÁMY DÔVOD PODMIENENEJ PRÍČINY VŠETKO SMEROVAŤ DOPRAVA

     º NEGATÍVA SA NAŠČÍTAVAJÚ

     º NAZOR ENVIROMENTALISTU

ĽAVOPRAVÚ TENDENCIU INTUITIVNE KOPÍRUJE AJ DOMÁCI FENGŠVEJISTA

     º KONCEPCIA TLAKU ZĽAVA

     º HĹBKA A ZRKADLENÍE

ZÁHADA POKRAČUJE AJ MAJITEĽKA SA NATOČILA TÝM ISTÝM SMEROM

     º INTUITÍVNE ZDVOJOVANIE

     º NAVIGÁCIA ENERGIE PULTÍKOM

ZÁHADA POKRAČUJE AJ MAJITEĽKA SA NATOČILA TÝM ISTÝM SMEROM

     º OBRAZ SO ŽIVOTODÁRNOU ENERGIOU NA VSTUPE

     º PRÚDENIE ENERGIE CCHI

     º KASKÁDA ENERGIE SMERUJE DO KANCELÁRIÍ MAJITEĽOV

     º CHODBIČKA SA SPRÁVA AKO NÁDOBA PRE ENERGIU CCHI

     º REVERZNY TOK ENERGIE CP/IP

     º SITUÁCIA MIESTNOSTÍ

     º KANCELÁRIA JEDNÉHO ZO SPOLUMAJITEĽOV

NAZAD

OBSAH XII.

