NAPÍŠTE NÁM

osobné údaje vyplňujte ak píšete konkrétnu otázku 

PODMIENKY WEBU

vaše meno :
váš e-mail :
text :  otázka, postreh, pripomienka, 

ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY

OTÁZKA :

POTREBOVALA BY SOM PORADIŤ

 Upozornenie pre tých, ktorí tento príspevok už čítali !  Pod týmto príspevkom sa nachádza

  POKRAČOVANIE  

 

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť s umiestnením izieb pre mňa s manželom, keďže sme obidvaja východné typy - GUA 9 a 3, spálňa by mohla byť v južnom sektore domu, ale môžme spať len v nepriaznivých smeroch, lebo jediný priaznivý smer v plánovanej spálni v podstate aj v celom dome pre nás je JV, keďže dom je orientovaný SZ s vchodom do domu a JV s východom na terasu a dvor. Priaznivé smery u nás - t.j. S, J, V sú uhlopriečne, takže posteľ tam natočiť nevieme. V spálni v južnom sektore teda môžme spať natočení buď SV, SZ alebo JZ, JZ stena však susedí s garážou, ktorá však nie je spojená s domom dverami, vstup do garáže je len zvonku. Čo si myslíte, ktorý smerom by sme mali byť v spánku natočení, aby to bolo z týchto možností najvhodnejšie? Ešte sa chcem spýtať na sektory v dome, napr. Z a SZ, kde je aj vchod do domu - sú to pre nás nepriaznivé smery, ale ako sektory mám zariaďovať aktiváciou týchto častí domu, alebo skôr utlmovať.  

Ďakujem za odpoveď.

ODPOVEĎ :
Dobrý deň pani Filová,

z Vašej otázky vidieť, že už čo-to poznáte zo systémov feng shui.

Avšak akokoľvek ste sa snažili presne opísať pravdepodobnú budúcu situáciu objektu,

bolo to viac-menej zbytočné.

Na takéto poradenstvo je totiž nevyhnutné poznať danú situáciu - t.j. pozemok a jeho S/J os,

dom a jeho umiestnenie na pozemku a dispozičné riešenie objektu. Ďalej si musíme byť istí,

že máte správne určené Gua čísla všetkých budúcich obyvateľov objektu (nie iba z roku narodenia a podľa pohlavia ako sa uvádza v tabuľkách). Až potom, po následnej analýze, rozkreslení a výpočtoch sa dajú zodpovedať Vaše otázky.

Uvedomujete si, že podľa Vášho popisu je tento priestor pre Vás a manžela nekompatibilný?

Uvádzate, že Vy aj manžel ste Východné typy (Gua3 a Gua9?), objekt (dom/byt) je Západného typu -

vstup Západ/Severozápad (toto musí byť presné - presná tretina konkrétneho paláca - svetovej strany), takže pre Vás oboch priaznivé paláce sú v tomto objekte poškodené.

To znamená, že Vaše a manželove priaznivé paláce a smery majú v tomto objekte negatívnu tendenciu.

 

Príklad :

V prípade ak máte vstup v niektorej z tretín Severozápadného paláca a spálňu by ste umiestnili do Južného paláca, tento palác sa v danom objekte z centrálnej pozície nachádza v sektore "smrti".

Myslí sa energetická smrť, čo je však absolútne nevhodný priestor na dlhodobý pobyt (spanie)

pre ľudí.

Ďalej z hľadiska vchodu do daného objektu sa tam nachádzajú vzťahy pre danú rodinu - veľmi nevhodné pre umiestnenie spálne.

Tento objekt by bol tiež veľmi nevhodný pre človeka Gua9 - straty energie, psychické a psychosomatické problémy, fyzické ochorenia, ...

Z hľadiska projekčného : spálňa sa nikdy neumiestňuje do Južného paláca, tam sa väčšinou na prízemí umiestňujú "denné" časti domu a zároveň takáto spálňa by bola príliš horúca.

Horúca hlavne v letných mesiacoch, čo by pravdepodobne majitelia riešili klimatizáciou, ktorá by však tento poškodený palác (z hľadiska hlavného vchodu) ešte viac poškodzovala.

Aj preto sa kladie pri projektovaní priestorov podľa feng shui (píšete o plánovanej spálni) veľký dôraz

na kompatibilitu objektu s jeho obyvateľmi.

V prípade, že to nie je možné dosiahnuť na prízemí (už kúpený alebo zdedený, pozemok), riešia sa spálne pre ľudí pri projekcii na poschodí.

Toto riešenie je vhodné aj pre manželov (alebo rodinu) s rozdielnymi Guatypmi, to znamená,

že niektorí členovia rodiny sú Východného a niektorí Západného typu, čo je dosť bežný problém. Samozrejme takéto nútené kompromisy dokáže navrhnúť iba odborník, teda človek ktorý sa veľmi dobre vyzná v danej oblasti. ( upozorňujeme že kompromisy nesmú presiahnuť primerenú mieru )

 

O danej problamatike by sme mohli ešte dlho polemizovať, ale to len z dôvodu, že nepoznáme presnú situáciu Vás, Vašej rodiny,  Vášho pozemku a domu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre ostatných, ktorí budú čítať tento príspevok :

 

1. V tomto prípade ide pravdepodobne o dom, ktorý ešte nie je postavený. Tu je potrebné poznať presne danú situáciu - viď  vyššie, preto poskytujeme službu "analýza pozemku pred kúpou", aby sa ešte pred počiatočnou (a dosť veľkou) investíciou zistilo, či na danom pozemku je vôbec možné a vhodné postaviť dom pre konkrétnych budúcich majiteľov a ostatných obyvateľov (užívateľov) objektu. 

 

2. Ak už vlastníte nekompatibilný pozemok, hľadá sa možnosť alebo spôsob, ako čo najoptimálnejšie budúci objekt uspôsobiť potrebám budúcich obyvateľov (nie vždy je to však možné).

Tu si treba uvedomiť, že projektovanie objektov podľa feng shui je najvyšší level vo feng shui, čo zistili mnohí odborníci - projektanti a architekti, ktorí sa zúčastnili našich profi školení. Sami skonštatovali,

že obtiažnosť danej problematiky je tak veľká, že by to chcelo dlhodobé štúdium ako na vysokej škole. 

 

3. Ak už dlhodobo, tj. viac ako 3-5 rokov bývate v nekompatibilnom priestore (dome/byte),

takéto objekty sa najskôr analyzujú a to aj na základe už prežitých dejov a situácií, ktoré

pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú jeho obyvateľov.

Ďalej sa takýto priestor musí komplexne hĺbkovo rozanalyzovať (výpočty a množstvo rozkreslovania),

tj. hľadajú sa možnosti, či by prípadné úpravy a nápravné opatrenia – ladenie objektu

mali požadovaný efekt. Pri hĺbkovej analýze sa „pozitíva“ a „negatíva“ priestoru nasčítavajú.

 

Môžu vzniknú 2 alternatívy :

Prvá alternatíva : objekt je v danom skutkovom stave pre daných obyvateľov absolútne nevyhovujúci

a nápravné opatrenia by boli voči investovaným nákladom neadekvátne.

