DOMY / BYTY / FIREMNÉ PRIESTORY PODĽA FENG SHUI

 

 

ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRI VÝBERE VHODNÝCH PRIESTOROV

 OSOBNÉ PRIESTORY

Aké atribúty by malo spĺňať bývanie podľa zásad feng shui

Mnoho ľudí má nesprávnu predstavu, že byt alebo dom upravený energeticky v zmysle feng shui znamená umiestniť zopár sošiek, znakov, kameňov,  zvonkohier, fontánok, atd  a spokojne žijú 

v mylnej predstave, že majú svoj priestor (dom, byt, kanceláriu) vyladenú

podľa zásad feng shui. 

Takto jednoducho to naozaj nejde a nefunguje.

Ak aj na krátku chvíľu áno, tak je to len a len čisté placebo.

Pri každej úprave priestoru musí byť najväčší dôraz kladený už od prvopočiatku na analýzu daného priestoru.

Či už kupujeme pozemok,  kupujeme alebo si prenajímame dom, byt, kanceláriu,

alebo v dome/byte bývame a chceme si ho dať upraviť a energeticky vyladiť podľa zásad

feng shui.

Dobrý a teda energeticky vhodný priestor by mať spĺňať, okrem našich individuálnych požiadaviek

predstáv a potrieb, niekoľko ďalších aspektov :

1. V prvom rade by mal byť dom alebo byt kompatibilný s jeho obyvateľmi, alebo aspoň

s väčšinou z nich.

Kompatibilita znamená, že ak ste

Východný typ, t.j. Gua 1, 3, 4, 9, tak by Vaše bývanie malo byť tiež Východného typu.

A teda hlavný vstup do domu / bytu by mal byť z jedného z týchto smerov resp.

svetových strán :  Sever , Východ, Juhovýchod , Juh.

Ak ste Západný typ, t.j. Gua 8, 2, 7, 6, 5, tak vhodný priestor pre Vaše bývanie je dom / byt 

s vchodom zo Severovýchodu, Juhozápadu, Západu a Severozápadu.

Toto sú všeobecné pravidlá, ktoré sa následne premietajú i na jednotlivé miestnosti celého priestoru, ako sú spálne, detské izby a pracovne (miestnosti, kde sa obyvatelia priestoru zdržujú najviac).

2. Ak je toto približne v poriadku, čo znamená, že väčšina obyvateľov priestoru je s priestorom kompatibilných, pokračuje sa ďalej a zisťuje sa,  v ktorej tretine príslušnej svetovej strany sa

hlavný vstup do bytu / domu , alebo vstup do miestnosti nachádza.

Ak to nie je tretina, ktorá prináša problémy, je nutné sústrediť sa na chýbajúce časti priestoru

a jeho perspektívy.

3. Ak je i toto v poriadku a dom / byt nemá chýbajúce časti a nevhodné perspektívy

(oboje priestor energeticky poškodzujú), treba zamerať pozornosť na miestnosti s vodou,

t.j. kúpeľne, toalety, kuchyne, bazény, práčovne, sauny. 

4. Ďalej zisťujeme, či sa pozemok, na ktorom je bytovka alebo rodinný dom postavený, nenachádza na umelej, alebo prírodnej patogénnej zóne - viď " feng shui a firemné priestory ".

5. V neposlednom rade je potrebné upriamiť pozornosť aj na históriu bytu / domu / pozemku / budovy (analyzovaného priestoru).  

6. A veľmi dôležitá je i energetická náročnosť objektu.

Pokračujeme -  Problematické sú najmä :

a / objekty z dražieb

b / ďalej objekty, v ktorých sa stali dramatické udalosti

c / objekty, kde sa bývalým majiteľom nedarilo, alebo sa nedarí

e / kde niekto zomrel na ťažkú chorobu 

f / kde sa ľudia rozviedli

g / kde zomrelo dieťa, matka alebo otec v mladšom veku 

h / kde sú ľudia chorí 

ch / kde býva veľa alkoholikov

i / kde sa zgrupujú rôzne skupinky ako narkomani, satanisti, príslušníci rôznych náboženských 

    siekt alebo neoficiálnych náboženstiev

j / kde pôsobil liečiteľ, veštica, alebo iné médium - kde sa z nejakých dôvodov stretávali ľudia

    s  ťažkými osudmi, alebo chorobami, alebo kde sa uskutočňovali špiritistické seansy,

    K takýmto problematickým priestorom patria samozrejme i bývalé nemocnice, sanatóriá, 

    polikliniky, ambulancie, pohrebné ústavy

k/ problematické sú priestory postavené na bývalých cintorínoch (alebo v ich tesnej blízkosti),

    na bývalých pohrebiskách, bitúnkoch, miestach kde sa odohrali veľké bitvy, ...

l / všímame si viditeľné znaky - popraskané domy, choré stromy na pozemku, veľké jamy, ......

Ak analýza priestoru nevykázala, že problémy, ktorými trpeli bývalí majitelia boli spôsobované - generované daným objektom, môžeme pokračovať ďalej.

Ako ?  Konečne môžeme začať priestor upravovať podľa zásad  feng shui na mieru jeho 

obyvateľov :

1. Urobíme analýzu jednotlivých obyvateľov, vyberieme pre nich najvhodnejšie miesta na prácu, oddych a spánok.

2. Umiestníme dôležitý osobný nábytok - postele a pracovné stoly, s prihliadnutím na tú-ktorú osobu (zdravie, úspech v práci, vo vzťahoch a celkovo v živote).

3. Pokračujeme v harmonizovaní - vyvážení celého priestoru navrhnutými materiálmi a farbami. Upravíme všetky miestnosti s dôrazom na funkcionalitu miestosti a osobu (osoby), ktorá ju obýva. Úprava sa samozrejme robí s prihliadnutím na objekt ako celok a jeho disproporcie.

4. Umiestníme ďalšie funkčné a dekoračné prvky do priestoru (nábytok, doplnky, kvety, svietidlá, obrazy, záclony, závesy, predložky). Kde je potrebné, navrhujeme ich farebnosť v rámci vyváženia živlov. Toto sa realizuje pomocou nábytku, presných odtieňov farieb, materiálov - druh

a vonkajšie prevedenie, rôznych zariaďovacích prvkov a doplnkov, podlahových krytín, ...

5. Pokiaľ je to potrebné, vyvážia sa chýbajúce časti a negatívne perspektívy, napríklad uzavretím loggie, ...,

6. Živlovo, materiálovo a energeticky vyvážený priestor môžeme začať smerovať - programovať, resp. navrhneme primeranú ochranu priestoru.

Toto sa deje pomocou obrazov, sošiek, znakov, živých kvetov, svietidiel, doplnkov rôznej symboliky, a to podľa tradície, vierovyznania, alebo vkusu a predstáv majiteľa (obyvateľov) priestoru.

7. Popri vyššie uvedených bodoch sa zároveň ladí i tok energie čchi tak, aby v priestore plynula správnym smerom a harmonicky.

Všetko, čo sme doteraz popisovali, sa upravuje na dlhšie obdobie, preto je potrebné tieto úpravy navrhovať veľmi citlivo a s prihliadnutím na finančnú náročnosť pre klienta (aby sa podlahy, sedačky, drahší nábytok a ďalšie drahšie predmety a veci nemuseli meniť pred primeranou dobu ich životnosti). 

Ak je priestor takto citlivo a profesionálne vyladený, materiály a farby sú správne doplnené - vyvážené a zariadenie priestoru je relatívne nové, takýto priestor dokáže udržať svojich obyvateľov, ich osud, vzťahy, šťastie a financie v dobrej kondícii i bez ďalšieho doplňujúceho ladenia niekoľko rokov.

8. Samozrejme, pre istotu sa môže pokračovať ďalej, lebo tzv. ladenie časového faktoru je teraz už menej finančne náročné a v už upravenom a vyváženom priestore má toto jemné doladenie vysokú efektivitu.

Takže na záver sa môže pristúpiť k dokalibrovaniu časového faktoru a použitiu predmetov, doplnkov a prvkov na ochranu, stimuláciu, doplnenie, úpravu a vyváženie.

Toto sa deje samozrejme v závislosti od príslušného roku a posunu hviezd a to ako všeobecných, tak individuálnych pre každý priestor.

Na konci tohoto procesu máte svoj osobný (pracovný) priestor

zariadený, zharmonizovaný a upravený podľa zásad Feng Shui.

Ak sa chcete dozvedieť viac, alebo sa chcete naučiť používať a následne sami realizovať ladenie a úpravu svojho osobného priestoru podľa zásad Feng Shui, odporúčame Vám do pozornosti naše ďalšie produkty a služby :

1. Softvér Feng Shui Master (Feng Shui HomeMaster)

2. Učebnica feng shui diel I. - k dispozícii na zakúpenie v elektronickej forme, tiež je súčasťou softvéru

3. Profesionálne školenie feng shui (1 rok), alebo Základné školenie feng shui (3 víkendy),

ktoré Vás nielen uvedú, ale hlavne odborne vyškolia v týchto zaujímavých a hlavne funkčných systémoch a metódach.

Všetky produkty spoločnosti HERMES sú vzájomne prepojené a dávajú ucelený pohľad na systémy Feng Shui a na ich využitie v praxi pre bežných ľudí.

Prajeme Vám príjemné prezeranie našich stránok

Tím HERMES

Ďalšie tipy : - časť :

--------------------
© Hermes
--------------------

ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRI VÝBERE VHODNÝCH PRIESTOROV

 FIREMNÉ PRIESTORY

Feng shui a firemné priestory.

Možno si to mnohí neuvedomujú, ale metódy feng shui patria naozaj k exaktnej vede.

Týmito metódami je možné osobný alebo pracovný priestor upraviť presne na mieru ľudí,

ktorí ho obývajú, alebo špecifickej činnosti, na ktorú je priestor určený.

V početnej literatúre je možné dozvedieť sa niektoré, všeobecne platné, pravidlá,

ktoré by sa mali dodržať, pokiaľ chceme mať istotu, že náš pracovný priestor bude prinášať :

 

1. dobré vzťahy – v tomto prípade nielen medzi zamestnancami firmy, ale najmä vzťahy dodávateľsko-odberateľské

 

2. finančnú prosperitu – aby sa výdavky vynaložené na zriadenie a prevádzku priestoru násobne vrátili a vytvorili očakávaný zisk

  

3. a samozrejme rast firmy – keď firma nerastie, vlastne nastáva stagnácia a teda je iba otázkou času kedy nastanú prvé problémy, resp. reálne ukončenie jej činnosti.

 

Všeobecne platí že je potrebné vyhýbať sa budovám a priestorom

ktoré sú postavené na patogénnych zónach a geopatogénnych zónach :

 

a / v blízkosti cintorínov – energia rozkladu sa šíri do okolia a priam pohlcuje všetko vo svojom okolí, nehovoriac o množstve duchov zomrelých ľudí, ktorí zostali uväznení v našej sfére,

ktorí priam vysávajú energiu zo živých bytostí.

Preto sa prítomnosť „duchov“ identifikuje aj podľa náhleho ochladenia v rámci priestoru.

 

b / v tesnej blízkosti kostolov – do kostolov sa ľudia chodia očisťovať a preto sa okolo týchto priestorov zvykne zhromažďovať väčšie množstvo negatívnej energie

  

c / postavených na bývalých skládkach odpadu, starých pohrebiskách, na bývalých bitúnkoch, na miestach bývalej banskej činnosti

  

d / na miestach, ktoré sú staré a ošarpané, popraskané a viditeľne zanedbané – všetky tieto skutočnosti negatívne polarizujú vstupujúcu energiu a menia ju veľmi nevhodným spôsobom

  

e / ktoré sa nedajú nájsť, alebo je ťažké sa k nim dostať – životná energia čchi, ktorá vlastne prináša nové zákazky a financie, sa tam tiež nedostane

  

f / v ktorých sa neustále niečo kazí – nefungujú poriadne rozvody energie, vody, … - toto všetko napovedá o tom, že prevádzka takýchto priestorov bude veľmi nákladná, ale s minimálnym ziskom

  

g / v tesnej blízkosti veľkých, veľmi prudkých alebo naopak veľmi stojatých vodných tokov.

Veľké a veľmi prudké vodné toky môžu energiu vyplavovať z objektu, v stojatých zasa energia, ktorá vlastne predstavuje konkrétne podnikanie, stagnuje. Samozrejme tu je dôležité aj to odkiaľ a kam vodný tok tečie a v akej vzdialenosti sa od firemných priestorov nachádza.

  

h / v tesnej blízkosti veľkých križovatiek, kde budovu – priestor môžu zasahovať prudké energetické šípy a to spôsobuje v priestore rôzne problémy. Napríklad aj to, že sa takémuto priestoru klienti „intuitívne“ vyhýbajú, alebo sa vo firme (ľuďom alebo strojným zariadeniam) stávajú rôzne nehody a havárie.

  

ch / na miestach prírodných geopatogénnych zón (tzv. Dračích žíl), ktoré sú veľmi zriedkavé a ktorých prítomnosť sprevádzajú veľmi nešťastné osudy ľudí bývajúcich nad takouto zónou – samovraždy, vraždy, požiare, vážne nehody, …

 

Vo vnútri priestoru by sme sa mali snažiť dodržiavať nasledovné zásady :

Ak si vyberáme kanceláriu v rámci väčšej budovy, snažíme sa, aby sa nenachádzala v tesnej blízkosti toaliet.

Najhoršia energia z poschodia sa dostáva do miestnosti, ktorá sa nachádza na konci dlhej chodby vpravo.

Ak sa takáto miestnosť nachádza v nemocnici na oddelení, choroby sa naťahujú, vznikajú komplikácie, ľudia častejšie zomierajú.

Ak je to internát, študenti v tejto miestnosti sú problémoví, nedisciplinovaní, môžu sa vyskytovať rôzne nehody.

Ak je to kancelária, môže priniesť problematických klientov alebo stratové zákazky, alebo pracovníci takejto miestnosti jednoducho svoju materskú firmu vytunelujú, alebo sú zamestnanci častejšie chorí.

 

Kancelária, alebo celý podnikateľský priestor by mal mať pravidelný tvar

(žiadne tvary typu L alebo U, …).

Napríklad :

1. Chýbajúca časť v Juhozápade (kompasom zameraná svetová strana) môže priniesť problematické vzťahy s klientami, dodávateľmi, medzi zamestnancami vzájomne, ale i medzi majiteľmi firmy. Veľkými problémami, aj zdravotnými, môžu trpieť napríklad ženy vo firme.

Firma nedokáže (alebo iba veľmi ťažko) nakumulovať dostatočné zdroje, potrebné na vykrytie bežných alebo mimoriadnych nákladov, alebo celkovo slabšieho obdobia a teda pri recesii alebo finančnej kríze je veľký predpoklad, že to neprežije.

  

2. Chýbajúci Juhovýchod prináša veľké problémy všeobecne a straty financií v každej oblasti činnosti, do ktorej sa daná firma pustí.

Prináša veľmi problematické vzťahy so štátnymi orgánmi – daňový úrad, colný úrad, inšpekcie, mestský úrad, kataster, …

Viac o chýbajúcich častiach a perspektívach v  Učebnici feng shui diel I.

  

Je potrebné si do hĺbky uvedomiť, že každý palác – svetová strana je špecifická, zodpovedá

za inú oblasť života a fungovania a teda jej deficit (chýbajúca časť priestoru) prináša konkrétne špecifické problémy v živote a fungovaní firmy alebo rodiny.

Ale najmä si je potrebné uvedomiť, že tieto chýbajúce časti priestoru nie je možné doplniť ničím iným iba dostavaním.

Rady typu umiestnite si tu jazierko sú likvidačné. Ani osvetlenie chýbajúcu časť priestoru nedoplní, iba osvetlí určitú oblasť fungovania firmy, aby majitelia a zamestnanci mohli

energiu chýbajúceho priestoru dopĺňať z vlastnej životnej energie (vyvíjaním väčšej aktivity v danej oblasti)

Otázkou je, ako dlho to vydržia energeticky alebo finančne ?

 

Pri výbere konkrétnej kancelárie sa snažíme, aby vchod do celého priestoru i do jednotlivých miestností prinášal majiteľom, alebo užívateľom priaznivé podmienky pre ich činnosť.

Najlepšie vstupy do podnikateľských priestorov všeobecne sú :

2/3 Severu

2/3 Východu

2/3 Juhovýchodu

2/3 a 3/3 Juhu

2/3 Juhozápadu

2/3 Západu

2/3 a 3/3 Severozápadu

Pozor, pokiaľ chceme určiť, či konkrétny vstup do priestoru je vhodný alebo nie, je nevyhnutné priestor zakresliť podľa konkrétne nameraných rozmerov v určitej mierke.

Ďalej treba kvalitným kompasom, najlepšie Lo pan alebo buzola, čo najpresnejšie určiť S/J os priestoru a túto naniesť na zakreslený priestor tak, aby prechádzal cez geometricky vypočítané centrum objektu (nie odhadom alebo špendlíkom!!!).

Iba takýmto spôsobom dostaneme skutočne pravdivé údaje, na základe ktorých môžeme určovať vstupy do miestností a robiť ďalšie analýzy potrebné pri úpravách objektov.

 

Pri zariaďovaní konkrétnej kancelárie by pracovný stôl nemal byť otočený chrbtom ku dverám. Snažíme sa ho otočiť čelom, alebo aspoň tak, aby sa vstupné dvere nachádzali zboku.

Je dôležité, aby človek sediaci v miestnosti mal prehľad o tom, kto do miestnosti prichádza

a kedy odchádza.

  

Kancelárske priestory by nemali mať veľké presklenia – na stenách, alebo na podlahe.

Na stenách to spôsobuje veľký výplav energie – teda úniky financií, zákazok, zamestnancov

ale aj informácií a know how.

Najhoršia alternatíva je, keď máme pracovný stôl umiestnený tak, že sa presklená plocha, nachádza priamo za našim chrbtom.

Toto môže priniesť nečakaných nepriateľov, nebezpečnú konkurenciu, alebo dokonca neželané aktivity a záujem podsvetia.

Sklo pod nohami znamená veľkú nestabilitu – ako keď niekomu chýba pevná pôda pod nohami. Môže sa ľahko stať, že sebemenší otras spôsobí zrútenie celej firmy.

  

Je veľmi dôležité udržiavať firemný priestor v poriadku a čistote, teda na túto činnosť určiť zodpovedného pracovníka, alebo kompetentnú firmu.

  

Pri podnikateľských priestoroch neplatí, ako pri osobných, že by mali byť zariadené teplo

a útulne. Tu môžeme (pokiaľ sa nám to páči) uplatňovať v zariadení aj moderné a techno trendy. Samozrejme ale, klasika zostáva aktuálna stále.

  

Snažme sa vyhýbať umiestňovaniu takých dekoračných predmetov, u ktorých na prvý pohľad nie je zrejmé, čo vyjadrujú.

Uprednostňujme také umelecké diela, ktoré vo všeobecnosti (teda na väčšinu náhodne opýtaných ľudí) pôsobia dobre, príjemne a optimisticky.

  

Samozrejme aj firemné priestory, rovnako ako osobné, by mali byť dostatočne osvetlené

a pokiaľ je to možné a vhodné, aj príjemne prevoňané.

  

V priestoroch všeobecne by mali byť pomerne zastúpené všetky prvky vyjadrené v materiáloch

a farbách. To napríklad znamená, že nie je vhodné, keď je priestor zariadený tón v tóne – do modra, do hneda, do oranžova, alebo Pán Boh chráň do fialova …

Možno takáto kreácia môže na chvíľu pozitívne pôsobiť na cudzích (zdôrazňujeme že na chvíľu), ale na ľudí, ktorí tu pracujú a teda vytvárajú hodnoty môže prevaha jedného prvku – materiálu, alebo farby pôsobiť dosť deštruktívne.

Dôsledky sa prejavia najskôr na ich psychike, neskôr aj priamo na rôznych fyzických problémoch a ochoreniach.

  

Ale najväčšie škody môžu takéto dizajnovo „profesionálne“, ale energeticky „amatérsky“ upravené a zariadené priestory spôsobiť samotnej firme v jej fungovaní.

  

Sami, bez odbornej pomoci, neumiestňujeme v podnikateľských priestoroch žiadnu aktívnu vodu – fontánky, akváriá ani umelé riečky či jazierka.

Voda a oheň patria k najťažšie zvládnuteľným živlom všeobecne a teda ich neodborné umiestnenie môže spôsobiť firme veľké škody, až krach.

  

Aj umiestňovanie konkrétnych ľudí v priestore, dôležitých materiálov – faktúry, zmluvy, projekty, …, peniaze, ceniny atd. je možné robiť až po dôkladnej analýze a vyladení presne zakresleného a zaorientovaného priestoru.

Vtedy je možné určiť aj použitie špecifických materiálov, farieb a predmetov (a ich presné umiestnenie), aby sa momentálne fungovanie firmy vylepšilo, alebo aby sa zabránilo momentálnemu nepriaznivému vývoju v danej spoločnosti, alebo už určitej konkrétnej hrozbe. 

 

Tu je však dôležitý čas, ktorý je k dispozícii. Preto je vhodné, aby sa opatrenia vo firme a teda aj vo firemnom priestore začali robiť včas, teda vtedy, keď sa začnú „vyskytovať“ problémy, prekážky, nehody, straty a to vo väčšej miere ako je obvyklé. Nie až vtedy, keď hrozí reálny krach spoločnosti.

  

 Ďalšie typy : - časť :

------------------------------------------
© Hermes
------------------------------------------