UKAŽKY TOKU ENERGIE CCHI V DANOM PRIESTORE

     º UKÁŽKA PRIRODZENÉHO PLYNUTIA – PRÚDENIA ENERGIE CCHI PODĽA DISPOZÍCIE MIESTNOSTI

     º UKÁŽKA AKO OVPLYVNÍ ZARIADENIE MIESTNOSTI PRÚDENIE ENERGIE CCHI

     º KOĽKO MIESTNOSTÍ Z CELKU A AKY DLHÝ ČAS ZASOBUJE CCHI PRIESTOR ENERGIOU

     º AKÉ ĎALŠE FAKTORY VPLÝVAJÚ NA SPOSOB PRÚDENIA - PLYNUTIA ENERGIE CCHI V PRIESTORE

MALÉ VIZUÁLNE ZOPAKOVANIE TÉMY

     º PÔDORYS KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV

     º MNOŽSTVO A PRÚDENIE ENERGIE V UVEDENÝCH PRIESTOROCH

     º EMP PÔSOBIACE NA JEDNOTLIVÉ KANCELÁRIE

ZÁHADA SA POMALY ALE ISTE ODHAĽUJE

     º UKÁŽKA REVERZNÉHO TOKU ČASU

     º ČASOVÉ VLNY KTORÉ OVPLYVNUJÚ BUDÚCNOSŤ FIRMY

     º AKO BUDOVA DOKÁŽE MENIŤ SMER PRÚDENIA ČASU

     º AKO BUDOVA MOŽE MENIŤ RÝCHLOSŤ PLYNUTIA ČASU

     º AKO BUDOVA MOŽE SPOMALIŤ ALEBO ZASTAVIŤ ČAS

     º AKO SA MOŽE ČAS ZACYKLOVAŤ A SPÚŠŤAŤ NEUSTALE SA OPAKUJUCE SITUÁCIE

     º AKO TO PÔSOBÍ NA UŽIVATEĽOV PRIESTORU

ČASOVÉ CUNAMI, ZRKADLENIE, KONKAVY A TVAROVÉ ŽIARIČE

     º ZRKADLOVÉ PLOCHY A VYTVÁRANIE NEGATÍVNEJ ENERGIE ŠHA

     º KONKÁVY A ICH NEGATÍVNE VYŽAROVANIE

     º ČO SA DEJE AK ENERGETICKÉ A TVAROVÉ ŽIARIČE POSOBIA ZÁROVEŇ            

     º ČO SPOSOBUJÚ ENERGETICKÉ TVAROVÉ ŽIARIČE V SVETOVÝCH STRANÁCH TEDA PALÁCOCH

     º AKO OVPLYVNUJÚ OSOBNÉ A PRACOVNÉ VZŤAHY

     º PROTIPRÚDY ČASU A AKO VPLÝVAJÚ NA VYSLEDKY ČINNOSTI UŽIVATEĽOV PRIESTORU

ZATAŽE SA NASČÍTAVAJÚ CHYBAJÚCE ČASTI A FAKTOR ČASU

     º ČO SPOSOBUJÚ CHÝBAJÚCE ČASTI V SÚČINNOSTI S KONKÁVOM A ZRKADLOVOU PLOCHOU

     º MENTÁLNE POSOBENIE KONKURENCIE

     º AKÁ CHYBAJÚCA ČASŤ VÁM VYTVÁRA PROBLÉM A NA KTORÉ RIEŠENIE MÁTE

       ZÁROVEŇ MENEJ ČASU

ZATAŽE SA NASČÍTAVAJÚ PRESEKÁVANIE PRIESTORU A ČAS I.

     º KDE KEDY AKO A O KOĽKEJ SA V PRIESTORE VYTVÁRAJÚ DEJE A SITUÁCIE,

       KTORÉ SA BUDÚ REALIZOVAŤ V BUDÚCNOSTI

NAZAD

OBSAH XIII.

ZATAŽE SA NASČÍTAVAJÚ PRESEKÁVANIE PRIESTORU A ČAS II.

     º NEVINNE VYZARAJÚCA SKRYTÁ HROZBA Z FOTIEK IDENTIFIKOVANÉ HNIEZDO

       OBROVSKÉHO ŠTRKÁČA PRED KANCELÁRIÓU

     º SYMBOLIZMUS V PRAXI

     º SLNKO TIEŽ UKAZUJE ČAS A NIE VŽDY JE NÁPOMOCNÉ

UKÁŽKA I. KOMBINÁCIA TVARU BUDOVY A CHYBAJUCICH ČASTÍ A CCHI

UKÁŽKA II. KOMBINÁCIA TVARU BUDOVY A CHYBAJUCICH ČASTÍ A CCHI

     º AKO VZNIKÁ ZACYKLOVANIE

UKÁŽKA III. KOMBINÁCIA TVARU BUDOVY A STIMULOVANÝCH TENDENCIÍ

     º IDENTIFIKÁCIA AKÉ DEJE A SITUÁCIE SÚ STIMULOVANÉ PRI CHYBAJUCICH

       ČASTIACH POZÍCIOU A PRUDENÍM VETRA A ČASU

AJ DOBRE NASTAVENÝ MOTOR JE TREBA ODLADIŤA NEZABUDNÚŤ MU DOPĹŇAŤ

    PALIVO, OLEJ A BRZDOVÚ KVAPALINU...

     º CCHI A JEJ SILA, HODNOTA A OBSAH AKÉ PALIVO DO MOTORA DÁTE, TO SA VÁM BUDE DIAŤ

     º POZOR !  ČCHI MÔŽE PRINIESŤ DO VAŠHO PRIESTORU AJ PROBLÉMY

CCHI A MAGIA UPRATOVANIA

     º UPRATOVAČKA A NAVIGÁTORKA ENERGIE CCHI

     º V SKUTOČNOM FENG SHUI má všetko svoju logiku, postupnosti a následnosti

UKÁŽKA V. - RECEPCIA I.

     º PRÚDENIA ENERGIE CCHI

     º A TERAZ MALÝ ZBEŽNÝ NÁHĽAD, ČO SA ZISTILO NA PRVÝ POHĽAD

     º FENG SHUI JE VIETOR A VODA, TEDA ENERGIA PRÚDIACA V ČASOPRIESTORE

     º WALLSTREET

UKÁŽKA V. - RECEPCIA II.