Vtedy odporúčame v čo najkratšej dobe sa odsťahovať, lebo to ohrozuje funkčnosť,

alebo zdravie rodiny (alebo jej jednotlivých členov).

Klient vtedy platí iba analýzu priestoru.

Ak však takéto riešenie – odsťahovať sa, nie je z hľadiska klienta možné (z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov) robí sa tzv. „krízové ladenie“, ktoré väčšinou musí byť zrealizované, aby obyvateľom vznikla možnosť nájsť si lepší priestor.

Klient platí za ladenie priestoru.

 

Druhá alternatíva : ak sa identifikuje, že je možné v podstatnej miere zmierniť negatívne dopady priestoru na jeho obyvateľov robí sa klasické ladenie priestoru – návrhy úprav a zmien v priestore.

Klient platí za ladenie priestoru.

 

Pokiaľ ide o ďalšiu časť otázky – úpravu a vyladenie poškodených palácov v priestore,

daná problematika je súčasťou našich školení, na ktoré všetkých záujemcov srdečne pozývame.  

Profesionálne ročné školenie feng shui  - "Teória a prax" sa začne v októbri 2015. Základné školenie

(3 víkendy) začína už v septembri 2015. Termíny a bližšie informácie nájdete na našom webe.

 

 S pozdravom  HERMES

 

POKRAČOVANIE

DRUHÁ OTÁZKA :

 

Dobrý deň, žiaľ sa nejedná o budúcu stavbu, ale dom je už postavený, len sa práve rozhodujem, do ktorého sektoru umiestniť spálňu. Mala by som však na Vás prosbu, či  by ste mi nemohli určiť sektory v dome podľa pôdorysu, ktorý Vám posielam v prílohe. Vchod do domu mi označil odborník na Feng šuej ako severný (tiež podľa pôdorysu), ale nie som si istá..... 

Ďakujem pekne za odpoveď.

Diana F.

 

ODPOVEĎ :
Ako odpoveď na pokračovanie otázky od pani Diany F. uvádzame tento objekt ako príklad jednoduchej analýzy. Myslíme si, že potom už bude viacerým čitateľom jasnejšie, prečo nie je možné dávať cez mail profesionálne rady. Za prvé neexistujú jednoduché riešenia zložitých problémov a za druhé, nie je fyzicky možné dávať návrhy na zmeny v objekte na základe neúplných, nepresných a často zavádzajúcich (neúmyselne) informácií od klienta. Pokiaľ ste sa s niečím takým stretli na iných stránkach, je to vec ich svedomia. Naša spoločnosť ale takouto cestou nepôjde. Čítajte ďalej.

ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK DODANÝ OD TAZATEĽKY

V prvom rade chceme poznamenať, že toto dispozičné riešenie nám zaslala tazateľka,

je to pravdepodobne obrázok z nejakej internetovej stránky s katalógovými projektami.

Na obrázku vidíme orientáciu dokreslenú tazateľkou.

NA TAKTO URČENÚ SEVEROJUŽNÚ OS

SA PROFESIONÁL V ŽIADNOM PRÍPADE

NEMôŽE SPOĽAHNÚŤ.

Totiž práve od tohoto kroku záleží presnosť všetkých ďalších analýz, množstvo ďalšieho kreslenia a tiež následná úprava, resp. odporúčanie zmien a úprav, alebo stanovisko či dom kúpiť alebo nie. 

Pre ďalšie pokračovanie je nutné, okrem iného, dodať i situáciu, čo je umiestnenie domu na pozemku a dátumy narodenia obyvateľov.

 

 

 

 

Pri tomto prvom kroku je nutné k takýmto obrázkom dodať presnú adresu lokalizácie domu.

My si potom môžeme skontrolovať, klientom určenú, severojužnú os pomocou satelitu,

čím dosiahneme relatívne presnejšiu severojužnú orientáciu.

Až na tomto základe robíme prvotné analýzy.

V prípade, že si klient zadal úpravu - harmonizáciu, urobíme prvé rozkreslenie a po tomto rozkreslení musíme vycestovať na miesto určenia a presne si celý objekt zamerať a zaorientovať.

V prípade ak je to analýza pred kúpou bytu, domu alebo pozemku, po zaorientovaní, rozkreslení

a vypočítaní guačísiel obyvateľov domu sa rozhodne, či daný objekt je alebo nie je vhodný 

pre kupujúceho. Analýzu bytu, domu, pozemku, ...

si môžete objednať v časti On-line služby

NÁSLEDNE SI MUSÍME OBJEKT SPRÁVNE OTOČIŤ A URČIŤ STRED ANALYZOVANÉHO OBJEKTU

Červenou farbou je vyznačená zjavná fyzická chýbajúca časť objektu,

ružovou farbou je vyznačená skrytá chýbajúca časť objektu.

VCHOD SEVERNÝ STRED OBJEKTU (I.)

VCHOD SEVEROZÁPADNY STRED OBJEKTU (II.)

ENERGETICKÁ ROZKLADOVÁ RUŽICA 

SEVERNÁ

ENERGETICKÁ ROZKLADOVÁ RUŽICA

SEVEROZÁPADNÁ

Následne, po týchto obrázkoch, by sa podobným spôsobom rozkreslili

jednotlivé miestnosti objektu, no bola by to v tomto prípade niekoľkonásobná zbytočná

práca, ako i vy sami zistíte z nasledujúceho príspevku.

Dobre si pozrite obrázky, na ktoré v nasledujúcom texte budeme odkazovať.

Dom je objekt typu „L“ s chýbajúcimi časťami v určitých palácoch a s nestabilným vstupom.

Tí, ktorí čítali našu Učebnicu feng shui a teda už čo-to vedia o polaritných vchodoch, vstupoch a o ich nestabilite, vedia o čom hovoríme.

Polaritný vstup-vchod je vtedy, ak sa priamo v ňom prelínajú dva paláce. Môžu sa prelínať dva paláce Západného typu alebo dva paláce Východného typu – ten lepší prípad, ale môžu sa v ňom prelínať aj Východný so Západným palácom – ten horší prípad.

Horšie je to preto, lebo pri takomto objekte nie je možné presne identifikovať, či je daný objekt Východného typu alebo Západného typu. A teda, ktoré paláce sú energeticky v poriadku a ktoré sú energeticky poškodené.

Ďalej nie je možné vypočítať zložitú Loshu mriežku a teda nie je možné takýto objekt dobre vyladiť. Ďalšie negatívum je to, že samotný objekt sa v určitých rokoch a v určitých ročných obdobiach správa raz ako objekt Východného typu a raz ako objekt Západného typu.

Aj pre naozaj skúseného praktika feng shui je takýto objekt veľmi-veľmi náročný na úpravu.

Predstavte si lekára, ktorý sa pokúša liečiť niekoho, u koho je veľmi ťažké určiť diagnózu (Dr.House) – je to prakticky nemožné.

