VAŠA PORADŇA

  HERMES FENG SHUI s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ: 2022856671  

  ---------------------------------------
  Division: HERMES Soft
  Vydavateľ: ® HERMES Soft

  

   
  
  
  

PREDPOVEĎ 2015

PREDPOVEĎ NA LUNÁRNY ROK 2015      OVCA (s prvkom Dreva)

19.02.2015 – 07.02.2016

Aký bude rok 2015 – všeobecná astrologická predpoveď pre rok Ovce

Po roku Koňa, ktorý bol priam nabitý rôznymi príhodami a udalosťami, prichádza rok Ovce. Vibrácia tohoto obdobia je oveľa pokojnejšia a vyrovnanejšia. Preto by sme tento rok mali využiť na uzmierenie sa so sebou, ale tiež s inými ľuďmi.

Všeobecne je rok Ovce priaznivý pre lásku, rodinu a vzťahy všetkého druhu.

Z hľadiska astrologického lunárny rok 2015 je vhodný na nové veľké začiatky. Nachádza sa v ňom lap-čchun (prvý jarný deň). Preto je, v tomto období, podľa tradičnej čínskej astrológie, vhodné začínať nové projekty, zakladať nové firmy, poriadať svadby a tiež plánovať narodenie dieťaťa.

S tým posledným menovaným musíme len a len súhlasiť. Snáď neexistuje milšie a láskavejšie dieťa ako je malá Ovečka. A Ovečka spojená s prvkom Dreva a s rokom 2015 bude aj vtipná, nápaditá, charizmatická, verná a spoľahlivá a práve preto bude aj „zhora“ veľmi štedro materiálne obdarovávaná. Takže priatelia, kto sa chystá na bábätko, hor sa do toho :).

Ale vráťme sa naspäť k predpovedi. Podľa všeobecných charakteristík znamenia sa bude v tomto období viac dariť ľuďom v tých povolaniach, ktoré súvisia s umením a estetikou. Ovca je najženskejšie – najjinovejšie znamenie celého čínskeho zverokruhu. Miluje krásu a harmóniu. A to by sa malo odzrkadliť vo všetkých oblastiach života. Či už plánujete zmenu interiéru, nákupy oblečenia alebo sa chystáte maľovať obrazy či napísať svoju knihu, tento rok Vám v tom pomôže. Venujte sa svojim záľubám, zoznamujte sa s novými ľuďmi, cestujte a ak sa dá, po mimoriadne náročnom predchádzajúcom roku, oddychujte.

Vibrácia roku Ovce by nás mala ochrániť od veľkých prevratných udalosti, najmä negatívneho charakteru. Obdobie by malo byť priaznivé pre nastolenie tak potrebnej rovnováhy a pre postupné ozdravovanie a oživovanie svetovej ekonomiky.

Ovca je považovaná za šťastné znamenie, ktoré napokon vždy dosiahne alebo dostane svoje. Ale nikdy nie násilnou cestou, skôr cestou nenápadnej, no mimoriadne rafinovanej manipulácie. Zostáva nám len veriť, že sa tieto tendencie viac prejavia aj vo svetovej politike.  

 

Čo prinesie rok 2015 podľa feng shui (lietajúce hviezdy – Fei Sing)

I keď všeobecná predpoveď pre rok Ovce bola prevažne priaznivá, celkové dianie a situácie veľmi výrazne ovplyvňujú práve energie, ktoré k nám prichádzajú v aktuálnom roku z Lietajúcich hviezd – Fei Sing. Preto uverejňujeme I túto predpoveď, I keď možno nebude až taká priaznivá ako tá predchádzajúca.

 

Zlomyseľní „piati duchovia“ prichádzajú tento rok zo Západného paláca.

Západ je ženský palác. Predstavuje „Malé dievča a najmladšiu dcéru“, ale aj „Druhú manželku“ a „Milenku“.  Všetky tieto kategórie ľudí môžu byť v danom období ohrozené.  Pokiaľ je daná osoba zároveň aj Gua 7, ohrozenie a problémy môžu byť ešte vypuklejšie. Ohrozenie sa zvyšuje aj vtedy, keď má daná osoba nedostatok

prvku Kovu v 4 pilieroch osudu.

Práve v tomto roku hrozí prevalenie manželských trojuholníkov. Dotknuté osoby nebudú chcieť situáciu riešiť zmierlivo, skôr radikálne.

 

Ale Západ predovšetkým symbolizuje deti. Doporučujeme preto dávať veľký pozor na deti a hlavne na dievčatá. Hrozia úrazy, havárie, choroby, vraždy, ale pozor treba dať aj na pedofilov. Kontrolujte svoje deti viac ako obvykle a majte ich stále pri sebe.