VTÁKY ENERGIA CCHI A FRANCÚZSKE OKNÁ

LADENIE TOKU CCHI SA DELÍ NA NIEKOĽKO FÁZ :

     º 1. ZAUJATIE – OSLOVENIE ENERGIE (privolanie, prilákanie)

     º 2. INFORMAČNÝ ASPEKT(retrospektíva už popísaného, ďalší uhol pohľadu)

     º FENGŠVEJISTA NAKRIČAL NA CCHI VŠETKY SVOJE POŽIADAVKY UŽ NA VSTUPE

       A NA VŠETKO OSTATNÉ AKOSI POZABUDOL

     º FENGŠVEJISTA EXTRÉMISTA - ALEBO FENG SHUI TERORIZMUS V PRAXI AKO NAŠTVAŤ

       ENERGIU CCHI A KTO SI TO ODNESIE?

NAZAD

OBSAH XIV.

     º 3. NAVIGÁCIA TECHNICKÁ

     º 4. PRIRODZENÉ PLYNUTIE ENERGIE

     º NAVIGÁCIU TECHNICKÚ JE NUTNÉ KOMBINOVAŤ S DANOSŤAMI MIESTNOSTI

       (JEJ ROZMERY, UMIESTNENIE DVERÍ A OKIEN), S JEJ PRIRODZENÝM PLYNUTÍM

     º 5. ZLAĎOVANIE ALEBO KALIBROVANIE HLADÍN - SKLADÁ SA Z 2 ČASTÍ :

     º PRÚD ČASU – ČAS NA VÁS NEPOČKÁ, ALE VY SI MÔŽETE POČKAŤ NA TEN SPRÁVNY OKAMIH

V SPRÁVNOM OKAMIHU AKTIVÁCIA, PODPORA, ALEBO RESET SYSTÉMU FENG SHUI

     º KEDY KDE A O KOĽKEJ ? SI DÁME STRETNUTIE S ENERGIOU CCHI

     º Reset systému

     º Chyby, ktoré sa často robia :

SYSTÉMY FENG SHUI, VIETOR A VODA, TEDA ČAS A ENERGIA CCHI POVESTNÝ POVRCH ĽADOVCA

     º 9 VRSTVOVÁ 3D PRIESTOROVÁ DIAGNOSTIKA A ÚPRAVA TOKU ENERGIE CCHI

     º ODKAZY DÁVNOVEKU. STAROVEKÉ NÁZVY NÁM ZANECHALI SKRYTY A NEPOCHOPENÝ ODKAZ O 

       TECHNOLÓGIÁCH

     º ĽUDSKÁ INTUÍCIA VERZUS UMELÁ INTELIGENCIA

     º CHYBY NEDOSTATKY A RIEŠENIA

     º SKÚSTE SI TO NASIMULOVAŤ V PROGRAME SAMI

ČASOPRIESTOROVÁ BRÁNA. AKO VO FENG SHUI ZÍSKAŤ SKÚSENOSTI A MNOHOROČNÚ PRAX ZA

    PODSTATNE KRATŠÍ ČAS

AKÝ JE POSTUP A Z ČOHO SA SKLADÁ PROJEKT HARMONIZÁCIE PRIESTORU PODĽA ZÁSAD

    SYSTÉMOV FENG SHUI

     º FENG SHUI SA SKLADÁ Z ČASTÍ

     º ČO JE K TOMU POTREBNÉ

     º VYSVETLENIE ODÔVODNENIE:

AKO POSTUPOVAŤ PRI KÚPE PRENAJME NEHNUTEĽNOSTI

MANUÁL MERANIA PRIESTORU - SNÍMANIE ROZMEROV

     º OBSAH PREHĽAD MERANIE PRIESTOROV

     º ZADAJ ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOCH A OBJEKTE

     º BYT SNÍMANIE ROZMEROV

     º BYT PLÁNIK - ZAKRESLENIE DOLEŽITÝCH PRVKOV

     º DOM PLÁNIK - ZAKRESLENIE DOLEŽITÝCH PRVKOV

     º DOM - SNÍMANIE ROZMEROV - PRÍPRAVA NA ZAMERANIE

     º DOM DETAILY - PODROBNÉ SNÍMANIE ROZMEROV

     º POPIS MERANIA OBJEKTU

     º POZEMOK - NEVYHNUTNÉ PODKLADY A ROZMERY

NAZAD

OBSAH XV.