Objekt o ktorom tu hovoríme, je tiež polaritný. Všimnite si dva určené stredy (energetické centrá alebo ťažiská) objektu. Jeden stred je stred určený z pôdorysu celého domu (ako celku), druhý stred je určený z interiéru domu (bez garáže). Tieto stredy sú označené ako I. A II.. Pre tých, ktorí si myslia, že, prepojením domu a garáže dverami pri inom dispozičnom riešení domu, by túto pozíciu vylepšili, odpovedáme veľký omyl.

Na vysvetlenie :  nestabilita tohoto domu spočíva v rozdielnosti stredových osí, ktoré potom spôsobujú stav ako vzniká pri nevyvážených diskoch alebo kolesách auta. V tomto prípade má koleso poriadnu osmičku a i napriek tomu sa na ňom rýchlo a veľa jazdí.

Výsledné dopady a následky sú priamo závislé od času – ako dlho takto budeme jazdiť a tiež od kvality materiálov – z čoho sú vyrobené jednotlivé diely.

V preklade do jazyka feng shui ide teda o čas – ako dlho dom stojí, z čoho je postavený (opotrebovanie materiálov – vyčerpanie živlov v dome), ako dlho tam konkrétni obyvatelia bývajú,

aké majú jednotliví členovia rodiny štruktúry poľa, ale hlavne aké majú silné genetické predispozície stavu a zdravia jednotlivých orgánov v tele a samozrejme je veľmi dôležitý ich vek (opotrebovanie orgánov a vyčerpanie živlov v organizme).

Každý orgán je svojou podstatou priradený ku konkrétnemu živlu a tá zasa súvisí s konkrétnymi materiálmi a svetovými stranami. Á, ešte sme zabudli na veľmi dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje našu existenciu – aktuálny stav zásob šťastia.

 

Takže čo sa bude diať ďalej?

Súčinnosť negatív všetkých týchto faktorov sa po určitej dobe začne vykompenzovávať v dejoch a situáciách, ktoré sa konkrétnym obyvateľom budú diať, alebo na ich zdravotnom stave.

Čo myslíte, u koho sa zdravotné problémy budú prejavovať najskôr?

U človeka, ktorý sa narodil s minimálnym alebo maximálnym stavom živlu, ktorý je v danom objekte poškodený alebo chýbajúci? Odpoveď znie aj – aj.

Prečo?

Lebo dom alebo byt si tieto živlové nedostatky začne najskôr brať z materiálov, z ktorých bol sám postavený, následne z materiálov, ktorými je zariadený a vybavený (podlahy, nábytok, farby stien, ...) a nakoniec, ak mu to nestačí, od obyvateľov jednotlivých miestností a od obyvateľov celého domu.

 

Áno, prečítali ste si to správne, objekt si môže vziať určitý typ energie  :

Lebo dom alebo byt si tieto živlové nedostatky začne najskôr brať z materiálov, z ktorých bol sám postavený, následne z materiálov, ktorými je zariadený a vybavený (podlahy, nábytok, farby stien, ...) a nakoniec, ak mu to nestačí, od obyvateľov jednotlivých miestností a od obyvateľov celého domu.

Áno, prečítali ste si to správne, objekt si môže vziať určitý typ energie  :

1.       od najbližšieho obyvateľa – teda človeka ktorý obýva miestnosť priamo v poškodenom alebo chýbajúcom paláci

2.       od obyvateľa domu, ktorý je rovnaké Gua ako Gua  poškodeného alebo chýbajúceho paláca

3.       od konkrétneho člena rodiny – podľa jeho postavenia v rodine a priradenia ku poškodenému alebo chýbajúcemu palácu

4.       od obyvateľa domu, ktorý má konkrétneho živlu veľa – (stav živlu u konkrétneho človeka sa určujú podľa astrologického výpočtu 4 pilierov osudu, na základe ktorého sa určuje aj presné Gua číslo tohoto človeka)

5.       od obyvateľa domu, ktorý má konkrétneho živlu málo – závisí od ďalších dispozícií objektu a predpokladu poškodenej budúcnosti u konkrétneho človeka

 

Začínate už chápať, prečo z dvoch detí, obývajúcich rovnaký dom, je jedno zdravé a to druhé stále chorľavé?

Prečo sa jednému členovi rodiny darí a inému nie? Možno ten, kto je chorý alebo ktorému sa vôbec nedarí iba energeticky dopĺňa chýbajúci alebo poškodený živel daného priestoru a tým vlastne pomáha všetkým ostatným obyvateľom domu. A často ešte musí znášať aj ich kritiku.

Iste, toto nemusí byť jediný dôvod problémov, ale môže byť.

Aj preto mnohí mladí ľudia priam utekajú alebo celkom ujdú z rodičovského domu. Intuitívne cítia,

že ich priestor vyčerpáva alebo oslabuje a riešia to najjednoduchším a najefektívnejším spôsobom – odchodom.

 

Uvedomte si, že dom je živý organizmus a keď je smädný alebo hladný, naje sa a napije z najbližšieho alebo z najmenej odporujúceho zdroja. Že je to trochu tvrdé? Nie, iba realita.

 

Čo by ste povedali, môžu praskliny na dome napríklad v Južnom paláci spôsobiť vážnejšie problémy? Áno, v jednom konkrétnom prípade majiteľ zomrel na infarkt myokardu. Srdce totiž prináleží ohnivému živlu (Juh). Náhoda? Dosť častá.

 

A preto, skutočná úprava priestoru podľa zásad feng shui znamená doplnenie chýbajúcich živlov – prvkov čiže konkrétnych materiálov, farieb a tvarov „fyzicky“ do priestoru. Popri tom sa hľadá optimálne umiestnenie ľudí v danom priestore a toto všetko sa robí v súčinnosti s ladením toku energie čchi. Čiže, ak máte chýbajúci alebo poškodený Juhozápad (palác vzťahov), zbytočne si budete pridávať ku stolu ďalšiu stoličku alebo si kúpite ďalšiu zubnú kefku, toto buď nepomôže vôbec, alebo veľmi krátkodobo, alebo si tým privoláte absolútne nevhodného partnera.

Riešením je upraviť alebo doplniť Juhozápadný palác. Všetky ostatné nápravné opatrenia sú až druhoradé.

 

Najdôležitejšie vo feng shui je :

1.       pravidelný tvar objektu – bližšie vysvetlené v našej Učebnici feng shui

2.       umiestnenie objektu (patogénky prírodné alebo umelo vytvorené, sha čchi, ...)

3.       čo prináša konkrétna tretina daného vstupu (pre všetkých obyvateľov)

4.       z akých materiálov je objekt postavený

5.       dispozičné riešenie objektu – umiestnenie miestností s aktívnou vodou, spální, celkové  prúdenie energie v danom objekte, termo-dispozičné riešenie objektu (ako je objekt náročný  na spotrebu energie súvisí priamo s jeho dispozičným riešením)

6.       zariadenie objektu – použité materiály, farby, tvary

7.       vek objektu

8.       aká je tendencia daného vstupu – podľa jeho presného zaorientovania voči S/J osi – predpoklad udalostí a dejov v danom objekte

9.       čo prináša konkrétny vstup pre jednotlivých obyvateľov objektu

...

Ako sami jasne vidíte, nestačí iba kde-tu postaviť nejakú sošku a zavesiť zvonkohru alebo krištál.

To nie je feng shui. Všetko má presne určené postupy a pravidlá.

 

Ale vráťme sa naspäť k analyzovanému domu.

Doposiaľ sme nehovorili o ostatných disproporciách tohoto objektu. Každý objekt je nevyhnutné, pred akýmikoľvek návrhmi úprav, dôkladne rozanalyzovať.

Takže v prvom rade je nutné nájsť si presný stred uvedeného objektu (energetické centrum – ťažisko objektu), o tom sme už hovorili.

Objekt, ktorý analyzujeme, má, z dôvodu nevhodného dispozičného riešenia, tieto stredy dva.

Ďalej je nutné čo najpresnejšie zamerať S/J os objektu, t.j. ako je dom natočený voči magnetickej osi zeme. Túto os potrebujeme naniesť priamo na stred analyzovaného objektu. V tomto prípade je ale treba vedieť, na ktorý z dvoch stredov.

Všimnite si, že ak os nanesieme na stred, ktorý vychádza z odporúčania spomínaného odborníka na feng shui, tak hlavný vstup do domu (ústa domu) by bol Severný (dom Východného typu).

Ak však os nanesieme na stred, ktorý je určený iba z obytnej časti domu, t.j. bez garáže, hlavný vstup domu by bol Severozápadný (dom Západného typu)

 ako nám v prvom e-maile tvrdila majiteľka objektu (chyba komunikácie)

 

Takže aký je vlastne vstup, kto z nich má pravdu?

Majitelia objektu sú Východné typy (Gua 3 a Gua 9). Ale táto informácia je neoverená, nakoľko nám pisateľka neposlala presné dátumy narodenia (i s hodinami), takže sme nemali možnosť overiť si správnosť ich Guatypov.

Totiž Gua čísla, ktoré si určíte z tabuliek iba podľa roku narodenia (čín.lun.kal.) a podľa pohlavia, nemusia byť správne. Sú iba orientačné (presné Guatypy je možné zistiť na základe astrologického výpočtu 4 pilierov osudu).

Keďže toto zvládne iba skúsený čínsky astrológ, doporučujeme využiť náš špeciálny softvér Poradca profi, .

Čiže by sa mohlo stať, že po presných výpočtoch by sa zistilo, že majiteľka domu je síce Gua 3, ale majiteľ – manžel nie je Gua 9 ale Gua 6. To znamená, že manželia sú rozdielne guatypy a to Východný a Západný. V tomto prípade minimálne jednému z nich tento vchod nevyhovuje (či už bude Severný alebo Severozápadný).

 

Pozor, Guačísla sú vo feng shui „dosť“ dôležité. Od ich určenia sa napríklad odvíja vhodnosť hlavného vchodu do domu, v ktorej miestnosti - v ktorom paláci z hľadiska hlavného vchodu je pre daného človeka najvhodnejšia spálňa, z akej svetovej strany má byť vstup do tejto miestnosti,

kde v izbe má byť umiestnená posteľ, ako má byť posteľ natočená (orientácia postele), ...

 

V tomto kontexte možno začnete chápať mnohé naše strohé odpovede na otázky typu 

„ja iba chcem poradiť“, pričom nám pisateľ udáva minimálne, neúplné, nepresné a v mnohých prípadoch zavádzajúce informácie o danom priestore a ľuďoch, ktorí ho obývajú.

   

Ale naspäť k nášmu problému.

Kto z nich má pravdu, je to dom so Severným alebo Severozápadným vstupom?

Je tento dom Východného alebo Západného typu?

Správne určenie polarity domu určí, či je dom energeticky kompatibilný  s jeho obyvateľmi alebo nie. Ďalej práve podľa tohoto určenia zistíme, ktorú rozkladovú energetickú ružicu v danom priestore rozložíme – severnú alebo severozápadnú, čo môžete vidieť na obrázkoch.

Na základe týchto hlavných parametrov a následných ďalších výpočtov

(jednoduchý a zložitý fej sing – Lo shu mriežky) a rozkreslenia jednotlivých miestností sa môžu určovať a doporučovať nápravné opatrenia na vyladenie a úpravu objektu.

Ale v tomto prípade to stále nevieme, aký je to vlastne typ domu, ktorý z dvoch vstupov je hlavný a ktorý je alebo nie je kompatibilný s jedným alebo obidvomi majiteľmi.

Čiže nevieme, aj keby sme veľmi chceli, doporučiť umiestnenie spálne, umiestnenie postele, natočenie postele, ...

Ďalej aké nápravné opatrenia použiť, ktoré paláce aktivizovať a ktoré vyvážiť, poprípade utlmiť, ...

Rozhodnutie zostáva na praktikovi feng shui. Palec hore znamená „život“, palec dolu znamená „smrť“. Vkladáte svoju budúcnosť a zdravie do rúk „odborníkovi“ na feng shui.

Že ste to už urobili a výsledky boli „jéj“, ale to môže byť placebo, alebo iba dotyčným človekom spustený program na totálne vyčerpanie Vášho šťastia a živlovej energie z budúcnosti (alebo šťastia zo zásob Vašich detí?).

Dôsledky nevhodných úprav môžu byť veľmi zlé. Hneď alebo neskôr.  Ale Vy si to nedáte do súvislostí s daným človekom. Veď  Vám upravoval priestor pred 3 rokmi a vtedy Vám veľmi pomohol.

 

Pokračujme však v analýze domu.

Zádverie, ako vidíme, je zapustené do priestoru domu, teda vytvára chýbajúcu časť v Severnom paláci. Alebo v Severozápadnom?

Znamená to napríklad aj toto : deti, ktoré sa narodia v tomto dome môžu byť v budúcnosti chudobné, dom má zvýšené predpoklady na vykradnutie (čiže Poisťovňa by si mala rozmyslieť či s majiteľmi uzavrie poistenie), obyvatelia domu sú vo zvýšenej miere náchylnejší na rôzne choroby, manželka alebo matka môžu trpieť gynekologickými ochoreniami, možné milostné zápletky jedného z partnerov môžu poškodiť manželstvo, majitelia môžu trpieť nedostatkom financií, nedarí sa im uskutočňovať rôzne plánované zmeny, čokoľvek nové rozbehnúť alebo to úspešne dokončiť, čiže problémy v osobnom živote ale aj v kariére a podnikaní.

Ak si ďalej pozorne pozrieme obrázok, zistíme, že vchod sa v tomto prípade nachádza v 1/3 Severného paláca a tento konkrétne vstup je „zlý pre peniaze“.

 

Každý objekt musí mať primerane veľké dvere a hlavne zádverie. Sú to tzv. Ústa domu – je to vstupná brána energie, ktorá prúdi a vyživuje obytný priestor a jeho obyvateľov, resp. životnej energie čchi ktorá dom napĺňa.

Ak je zádverie malé, dom je nedostatočne vyživovaný životnou energiou, čo veľmi negatívne ovplyvňuje nielen priestor samotný, ale hlavne ľudí obývajúcich daný priestor.

Čiže zádverie je veľmi malé a ešte je blokované dverami, ktoré vedú zo zádveria do vnútra priestoru. Tieto dvere sa otvárajú dovnútra zádveria, čím zádverie ešte viac zmenšujú a blokujú prirodzený vstup energie dovnútra priestoru domu, dokonca túto energiu vytláčajú von z domu.

Takýto malý priestor a ešte blokovaný spôsobuje polarizovanie vstupujúcej energie na energiu nervóznu až agresívnu a túto nervozitu a agresivitu prenesie samozrejme na obyvateľov priestoru.

 

Malé zádverie, celkovo malé miestnosti, dlhé chodby, priame toky energie, energeticky blokované určité časti domu, žiadne šatníky, nedostatočné ďalšie zázemie, ... sú však bežné negatíva, ktoré má väčšina katalógových domov. Veľké percento ľudí pristupuje k projektu svojho nového domu veľmi laxne, akoby si neuvedomovali, že práve projekt domu je to najdôležitejšie na celej stavbe.

A mnohí až po nasťahovaní do takéhoto nepremysleného domu a odbývaní si určitej doby zistia, že toto alebo takto to vlastne nechceli. A to nehovoríme o možnosti skutočne negatívnych dopadov, ktoré mnohé takéto domy prinášajú.

Máme klientov, ktorí sa po stavbe (alebo rekonštrukcii) jedného domu, keď si uvedomili určité súvislosti, rozhodli stavať dom druhý. Takže čo ušetrili na začiatku (aj v rámci katalógového projektu) to nakoniec násobne zaplatili. A veľakrát nielen peniazmi. Ale viete ako sa hovorí, niet nad vlastnú skúsenosť ...

 

Ďalšie negatíva analyzovaného domu :

Samotný objekt je tvaru „L“. Obývacia izba vystupuje z pôdorysu domu, mnohí by si povedali, že je to vlastne perspektíva (vyčnievajúca časť z domu) a že týmto riešením obyvatelia domu vlastne získali niečo naviac. Je to však omyl, opak je pravdou.

Určenie, či je určitá časť objektu výstupok (perspektíva) a teda za určitých okolností to môže byť pozitívne, má presne určené pravidlá, čo sa i nám potvrdilo dlhodobou praxou a popisujeme to vo svojej knihe.

V tomto prípade, časť domu, ktorá je vysunutá von, presahuje tieto parametre a teda miesto perspektívy vytvára vlastne v určitých častiach chýbajúcu časť a to v Južnom paláci a v časti Juhovýchodného paláca.

Tieto chýbajúce časti môžu generovať problémy s financiami a majetkom, môže sa zvýšiť riziko požiaru, nehôd a smoly, problémy pri styku s rôznym typom úradov a inštitúcií, ale aj vznik alkoholizmu a rôznych závislostí u obyvateľov priestoru ako dôsledok slabej sebadôvery, vzťahovačnosti a rôznych fóbií.

Mohli by sme tieto chýbajúce časti rozoberať ďalej a to s prihliadnutím na konkrétny vchod do domu, na konkrétnych ľudí s určitými Gua číslami, ... napríklad aj správnym použitím metódy náhradného vchodu.

Ale radšej pokračujme ďalej v jednoduchej analýze.

 

Pozrime sa ďalej na dom a to konkrétne na garáž.

Každá garáž, ktorá je súčasťou domu, bez ohľadu na to, či je alebo nie je prepojená vnútorne s domom, vytvára tzv. skrytú chýbajúcu časť v priestore.

Prečo? No aj preto, že nie je zariadená ako ostatok interiéru, že určite v nej nie je rovnaká teplota ako v ostatných miestnostiach, je tam iný zápach – iná vibrácia ako v ostatnom dome, nachádza sa tam auto (autá) a toto všetko tento priestor skryte vyčleňuje z priestoru domu.

 

V tomto konkrétnom prípade sa garáž nachádza v Južnom, Juhozápadnom a v Západnom paláci.

Povedali sme si už, že Južný palác je chýbajúci a tým teda poškodený. Umiestnením áut – Kovu v tomto paláci je poškodený  druhýkrát.

Juhozápadný palác je palácom vzťahov a zodpovedá žene a matke. Západ predstavuje deti a budúcnosť.

Pozor, pri Severnom vstupe sú tieto paláce energeticky poškodené (konkrétne v JZ paláci sa nachádza sektor „smrti“ čiže nulovej energie a aj preto sa nedoporučuje projektovať osobné priestory s týmto vstupom – sú mimoriadne kritické na vzťahy – a teda celú rodinu a tiež môžu veľmi vážne ohroziť ženu a matku, ktorá, ako iste uznáte má nezastupiteľné miesto pre normálne fungovanie rodiny) a umiestnením garáže tieto paláce poškodíme znovu. Poškodený Západ môže predstavovať veľké problémy s deťmi, ochorenia celej rodiny, neplodnosť, ale aj problémy s mladými ženami v rodine – nevesta, druhá manželka, milenka, dcéry samozrejme.

V prípadnom Severozápadnom vstupe síce tieto paláce nie sú poškodené energeticky (okrem Južného), ale poškodzuje ich skrytá chýbajúca časť – umiestnenie garáže a auta ako takého.

Auto v Západnom paláci je symbolikou toho, čo považujeme z hľadiska svojej budúcnosti za svoju prioritu. Aj preto sa, v mnohej literatúre o feng shui dozvedáme, že do Západného paláca z hľadiska jeho funkčnosti a symbolizmu je vhodné umiestniť jedáleň, prípadne spálňu pre konkrétnu osobu, prípadne pracovňu šéfa alebo vedúceho (s čím sa ale veľmi nestotožňujeme).

Mohli by sme  popísať ešte ďalšie strany s upozorneniami, čo všetko v takomto priestore môže hroziť

a čo všetko sa v budúcnosti môže „spustiť“.

Mnohé negatíva priestoru sa dajú vyvážiť alebo upraviť tak, aby sa minimalizovali prípadné negatívne dopady na jeho obyvateľov. Ale to patrí do rúk odborníkom a títo môžu nápravné opatrenia navrhnúť až potom, keď majú v rukách komplexnú analýzu.

 

Takže dámy a páni, či už patríte k nadšencom feng shui alebo k zarytým skeptikom, či absolútnym nevercom, môžeme Vám garantovať, že princípy a zákonitosti, ktoré starí číňania znovu oprášili a zdokumentovali, známe aj pod názvom feng shui, naozaj fungujú.

A všetky disproporcie priestoru sa na jeho obyvateľoch prejavia, viac či menej, skôr či neskôr.

Ale niekedy už býva neskoro.

Malý príklad : Zavolal nám muž. Vraj mu odborník na feng shui doporučil eliminovať chýbajúcu časť v Západnom paláci bazénom. Mal dom s hlavným vstupom z Východu. V takomto priestore sa Západný palác nachádza v sektore „smrti“ – energetická nula. A ešte bola v tomto paláci aj chýbajúca časť. Upozorňovali sme ho, aby to nerobil, že tým sa veci iba zhoršia. Že jediné možné riešenie je dostavba chýbajúcej časti, prípadne predať dom a odísť. Neposlúchol, ako mnohí iní.

Postaviť bazén bolo pre neho najprijateľnejšie riešenie. Ale v jeho prípade s tragickými následkami. Dcéra mu vážne ochorela a neskôr aj zomrela. Západ – deti, budúcnosť, dcéry.

Nepomohlo ani vypustenie bazéna, keď už bolo zle. Takéto deje, keď sa raz naštartujú, idú určitú dobu zotrvačnosťou. Zastaviť ich môžu iba iné systémy – napríklad systémy V.I.P. školenia.

Žiaľ vtedy sme ich ešte nemali k dispozícii.

 

Informácie o zákonitostiach a systémoch feng shui sú na Slovensku už viac ako 20 rokov.

Vyšlo u nás veľa kníh, ktoré sa snažia upozorniť ľudí na tieto zákonitosti a my si myslíme, že už nastal čas, aby sa táto dôležitá oblasť stala prirodzenou súčasťou nášho každodenného života, rovnako ako osobná hygiena človeka. Myslíme si, že každá žena, ktorá zariaďuje priestor a buduje pre svoju rodinu bezpečné „hniezdo“, by mala tieto systémy ovládať aspoň do tej úrovne, aby ochránila svojich najbližších pred fatálnymi chybami. Niečo ovplyvniť môžeme – je nám dovolené, iné nie. Tak by sme mali využiť všetky povolené možnosti.

 

 S pozdravom  HERMES

OTÁZKA :

MôŽE FONTÁNKA v JV ZLEPŠIŤ FINANCIE ?

 

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu ohladom
umiestnenia fontany s tecucou vodou. Chceli by sme fontanu umiestnit na
juhovychod, je to vhodna strana s cielom dosiahnut zlepsenie v oblasti
financii? Vopred dakujem za odpoved.

 

ODPOVEĎ :

Dobrý deň pani H,
"vo všeobecnosti" je možné umiestniť malú fontánku v JV.
Pozor, nie v tom prípade, ak hlavný vstup do priestoru je umiestnený :
1. v JZ
2. v 1/3 SZ
3. v 2/3 alebo v 3/3 JV
Aj v prípade ak dodržíte horeuvedené 3 body, v roku 2012 (čín.lun.kal.) by
aktívna voda vôbec nemala byť umiestnená
v JV paláci.

Ďalej si musíte uvedomiť, že problémy s financiami môžu byť spôsobené
roznymi faktormi, pokiaľ ide o priestor
môžu byť spôsobené :
1. Chýbajúcimi časťami v priestore (L-ká, loggie, ...)
2. Nevhodným umiestnením kúpeľne a kuchyne
3. Použitím nevhodných farieb, materiálov v  konkrétnych palácoch
4. Umiestnením predmetov s nevhodnou symbolikou v konkrétnych palácoch...

Problémy s financiami môžu byť spôsobené aj negatívnymi mentálnymi útokmi,
ktoré sú vedené (väčšinou
nevedome - závisť, ...) na jednotlivých členov rodiny alebo na rodinu ako
takú.
V takom prípade by ste umiestnením fontánky v JV priestoru (požehnanie,
majetok) mohli dokonca spôsobiť
presný opak.

Je potrebné si uvedomiť, že použitie vody v priestore je aktivizačný
prostriedok, ktorý však môže aktivizovať
(posilniť) nielen pozitívne, ale aj negatívne tendencie daného paláca a
celého priestoru. Preto v prípade komplexne
nevyladeného priestoru nedoporučujeme nič aktivizovať, aby sa celková
situácia ešte nezhoršila.
Treba si uvedomiť, že väčšinou neexistujú jednoduché riešenia zložitých
problémov, pokiaľ sa o tom dočítate v určitej literatúre, autor zavádza
alebo vedome klame. Prípadne to iba odpísal od iného autora a sám sa v danej
problematike
vôbec nevyzná.

Na záver môžeme povedať iba to, čo píšeme periodicky v našich odpovediach.
Každá stuácia, ktorá sa má riešiť
akýmikoľvek nápravnými opatreniami si vyžaduje hĺbkovú analýzu priestoru a
osôb, ktoré daný priestor obývajú.
Ani lekár Vám nenasadí lieky ťažkého kalibru bez toho, aby urobil potrebné
vyšetrenia a teda určil správnu diagnózu.

 S pozdravom  HERMES

 

OTÁZKA :

JE VHODNÉ POSTAVIŤ DOM CEZ POTôČIK ?

 

Dobrý deň potrebovala by som poradiť v nasledovnej veci.
Chcem si postaviť dom na pozemku cez ktorý tečie malý potôčik. Kvôli
veľkosti pozemku a umiestnenia potoka je možné dom postaviť len cez
potôčik. Je to problém z hľadiska energie alebo iných vecí, keď potôčik
umiestnime do rúry, zaizolujú sa základy domu a na to postavím dom?
Prípadne je vôbec dobré meniť dráhu potoka a odkláňať ho tak, aby vôbec

ODPOVEĎ :

Dobrý deň pani K.,
situovať stavbu priamo "cez potôčik" nie je z hľadiska feng shui vhodné.
Píšete, že kvôli veľkosti pozemku a umiestneniu potoka nie je možné dom
postaviť inde. V tom prípade daný pozemok nie je vhodný na výstavbu.
K ďalším možnostiam sa nevieme vyjadriť, pretože situáciu detailne
nepoznáme.

 

 S pozdravom  HERMES

OTÁZKA :

ČO ELIMINUJE CHÝBAJÚCE ČASTI V PRIESTORE

 

Dobrý deň!
Teším sa na Vašu učebnicu, no kým ju dostanem mám dotaz, dotazy.Žijeme v
dome postavenom v roku 1962. V tom čase ani teraz, sa učenie feng shui
nebralo do úvahy. Podľa mojich vedomostí, ktoré som získala z kníh, je
tento dom z pohľadu feng shui katastrofou. juhozápadný kút , ktorý má na
svedomí vzťahy je o 2 m skrátený, kvoli chodbe, ktorá  v strede domu
prečnieva. Musím konštatovať, že vzťahy medzi obyvateľmi tohto domu  boli
vždy VELMI problematické.Taktiež z uvedeného dôvodu je skrátený o uvedený
rozmer juhovýchodný kút, kút bohatstva. Prejavuje sa to tiež v živote
obyvateľov tohto domu. Naše deti intuitívne z domu odišli, darí sa im
lepšie než nám s manželom.Podľa kníh, čo som si naštudovala, sa dajú tieto
nedostatky celkom dobre eliminovať. Je to tak aj podľa Vás? Ak áno, môžete
mi poradiť ako?
Ďakujem Vám , Z.

ODPOVEĎ :

Dobrý deň pani Z.,
chýbajúce časti sa dajú celkom eliminovať iba ich dostavbou. A aj potom trvá
určitý čas, kým sa dom spamätá a "preladí". Ale takýto priestor sa ani potom nemusí správať celkom jednoznačne. Aj preto starí číňania tvrdili, že je lepšie dom zbúrať a postaviť znovu ako prestavovať a dostavovať.

Potom existujú ešte určité mentálne techniky, ktorými je možné energeticky "dopĺňať" chýbajúce
časti. Ani svetlo, ani rastliny, ani vonkajšia terasa, ani jazierko v tomto nepomôže. To je iba placebo efekt, dokonca sme sa stretli s tým, že doplnenie napríklad vody v určitých chýbajúcich palácoch spôsobilo obyvateľom priestoru vážne problémy.

 

 S pozdravom  HERMES 

 OTÁZKA : 

KDE UMIESTNIŤ SYNA

 

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať. Synovi vyšlo kua číslo
2, čo znamená, že pre neho nevyhovujúci smer je Sever. Jeho izba je zrovna
umiestnená na Sever. Neviem ako pokračovať, či mám jeho izbu situovať
úplne inde, alebo to nejako kompenzovať v danej izbe. Farbu do izby by som
chcela skombinovať z dvoch odlišných zelených farieb. Dcérine kua číslo je
5. Jedny tvrdia, že treba odpočítať 3 a iní, že pripočítať 3. Dcéra má
izbu na SV a chcela by bledofialovú farbu. Je pre ňu vhodná, alebo mi
poradíte inú. Vopred pekne ďakujem. S pozdravom T.

ODPOVEĎ :

Dobrý deň pani T.,
je nevyhnutné poznať skutočne reálne Gua číslo (podľa výpočtov 4 pilierov osudu napr. v našom softvéri Osobný poradca). Ak je skutočne Gua 2, bolo by vhodnejšie, ak je to možné, jeho izbu situovať úplne inde.
Fialovú farbu do miestností nedoporučujeme. O tejto téme sme písali už niekoľkokrát v iných príspevkoch.
Upozorňujeme, že farba do miestnosti sa neurčuje podľa človeka, ale na energetické vyváženie priestoru.

Doporučenie presných farieb do Vášho priestoru nájdete v softvéri Feng Shui HomeMaster/Master.

Samozrejme aj vhodné umiestnenie konkrétnych osôb v jednotlivých palácoch - častiach priestoru,

a aj všetko ostatné na dokonalú harmonizáciu, zariadenie a vyváženie Vášho priestoru. 

Zostávame s pozdravom

 HERMES

 

OTÁZKA :

ČO JE POTREBNÉ NA URČENIE FARIEB V PRIESTORE

 

Pekný deň prajem, prosím Vás o radu. Neviem, aké farby mám
použiť do izieb. Syn nar. 2007 izba  na S, dcéra nar. 1999 izba na SV,
obývačka na J, spálňa na J -  manžel a ja sme narodení 1975. Vopred Vám
veľmi pekne ďakujem. S pozdravom R

ODPOVEĎ :

Dobrý deň pán R,
na základe informácií, ktoré ste zaslali, Vám nevieme dať skutočne odbornú radu.
1. Iba rok narodenia a pohlavie nestačia na určenia Gua čísla človeka.
2. Jednotlivé miestnosti farbami vyvažujeme na základe presných energetických charakteristík priestoru. Nestačí iba "na Sever, na Juh, ...".
Preto, na základe nedostatočnej analýzy priestoru, Vám môžeme iba doporučiť, aby ste pri farbení miestností postupoval podľa jednotlivých živlov, ktoré priamo súvisia s daným palácom - svetovou stranou, alebo ho priamo podporujú.
Ružicu 5 prvkov nájdete prakticky v každej dostupnej literatúre o feng shui.

Doporučenie presných farieb do Vášho priestoru nájdete v softvéri Feng Shui HomeMaster/Master.

Samozrejme aj vhodné umiestnenie konkrétnych osôb v jednotlivých palácoch - častiach priestoru,

a aj všetko ostatné na dokonalú harmonizáciu, zariadenie a vyváženie Vášho priestoru. 


Ďakujeme za pochopenie a zostávame s pozdravom

 

 S pozdravom  HERMES

 

OTÁZKA :

ČO PRINÁŠA SPÁLŇA NAD KUCHYŇOU

 

Dobrý deň,
veľmi milo ma prekvapila táto stránka a spôsob akým komunikujete s ľudmi,
takže by som sa chcela niečo opýtať. S partnerom žijeme v domčeku, ktorý
máme zariadený moderne aj starožitne - asi tak pol na pol. Viem názor feng
shui na starožitnosti, nám sa s nimi však žije už niekoľko rokov veľmi
dobre, venujem sa trošku Wicce, takže očistu týchto predmetov aj priestoru
si myslím, že zvládam dobre. Problém je v spálni - partner trpí
prerušovaným, nekvalitným spánkom. Zrkadlá v spálni nemáme, posteľ nie je
otočená nohami smerom k dverám. Myslím, že problém bude vo fialovej farbe
stien. Je to stredne fialová - orgovánová. Ja tam spím ako zabitá. Partner
nie. Spálňu chceme presťahovať na horné poschodie nad kuchyňu s obývačkou
a vymaľovať na tyrkysovo. Môže to pomôcť? Lebo jedna známa, ktorá chodila
na kurz k jednému nemenovanému pánovi a má aj certifikát, ma nastrašila,
že keď je spálňa nad kuchyňou partner mi bude neverný. Je to možné? Aj
moji rodičia majú spálňu nad kuchyňou a majú veľmi pekné, dlhoročné
manželstvo.

ODPOVEĎ :

Dobrý deň pani D,
problém môže byť vo fialovej farbe, ale môže byť aj v niečom inom. Na to, aby sme mohli odborne zhodnotiť situáciu, je potrebné urobiť obhliadku objektu - čiže vidieť to fyzicky, zamerať si severojužnú os, ...
To Vám nehovorím preto, lebo si chcem naháňať prácu, my sme na tom väčšinou s prácou tak, že nestíhame, takže mnohí ľudia musia čakať kým sa uvolnia kapacity. Rovnako sa preto nevyjadrujem o premiestnení spálne a jej vymaľovaní, nepoznám pôdorys objektu, jeho orientáciu, Vaše Gua čísla.
Ale môj osobný názor na teórie typu "ak je spálňa nad kuchyňou, bude partner neverný", považujem tiež za povery. Vznikli odpozorovaním určitých skutočností, ale bez zohľadnenia ďalších faktorov, ktoré ľudia nepoznali a preto ich ani nebrali do úvahy. To, že takéto niečo určití ľudia učia ako fakty, iba vypovedá o ich amaterizme.

Ďakujem za pochopenie a zostávam s pozdravom

 

 S pozdravom  HERMES

OTÁZKA : 

ČO SO ZRKADLOM V SPÁLNI

 

Dobry den,prosim o radu. Manzelsku postel mam oproti skriniam
so zrkadlom na dverach.Viem, ze to nie je ok. co mozem urobit? Dakujem

ODPOVEĎ :

 Dobrý deň pani Z,
možnosti sú tieto (poradie je podľa funkčnosti nápravného opatrenia) :
1. zrkadlo/á odstrániť
2. premaľovať hustou farbou
3. pretapetovať
4. zavesiť záves (nie iba ľahkú priesvitnú záclonku a musí zakrývať celé zrkadlo/á)

 S pozdravom  HERMES

 

OTÁZKA : 

KTORÉ GUA JE SPRÁVNE

 

  Dobrý deň,
chcem sa informovať na správnosť údajov vo vašom free programe magic... s
kamarátkou sa už roky venujeme len tak laicky feng suej /náhodou sme aj
interiérové dizajnérky/ a doteraz sme sa všade / cca 30 kníh / dočítali že
sme ja číslo GUA 5západná skupina a ona 4 čiže východná skupina - Váš
program nám však vypočítal úplný opak - je tam chyba u Vás alebo sú všetky
ostatné podklady nesprávne ?
ďakujem za vysvetlenie už sa nevieme dočkať :)

ODPOVEĎ :

Dobrý deň pani D.,
softvér počíta Gua čísla správne. V tabuľkách nájdete Gua čísla polarizované podľa pohlavia, pričom však sa automaticky predpokladá že osoba muž má prevahu Yang a osoba žena má prevahu Yin. Avšak v dnešnej modernej spoločnosti je veľa mužov typu Yin a veľa žien typu Yang. Preto náš softvér nepočíta Gua čísla podľa jednoduchých výpočtov pre muža a ženu, ale jednotlivé polarity Gua čísiel v rámci ročníkov priraďuje podľa živlového rozloženia konkrétneho človeka. A to je odvodené od čínskej
astrológie - 4 piliere osudu. Takže v prípade, ak ste zadali korektný dátum narodenia, hodinu narodenia a zadali ste korekciu či bol v danom období zavedený letný čas (tabuľka v softvéri), Gua číslo vypočítané našim softvérom je správne.

 S pozdravom  HERMES

 
 

 

OTÁZKA : 

4 PILIERE OSUDU

 

napiste_nam: Dobry vecer,
chcela by som sa opytat  ci mi viete poradit vhodnu literaturu tykajucu sa
4pilerov osudu a stastnych pilierov.Potrebovala by som si hlavne ujasnit
posobenie a vyznam jednotl.prvkov a doplnenie chybaj prvkov.Este sa chcem
opytat ,co sa tyka programu kt.riesi tieto stastne piliere do akej hlbky
sa dostanem.Ci mi program vyhodnoti aj  vzajomne posobenie energ.prvkov a
navrhne chybajuce prvky.
dakujem za odpoved

 

ODPOVEĎ :

Dobrý deň, je mi ľúto, ale o literatúre nemáme vôbec prehľad. Ale myslíme si, že pokiaľ by niečo také bolo na trhu, niekto zo žiakov by nás na to upozornil. Ide o to, že aplikácia 4 pilierov osudu je dosť zložitá záležitosť a vyžaduje si naozaj skúseného astrológa s praxou. Ja osobne mám naozaj dosť dlhú prax -
teda v rámci konkrétneho života, ale napriek tomu sa považujem stále za začiatočníka.
Takže náš soft Vám korektne vypočíta všetky údaje ktoré potrebujete, ale na to, aby sa človek dozvedel konkrétne veci, potrebuje si tieto údaje "dať dokopy". Chýbajúce prvky samozrejme zistíte jednoducho - urči Vám ich soft, doplniť ich potom už nie je žiaden problém - v doplnkoch okolo seba, na sebe, v oblečení, v strave,...

 S pozdravom  HERMES

 
 

 

OTÁZKA :

IDEÁLNA VÝŠKA STROPU

 

Dobry den,

dovolte mi obratit sa na Vas s praktickou otazkou tykajucou sa urcenia
idealnej vysky stropu v byte (6 poschodie, 3+1, vymera 85m2, moja vyska
172cm)
nachadzajuceho sa v bytovom dome, ktora zaisti dokonale prudenie chi v
priastoroch bytu. Sucasna vyska stropu je 2,65 m a priznam sa, ze nie
som si v tejto otazke isty. Samozrejme som v pripade potreby pripraveny
vykonat potrebne stavebne upravy.

S prianim krasneho dna,

Michal D.

ODPOVEĎ :
Dobrý deň pán D.,
v prvom rade Vás musím upozorniť, že výška stropu prináša určité deje a situácie u obyvateľa objektu, samozrejme v súčinnosti s ďalšími faktormi ktoré ovplyvňujú kvalitu priestoru. Keď sa bavíme o rozmeroch, treba prihliadať na rozmery každej steny v objekte, rozmery okien a samozrejme rozmery všetkých kusov nábytku, ktoré sa v priestore nachádzajú -3D.
Samotné prúdenie toku cchi však viac ovplyvňuje dispozičné riešenie objektu, rozmiestnenie dverí a okien, rozmiestnenie jednotlivých funkčných a dekoračných predmetov a samozrejme farebné zladenie interiéru. Samozrejme netreba zabúdať ešte na vstupné dvere - ich umiestnenie (najmä pri rodinných
domoch), veľkosť, otváranie vstupných dverí, dekorácie, ktoré sa na nich nachádzajú.
Pričom dokonalé prúdenie energie cchi v priestore dokáže vytvoriť iba skutočný odborník a tých je na Slovensku ako šafranu.
Čo sa týka výšky stropu 2,65 - je dobrá. Pokiaľ si chcete v interiéri alebo v exteriéri skontrolovať ostatné rozmery, alebo svoj osobný rozmer, či rozmery osobných úžitkových alebo dekoračných predmetov, doporučujeme Vám zakúpiť si náš softvér Osobný poradca aleb Feng Shui Master (obsahujú Feng Shui meter).

 S pozdravom  HERMES

 
 

 

 OTÁZKA : 

AKO DOBRE SPAŤ POD ŠIKMINOU

 

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať z hľadiska  feng shuey  ako alebo čím
sa dá zlepšiť spánok, keď sú postele umiestnené  v  podkrovnej  izbe  pod
šikminou  podkrovia (45st.)  ak   sa   inak  nedajú umiestniť_?  A  v  tej
šikmine   sú  strešné  okná  s  vonkajšou  roletou.  Ďakujem

ODPOVEĎ :
Dobrý deň pani M,
feng shui má svoje hranice. To znamená, že chyby a nedostatky v dispozičnom riešení objektu sa nie vždy dajú "opraviť".
Samozrejme nepoznáme komplexnú situáciu, preto sa nevieme definitívne vyjadriť. Samotné spanie
pod šikminou nemusí spôsobovať problémy so spaním, záleží od toho, v akej výške šikmina začína.
Umiestnenie strešných okien nad posteľ zhoršuje túto situáciu. Ale celkovo problémy so spánkom
môže spôsobovať rad ďalších faktorov, ktoré si dotyčný človek vôbec nemusí uvedomovať, preto
pri každej takejto "rade" je potrebná komplexná analýza objektu aj človeka.

 S pozdravom  HERMES

ĎALŠIE ČASTI :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Váš dotaz bol odoslaný.

ďakujeme Vám za prejavenú dôveru

 

HERMES

------------------------------------------------------------------------------------------------