 

Západný palác tiež predstavuje „Budúcnosť a plány na novú budúcnosť“.

Preto sa môže stať, že plány vo všeobecnosti nebudú vychádzať tak, ako sa predpokladalo, alebo sa situácia zvrtne v poslednej chvíli.

Doporučujeme veľmi neplánovať, a pokiaľ je to možné, ani nezačínať veľké projekty, alebo dôležité veci (alebo si to aspoň dopredu poriadne premyslieť). V tomto období je lepšie doťahovať a vylepšovať projekty z minulosti.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V lunárnom roku 2015 DOPORUČUJEME všetko si najskôr dobre premyslieť a až následne postupne (v malých krokoch) svoje projekty realizovať (alebo robiť nápravné opatrenia).

Týka sa to všetkých oblastí života.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z minulého roka pokračuje nebezpečenstvo a ohrozenie ľudí na cestách (autá, vlaky, lode, lietadlá), negativita tejto tendencie je však našťastie už zmiernená. I tak však doporučujeme na cestách opatrnosť. Pozor, môže zlyhávať navigácia alebo celkovo technika. Ľudia (firmy, štáty) môžu mať problém nájsť alebo dosiahnuť svoj cieľ.

 

V roku 2015 nedoporučujeme uskutočňovať žiadne rekonštrukcie, prestavby a dostavby v Západnom paláci, ani začínať realizácie stavieb s hlavným vstupom zo Západného paláca

(týka sa aj pozemku).

Kde všade máme zachovať zvýšenú opatrnosť v tomto období? V Západnom paláci nášho priestoru, v západnej časti mesta, v západnej časti lokality, v západnej časti štátu a tiež kontinentu.

 

V lunárnom roku 2015 sú vo všeobecnosti ohrození najmä ľudia Gua 7 (muži aj ženy).

 

Ohrozenie, oslabenie a nedostatok energie môžu pociťovať najmä ľudia Gua 3 a tiež „Dospelí muži a najstarší synovia“. Toto ohrozenie sa môže prejavovať vo všetkých oblastiach života týchto ľudí. Samozrejme, závisí to od ich momentálnej fyzickej a psychickej kondície a veku, ktoré tieto všeobecné negatívne tendencie môžu posilniť alebo podstatne zmierniť.

 

V roku 2015 sú ohrození a oslabení starší ľudia, čo sa môže prejaviť zhoršeným zdravotným stavom, alebo stratou ich pozície v rodine alebo vo firme.

 

Nečakané šťastie a možnosť narodenia dieťaťa prináša rok pre znamenie Zajaca a Kohúta.

 

Ťažší rok, najmä v oblasti zdravia, by mali očakávať ľudia, narodení v roku Byvola. Doporučujeme starať sa o seba, chodiť na preventívne prehliadky a dodržiavať zdravý životný štýl - menej stresov a veľa pohybu na čerstvom vzduchu. Toto obdobie je pre toto znamenia vhodné na zbavenie sa nevhodných návykov a rôznych závislostí.

 

Ľuďom narodeným v roku Potkana a Psa doporučujeme zvažovať svoje výdavky a investície a pripraviť sa na možnosť náhlej straty majetku alebo nadobudnutých istôt.

 

Naopak, šťastie a nečakaný finančný úspech môžu dosiahnuť ľudia narodení v roku Prasaťa.

 

V lunárnom roku 2015 môžeme znovu očakávať menšie i väčšie zemetrasenia, zosuvy pôdy, závaly v baniach a možná je aj zvýšená aktivita konkrétnych sopiek.

 

V tomto období sa môže vypuklejšie prejaviť nedostatok zlata, čo môže mať za následok kolísanie jeho ceny na svetových trhoch. Veľké i malé ťažobné spoločnosti môžu mať problémy s plenením ťažobných kvót (zvýšená poruchovosť strojov, úrazy, rôzne nepredvídateľné problémy a prekážky, …). Nedostatok zlata sa môže následne prejaviť aj zvýšením cien elektroniky. Na to by sa mali pripraviť firmy, ktoré s týmito kovmi obchodujú, alebo ich potrebujú pre svoju výrobu.

 

Zvýšenú opatrnosť doporučujeme v zlatníckych a klenotníckych firmách.

 

Zvýšenú opatrnosť doporučujeme aj v spoločnostiach na výrobu železa, ocele a v rôznych strojárenských podnikoch. Hrozia úrazy, poruchy v súvislosti so strojným vybavením, i keď úraz možno spôsobí ľudský faktor.

 

Možné je kolísanie cien ropy a teda aj pohonných hmôt.