PÍKLAD: DOM, POZEMOK, ULICA, ČASŤ – LOKALITA, MESTO, ŠTÁT RAKOVINA V MESTE

     º MAPA MESTA

     º VYZNAČENIE PROBLEMATICKÝCH BODOV

     º VODNY TOK

     º VODNÉ PLOCHY

     º ENERGETICKÁ. MAPA MESTA

     º MESTO / VIAC HLAVNÝCH VSTUPOV

     º PRÍKLAD: POPIS SITUÁCIE I.

     º PRÍKLAD: POPIS SITUÁCIE II.

ĽUDIA A ICH OSUD

     º PRE TÝCH, KTORÍ UŽ MAJÚ TRVALÉ BÝVANIE - BYT, DOM, POZEMOK, CHATU, APARTMÁN ALEBO

       PREVÁDZKU

PROJEKCIA DOMOV PODĽA SYSTÉMOV FENG SHUI I.

VÝPIS FENG SHUI MATERIALU POUŽITÉHO V PROJEKTE

POHOTOVOSTNÁ SADA

     º Odôvodnenie príručná lekárnička objektu

     º Techniky čiernej mágie

     º Ochranné znaky:

     º Krištály:

     º POUŽITÝ MATERIÁL - MENNÝ ZOZNAM

PRACOVNÝ TÍM FIRMY

OBSAH PRACOVNÝ TÍM / FIREMNÉ PRIESTORY

GUA - KOMPATIBILITY OSÔB / VCHOD DO OBJEKTU

OBJECT - COMPATIBILITY OF MAIN ENTRANCE WITH PERSONS

     º POROVNANIE PARAMETROV PRIESTOR / OSOBA INDIVIDUÁLNE

     º PLÁNIK ROZMIESTNENIA OSÔB V  KANCELÁRIÁCH

NAZAD

OBSAH XVI.

DIAGNOSTIKA ČO MÔŽU PRINÁŠAŤ CHÝBAJÚCE ČASTI V ANALYZOVANÝCH PRIESTOROCH - EN

Chýbajúca časť v North:

môže zvyšovať riziko pre užívateľov v týchto oblastiach života - v týchto konkrétnych situáciách

Chýbajúca časť v North East:

môže zvyšovať riziko pre užívateľov v týchto oblastiach života - v týchto konkrétnych situáciách

Chýbajúca časť v South East:

môže zvyšovať riziko pre užívateľov v týchto oblastiach života - v týchto konkrétnych situáciách

Chýbajúca časť v South:

môže zvyšovať riziko pre užívateľov v týchto oblastiach života - v týchto konkrétnych situáciách

Chybajúca časť v South West:

môže zvyšovať riziko pre užívateľov v týchto oblastiach života - v týchto konkrétnych situáciách

Chýbajúca časť v West:

môže zvyšovať riziko pre užívateľov v týchto oblastiach života - v týchto konkrétnych situáciách

MANAŽMENT - KOMPATIBILITA S PRIESTORMI

     º Janett Davidson:   gua 1

     º Caroline Malley:   gua 3

     º Leonard Malley:   gua 7

(KOMPLEXNÉ ROZBORY, ANALÝZY A CHAREKTERISTIKY MANAŽMENTU SÚ V SAMOSTATNOM DOKUMENTE PDF)

ZAMESTNANCI - KOMPATIBILITA S PRIESTORMI

     º Scarlett Smith:   gua 3

     º Henry Jackson:   gua 7

     º Sonya Pearce:   gua 7

     º Jonas Hamilton: ...gua 6

     º Peter Mason:   gua 2

     º Rose Bennett:   gua 8

     º Jessica Taylor:   gua 7

     º Melinda Davis:   gua 7

     º Paul Mitchell:   gua 2

     º Renee Roberts:   gua 8

     º Lauren Williams:   gua 5

     º Ema Johnson:   gua 6

     º BÝVALÍ ZAMESTNANCI

     º Melissa Brown:   gua 1

(KOMPLEXNÉ ROZBORY, ANALÝZY A CHAREKTERISTIKY ZAMESTNANCOV SÚ V SAMOSTATNOM DOKUMENTE PDF cca 272 str. A 4)

VIAC INFO OSOBNÉ ODPORÚČANIA

ČO EŠTE MATERIÁL OBSAHUJE

NAZAD

OBSAH XVII.

INDIVIDUÁLNE OSOBNÉ ODPORÚČANIA

AKO SA TVORÍ OSUD - ČASŤ TAJOMSTVA

ZÁVEREČNÝ DOSLOV

POĎAKOVANIE

O NÁS

PODPORNÉ GRAFICKÉ PODKLADY A MATERIÁLY NA TLAČ (I.-VI.)

     º POZIČNÁ MAPA SEKTOROV

     º PÔDORYS PÔVODNÉ ROZLOŽENIE ZAMESTNANCOV – CP / HCP/GPZ

     º PÔDORYS MAPA UMIESTNENIA KRIŠTÁLOV OKNÁ - CP

     º PÔDORYS MAPA UMIESTNENIA KRIŠTÁLOV DVERE - IP

     º PÔDORYS ENERGETICKÉ STRATY OBJEKTU - CP

     º PÔDORYS ROZLOŽENIE DOČASNÝCH OCHRANNÝCH ZNAKOV - CP

     º PÔDORYS 8-VCHODOVÁ CENTRÁLNA ENERGETICKÁ RUŽICA - CP

     º PÔDORYS 8-VCHODOVÉ ENERGETICKÉ RUŽICE MIESTNOSTÍ - IP

     º PÔDORYS ZAORIENTOVANIE 8-VCHODOVÁ RUŽICA - CP

     º PÔDORYS ZAORIENTOVANIE 24-VCHODOVÁ RUŽICA - CP

     º PÔDORYS STREDY MIESTNOSTÍ - CP

     º PÔDORYS PRÁZDNY NA POZNÁMKY A ZÁPIS - CP

DOVYSVETLENIA- A ČO SA NEVOŠLO DO TOHOTO MATERIALU:

     º LUNA A ZDRAVOTNÉ PREDISPOZÍCIE PODĽA DÁTUMU NARODENIA

     º OSOBA - ORGÁNY A ICH ENERGETIKA V RÁMCI ČASTÍ ROKA

     º OSOBA - ORGÁNY A ICH ENERGETIKA VYSVETLENIE

 

     º PODROBNÝ ROZPIS ENERGETICKÝCH STRÁT OBJEKTU I.

     º PODROBNÝ ROZPIS ENERGETICKÝCH STRÁT OBJEKTU II.

     º PODROBNÝ ROZPIS ENERGETICKÝCH STRÁT OBJEKTU III.

 

     º PRIESTORY A ICH SCHOPNOSŤ KUMULOVAŤ FINANČNÉ ZDROJE

     º OSOBNÁ BIOENERGETIKA PODĽA DÁTUMU NARODENIA I.

     º BIORYTMUS VYSVETLENIA A MANUÁLY VIAC INFO

     º OSOBNÝ DENNÝ KONDICIOGRAM VYSVETLENIA A MANUÁLY VIAC INFO

     º PRÍKLAD ZÁKLADNÉ ROZMERY PRIESTORU I.

VYUKOVÉ VIDEÁ A PREHĽAD STRÁNOK

 

NAZAD

 
 

 
 HERMES FENG SHUI s.r.o.

 Koceľova 1105/1

 94901 Nitra

 IČO: 44831391

 DIČ: 2022856671

--------------------------------------

© HERMES Soft Division

® HERMES Feng Shui s.r.o.
 MOB : +421 905 479 695

HERMES FENG SHUI, s.r.o.

PROFESNÁ HISTÓRIA OD ROKU 1998 A ČO BOLO PREDTÝM ROK 1990

 TRADÍCIA STRÁNKY OD ROKU 1998

 

© Hermes All rights reserved