 

Môžu sa prejaviť aj problémy v automobilovom priemysle, predpokladáme však postupný nárast odbytu týchto výrobkov.

 

V stavebníctve doporučujeme venovať zvýšenú pozornosť pri všetkých stavbách, kde sa používajú veľké železné a oceľové konštrukcie – mosty, vysoké budovy, mrakodrapy, … (statika, bezpečnosť pri práci, …).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FINANCIE A MAJETOK

Veľkú opatrnosť doporučujeme všeobecne aj v súvislosti s financiami a majetkom.

Treba si dávať pozor na podvodníkov a rôznych špekulantov, ktorí sa budú snažiť ovládnuť

a využiť ľudí, firmy, ale aj celé štáty.

Hrozia podvody na rôznych úrovniach. Môže sa stať, že budú nezákonne využívané financie, rôzne fondy, … Dokonca môže nastať celosvetový boj ohľadne dominantného postavenia jednotlivých bankových systémov, alebo výrazné oslabenie postavenia dominantnej meny.

 

Pre mnohých ľudí a pre rôzne finančné inštitúcie môže byť lunárny rok 2015 rokom veľmi náročným. Všeobecne hrozia nepredvídateľné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zrútenie investícií, projektov, u niektorých až finančný krach. 

Ale iní ľudia a iné inštitúcie môžu zasa výrazne finančne profitovať. Predpokladáme však, že ich bude podstatne menej ako tých v prvej skupine.

 

Tí ľudia (spoločnosti, štáty), ktorí svoje plány a investície v predchádzajúcom období zastabilizovali, môžu pociťovať postupné zlepšovanie situácie. Naopak, neriešené problémy vo finančnej oblasti môžu v tomto roku narásť do extrémnych rozmerov. Preto u jednotlivcov, určitých firiem alebo u jednotlivých štátov môže prísť finančná kríza.

 

Pozor!  Tendencie, ktoré spôsobili svetovú ekonomickú krízu v roku 2008, pôsobia stále veľmi silne, preto je veľmi dôležité akýmikoľvek rozumnými ekonomickými opatreniami zabrániť druhej vlne svetovej ekonomickej krízy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZŤAHY A PARTNERSTVO

Lunárny rok 2015 bude pre vzťahy všeobecne priaznivý. Predchádzajúci rok viac prial rýchlym, prevažne sexuálnym vzťahom. V roku 2015 budú prevažne vznikať vzťahy, založené na emocionalite a láske. Pre tých, ktorí žijú a fungujú v problematickom, alebo nefunkčnom vzťahu je tu šanca na pochopenie a uzmierenie. 

Ale pozor!  Všetky vzťahy v tomto období budú pod silnejším vplyvom vášní a emócií. Preto pred každým závažným rozhodnutím, týkajúcim sa vzťahov, doporučujeme uprednostniť hlas rozumu. Inak by sa nám mohlo stať, že predčasne ukončíme vzťah, ktorý je vlastne celkom perspektívny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZDRAVIE

Môžu nastať problémy s funkčnosťou a účinnosťou liečiv. Môžu vyvstať nové, resp. sa aktivizovať staré, už v minulosti zvládnuté ochorenia (kiahne, čierny kašeľ, tuberkulóza, ...). Z minulého roka budú pokračovať náhle alebo dlhotrvajúce problémy dýchacích ciest (kašeľ, zápaly pľúc, priedušiek, ...).

U zdravých ľudí môže dochádzať k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu.

U starších ľudí bude táto tendencia ešte vypuklejšia a prejaví sa zvýšenou úmrtnosťou.

Podstatne vyššia, ako po iné roky, bude aj chorobnosť u mladých ľudí a detí.

 

Neočakávané – nepredpokladané ochorenie orgánov :

Kardiovaskulárny systém – pozor na náhle srdcovo-cievne príhody.

Ľadviny – náhla recidíva, alebo neočakávané ochorenie týchto orgánov. S tým súvisí aj prehĺbenie depresií a nárast rôznych závislostí.

Zápaly tenkého črevo a močového mechúra aj u celkovo zdravých ľudí. Pozor na pohlavné choroby.

Ochorenia z nedostatku energie :

Hrozia u Pečene a Pľúc. Sprievodným znakom je únava, zníženie imunitného systému a pokračovanie tendencie náhlych ochorení dýchacích orgánov.

Preto je nutné tieto orgány a jednotlivé systémy počas nasledujúceho roka držať v dobrej kondícii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VŠEOBECNÉ ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA V ROKU OVCE

 

Pri jednotlivcoch je dôležité všímať si najmä OSOBNĚ astrologické, numerologické a feng shui predpovede.

Pre konkrétne štáty to platí tiež – z hľadiska vzniku sú zaradené do konkrétnych znamení a čísel a preto je ich úspešnosť v rámci jednotlivých rokov rôzna.

Všetky konkrétne predpovede z hľadiska numerológie, astrológie, feng shui aj kabaly pre osoby, štáty a partnerské vzťahy nájdete v našom softvéri Osobný poradca a Feng Shui Master (pre neobmedzený počet subjektov a pre neobmedzené časové obdobie). Nájdete tam aj veľmi presný osobný denný horoskop podľa Vládcu dňa, predpoveď podľa Vládcu mesiaca a tiež podľa Vládcu roka.

 

Potkan

Tento rok je lepší ako predchádzajúci. Prichádzajú nové začiatky, postup alebo rozvoj v praci. Možnosť zlepšenia finančnej situácie alebo prílev nových financií. Predpokladá to však urobiť zásadné zmeny v životnom štýle. Potom sa naskytnú nové možnosti.

 

Byvol

Tento rok je priemerný. Môže priniesť veľa nervozity a pochmúrnu náladu, pretože neprichádza to, čo sa predpokladalo. Ani vo finančnej oblasti sa príliš nedarí. V láske, partnerských

a rodinných vzťahoch bude všetko prebiehať hladko, bez vážnejších problémov.

 

Tiger

Tento rok je dobrý, i keď môže byť veľmi hektický a vyčerpávajúci. Prichádza nová zodpovednosť, problémy, ale i nové pracovné možnosti. Nie je čas na oddych, rodinu ani koníčky. Treba vydržať.

 

Zajac

Tento rok je veľmi dobrý a šťastný. Ani v profesionálnej oblasti, ani v oblasti vzťahov nehrozia žiadne vážnejšie problémy. Naopak, vychádzajú všetky plány a projekty.

Možnosť dosiahnutia veľkých úspechov.

 

Drak

Tento rok je priemerne dobrý. Osobný a rodinný život bude pokojný a bezproblémový.

Ani v ostatných oblastiach života nedochádza k žiadnym vážnym zmenám alebo zásadným prevratom. Môže sa vyskytnúť menší zdravotný problém. Oddych a relax.

 

Had

Tento rok je dobrý a kľudný. Pozície v práci sú stabilné, financie vyrovnané.

V rodine a v oblasti partnerských vzťahov vládne pohoda. V tomto roku nehrozia žiadne vážnejšie problémy. Oddych, relax, koníčky a rozvoj spoločenských kontaktov.

 

Kôň

Tento rok je dobrý. Zisky a výdavky sú na jednej úrovni. Príjemné správy však vždy vyvážia správy negatívne. Ale vážnejšie nebezpečenstvo v podstate nehrozí. Väčšia možnosť cestovania. Možná je zmena bydliska. Nové možnosti pre rozvoj osobných aktivít.

 

Ovca

Začiatok roka sľubuje žiarivý úspech a veľké zisky, ale neskôr sa môžu objaviť nepredvídané komplikácie, ktoré zisk ohrozia. Odporúčame priveľa neočakávať a najmä neplánovať,

skôr sa riadiť intuíciou. Nakoniec rok dopadne presne podľa toho, ako si to človek v znamení Ovce zaslúži.

 

Opica

Tento rok je ťažký a náročný. Prichádzajú zdravotné problémy, ale tiež problémy doma.

Je vhodné dať si pozor na zbytočné a nevhodné reči. Peniaze sú v jednej rovine.

Zárobky sú dobré, ale objavujú sa nečakané výdavky. Aj tak však bude zábava.

 

Kohút

Tento rok je dobrý. Nadobudnutie stratených pozícií, alebo upevnenie svojho postavenia.

V tomto roku odporúčame nerobiť si ťažkú hlavu zo svojich, ani z cudzích problémov.

Je dobré načerpať nové sily do ďalšieho obdobia.

 

Pes

Tento rok je problematický. Prináša nervozitu a nespokojnosť so sebou i s celým svetom.

Je potrebné ovládať svoje emócie a zbytočne sa nehádať, pretože to môže priniesť straty

a problémy. Odporúčame trpezlivosť a neupadať do smútku a depresie.

 

Prasa

Tento rok je dobrý. Je to vhodné obdobie na plánovanie budúcnosti a hľadanie nových možností v živote. Financie sú stabilné. Je tu možnosť vzdelávania a získavania nových vedomostí. V oblasti vzťahov a lásky sa darí.

Prajeme Vám príjemné prezeranie ďalších častí a príspevkov

 

Váš HERMES tím

 

   

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved