VAŠA PORADŇA

  HERMES FENG SHUI s.r.o.

  Koceľova 1105/1

  94901 Nitra

  IČO: 44831391

  DIČ: 2022856671  

  ---------------------------------------
  Division: HERMES Soft
  Vydavateľ: ® HERMES Soft
KONTAKTY :

  e-mail : info@fengshui.sk

   
  
  
  

PREDPOVEĎ 2018

PREDPOVEĎ - LUNÁRNY ROK 2018 – Zemný Pes

16.02.2018 – 05.02.2019

uverejnené 29.12.2017 (15:20)

Čo prináša rok 2018 – všeobecná Astrologická predpoveď

Rok Psa prepožičiava našim zámerom a cieľom čestnosť, poctivosť a dobré úmysly. Preto pokiaľ sa budú ľudia držať „správnej cesty“, nič by ich nemalo naozaj ohroziť.

Celkovo je tento rok trochu rozporuplný. Na jednej strane podporuje harmóniu rodinného života, pocit vlastenectva voči svojej krajine a neochvejnú vernosť tomu, čomu veríme a chceme to podporovať.

Na druhej strane môže tento chladný, až upätý zmysel pre spravodlivosť, ktorý je pre znamenie Psa taký typický, viesť k ťažkým konfrontáciám, revolúciám a vzburám, kedy sa menšina môže chopiť moci. Ale nakoniec sa väčšinou situácia upokojí, pretože Pes má výnimočnú schopnosť všetko zasa urovnať.

V tomto roku môžu padnúť konečné rozhodnutia v dlhotrvajúcich, alebo kontroverzných sporoch. Môžu sa uskutočňovať viditeľné, nekonvenčné, ale veľmi účinné zmeny.

V lunárnom roku Psa budeme všetci citlivejší voči svojmu okoliu. Všade pocítime príliv idealizmu, dobročinnosti a charity.

Tento rok nám dáva aj vynikajúcu príležitosť kriticky sa pozrieť na svoj hodnotový rebríček a popracovať na vlastnom sebazlepšení. Viac ako inokedy nás toto obdobie bude nabádať k otvorenému protestu proti nespravodlivosti a bezpráviu.

Rok Psa všeobecne neposkytne veľkú príležitosť k odpočinku a uvolneniu, pretože podozrievavý a nedôverčivý Pes neustále podsúva do myšlienok obavy a pesimizmus. Ale v skutočnosti nie je žiadny dôvod k panike, pretože znamenie Psa zároveň prináša potrebnú ochranu a stabilitu, ktorá je v zemnom roku ešte výrazne posilnená. Môžeme sa preto bez obáv venovať svojmu životu, práci a podnikaniu.

Naše odporučenie :

Čokoľvek sa v tomto roku chystáte podniknúť a uskutočniť, musíte tomu pevne veriť. Odvaha je v roku Psa cenená dvojnásobne. Preto tým, ktorí to nevzdajú a odvahu prejavia, energia tohoto roka pomôže.

V roku Psa je väčšia šanca, že budú podporení ľudia a projekty, ktorí si to naozaj zaslúžia.

 

Všeobecná tendencia roku 2018 podľa lietajúcich hviezd – fej sing

Zlomyseľní „piati duchovia“ prichádzajú tento rok zo Severného paláca – Cesta, Kariéra.

Sever je mužský palác. Predstavuje mladého muža, alebo dospelého syna. Prináležia sem ľudia Gua 1.

Títo všetci môžu byť v danom roku ohrození – viac nehôd, havárií, chorôb, problémov a náhlych úmrtí.

 

Pozor !  Keďže Severu prináleží živel Vody, môžu sa v priebehu roka vo zvýšenej miere vyskytovať záplavy alebo naopak nedostatok vody a to aj tam, kde sa doteraz extrémy počasia neprejavovali. Prívalové dažde a záplavy môžu následne spôsobovať zosuvy pôdy.

V prvej polovici roka bude pokračovať aj zvýšené riziko požiarov, preto je potrebné, aby boli príslušné štátne zložky na rôzne katastrofické scenáre pripravené. Pripraviť by sa však mali aj firmy a občania funkčnými hasiacimi prístrojmi a aspoň minimálnymi zásobami vody, potravín a liekov.

Aj v roku 2018 bude pretrvávať riziko aktivovania činných sopiek a naďalej hrozia zemetrasenia a zosuvy pôdy. A teda pozor by si mali dávať ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú – baníci, ale tiež rôzni horolezci, skalolezci, záchranári, … skrátka všetci tí, ktorí sa pohybujú pod zemou alebo chodia či lozia po horách.

 

CELKOVÉ SMEROVANIE

Heslom tohoto roka je Dôvera, Pevnosť a Vytrvalosť. Kto tieto cnosti prejaví, dostane pomoc zhora a problémy ho neohrozia. Kto však váha, prichádza pomaly alebo príde neskoro, ten môže o svoje šťastie prísť.

 

Muži všeobecne môžu byť tento rok ohrození, ako v rodine, tak aj vo vedúcich pozíciách.

 

V tomto období môže byť naša cesta vpred, ale aj naše osobné smerovanie, naša práca a kariéra, akoby „zablokovaná“.

Zároveň nás Lietajúce Hviezdy varujú pred prehnanou sebadôverou, preháňaním plánov a prílišnou sebaistotou. Treba si zachovať pokoru, zdravý úsudok a veci realizovať radšej v postupných krokoch.

Dôvera – Pevnosť – Vytrvalosť. Je dobré spoliehať sa na seba, ale spoľahnime sa aj na našich priateľov – tých ktorých poznáme a vidíme, ale aj na tých, ktorých nepoznáme alebo nevidíme. Nekonajme unáhlene, lepšie je počkať na správny čas a dobre sa pripraviť na veľký krok alebo zmenu. Potom, po vykonaní veľkej zmeny môže prísť aj veľký zisk. Pozor, je dôležité vedieť sa v správnej chvíli zastaviť, inak hrozia straty.

V tomto období hrozí aj vznik vážnych konfliktov. V stranách a štátoch hrozí puč. Svetu hrozí vojna. Mnohí z nás si neuvedomujú, že pod povrchom a úsmevmi našich politikov to už vrie a sú pripravené rôzne plány a scenáre o ktorých ani len netušíme. A ktoré by sme ani nechceli aby sa realizovali, pretože by to pre svet ľudí dopadlo veľmi zle. Treba mať na pamäti, že vojna je strašná a preto je to vždy ten najkrajnejší prostriedok.

Ale neklesajme na duchu, túto napätú situáciu svetu pomôže zvládnuť silný, charakterný a spravodlivý muž, ktorý dokáže zabrániť zraneniu svetla a svetlých síl a zabrániť tak neprávostiam a nešťastiu.

 

V ekonomickej rovine nám energia tohoto roka bude nápomocná pri konsolidácii financií, či už na úrovni štátnej, firemnej alebo osobnej.

 

VZŤAHY

Pokiaľ ide o vzťahy, hlavná záťaž bude tento rok na ženách. Týka sa to nielen partnerských a rodinných vzťahov, ale aj všetkých vzťahov všeobecne (firmy, spoločnosti, politické strany, vlády).

Vzťahy, a teda aj partnerské, v roku 2018 bude všeobecne charakterizovať ochladnutie, čo sa vo zvýšenej miere prejaví najmä u priestorov s Juhovýchodným vstupom. V roku 2019 sa potom tieto tendencie môžu vyostriť natoľko, že sa vzťahy začnú rozpadať a to na všetkých úrovniach – osobné, pracovné, dodávateľsko-odberateľské, koaličné, medzinárodné, …

Následkom toho potom môžu v jednotlivých oblastiach sveta vznikať rôzne konflikty, dúfajme že iba lokálne.

Z týchto dôvodov je nutné už v tomto roku urobiť v priestoroch určité opatrenia, najmä pokiaľ ide

o vyváženie ohrozených palácov – oblastí života.

 

ZDRAVIE

Počas lunárneho roku 2017 bol najviac oslabený a teda aj ohrozený srdcovo-cievny systém (zlyhania srdca, hypertenzia, infarkty, mozgové mŕtvice). Oslabenie srdcovo-cievneho systému môže byť badateľné ešte aj v prvej polovici tohoto roka.

V období roku 2018 si treba dávať pozor na ochorenia urogenitálneho systému – ľadviny, močový mechúr, pohlavné orgány (úreky, prechladnutie, infekcie). U ľudí, ktorí sú náchylní, alebo sa v minulosti liečili napr. na chlamýdie, … sa tieto nepríjemné problémy môžu znovu prejaviť. Celkovo sa v tomto roku neodporúča promiskuita, pretože vzniknuté zdravotné problémy za to rozhodne nestoja.

Ďalej je potrebné dávať si pozor na zažívacie ústrojenstvo – žalúdok, tenké a hrubé črevo. Preto odporúčame, rovnako ako aj v predchádzajúcom roku, kupovať a konzumovať potraviny od overených výrobcov, najlepšie domácich a dbať na dobu trvanlivosti potravín.

V TOMTO ROKU POZOR NA ROZNE NÁKAZLIVÉ CHOROBY! – žltačka, AIDS, …

Rovnako v tomto období neodporúčame piť vodu z neznámych zdrojov, alebo nepreverených studní a celkovo je potrebné dať si pozor na všetko, čo pijeme.

Vo zvýšenej miere sa môžu objaviť zápaly a rôzne ochorenia horných aj dolných ciest dýchacích.

Môže nastať zvýšený výskyt plesňových ochorení zvonka i zvnútra organizmu.

Počas celého roka bude preto potrebné pomáhať organizmu prostredníctvom vhodne zvolenej a vyváženej stravy a pomocou rôznych detoxikačných metód realizovaných v správnych tgermínoch - viď MobApp „Lunárny kalendár“.

 

PRÁCA A FINANCIE

Problémy môžu zaznamenať ľudia v diplomacii a v štátnej správe. Zmluvy a dohody sa nemusia plniť.

To platí aj pri obchodných dohodách medzi firmami a podnikateľmi.

Pozor by si mali dávať všetci účastníci cestnej premávky – vodiči, chodci, cyklisti – hrozí zvýšený výskyt nehôd, kolíznych situácií a havárií, ktoré budú vznikať nevysvetliteľným zlyhaním techniky, ľudského faktora alebo iných nepredvídateľných skutočností

Ohrození sú v tomto roku aj všetci dopravcovia - cestná, vlaková, železničná, letecká a lodná doprava, ale tiež špedičné firmy. Pozor na havárie!

V sektore dopravy sa môžu vo zvýšenej miere vyskytnúť napríklad štrajky.

Vodárne a kanalizácie – môžu nastať problémy výrobno-technického charakteru a pri samotnej distribúcii vody. Hrozí možnosť kontaminovania vody, preto je potrebné pozorne sledovať stav technických zariadení, hrádzí a neregulovaných vodných tokov.

Opatrnosť vo všetkom, čo sa týka vody, doporučujeme aj maloodberateľom.

Poruchy (technického charakteru, alebo živelné pohromy) môžu nastať aj na technickom zariadením výrobcov a distribútorov elektrickej energie.

Tieto technické poruchy potom môžu mať za následok výpadky aj u telefónnych a mobilných operátorov.

Dariť by sa malo reklamným agentúra a médiám, ktoré profitujú z reklamnej činnosti.

Táto tendencia bude vo zvýšenej miere pokračovať aj v roku 2019

Cestovný ruch bude charakterizovať rad problémov a obštrukcií. I renomovaným cestovkám doporučujeme dobre si zabezpečiť svoje zmluvy, destinácie, …pretože ich môžu stretnúť neočakávané zvraty a nemilé prekvapenia. To sa samozrejme môže negatívne dotknúť najmä ich klientov.

 

OHROZENIE

V roku 2018 by si mali dať pozor najmä mladí muži a dospelí synovia. Títo ľudia by nemali v tomto roku pokúšať svoje šťastie účasťou na rôznych rizikových podujatiach, nebezpečných športových súťažiach a adrenalínových športoch, kdekoľvek sa tieto akcie uskutočnia.

Energeticky podhodnotení, alebo oslabení, sú v tomto období aj ľudia Gua 1 (jedno či muži alebo ženy).

Ohrozenie a oslabenie sa môže prejavovať vo všetkých oblastiach života týchto ľudí – zdravie, nehody, úrazy, havárie, financie, vzťahy. Samozrejme, stupeň ohrozenia je individuálny a závisí od viacerých faktorov, hlavne od ich fyzickej a mentálnej imunity a kondície.

 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Nebezpečenstvo hrozí všeobecne zo Severného smeru (nášho domu, bytu, nášho mesta, kraja, štátu, kontinentu). Problémy sa preto môžu prejaviť v Severnej Amerike a tiež na Severe Európy a Ázie. Dúfajme, že NATO prejaví dostatok súdnosti a nezačne si konflikt s Ruskom. Mohlo by sa totiž stať, že tento akt prebudí povedomie Slovanských národov a oni si znovu uvedomia, kto je ich skutočný priateľ a kto nepriateľ. („… to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, alebo blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo …“).

V roku 2018 neodporúčame uskutočňovať žiadne rekonštrukcie, prestavby a dostavby v Severnom paláci

(na pozemku so Severným vstupom, v dome alebo v byte so Severným vstupom, ale celkovo v každom priestore v Severnom paláci).

 

V tejto súvislosti by si väčší pozor mali dávať obyvatelia / užívatelia priestorov so Severným vstupom – do bytu, domu, kancelárie, prevádzky.

 

Ťažší rok, najmä v oblasti zdravia, by mali očakávať ľudia, narodení v roku Draka a Hada. Doporučujeme starať sa o seba, chodiť na preventívne prehliadky a dodržiavať zdravý životný štýl - menej stresov a veľa pohybu na čerstvom vzduchu. Toto obdobie je pre tieto znamenia vhodné na zbavenie sa nevhodných návykov a rôznych závislostí.

 

Ovciam odporúčame poriadne si preveriť všetky zmluvy a dohody a nerobiť unáhlené rozhodnutia.

 

Šťastie tento rok čaká na ľudí narodených v znamení Potkana a Opice, čo im umožní uskutočniť svoje nápady a plány.

 

Dračí úspech, predovšetkým vo finančnej oblasti, prichádza k ľuďom v znamení Tigra.

 

Pozor na peniaze by si v tomto roku mali dať ľudia narodení v roku Zajaca. Je treba vyvarovať sa najmä riskantných investícií.

 

Nečakané šťastie, nové príležitosti a tiež možnosť narodenia dieťaťa prináša tento rok Koňom.

 

Svoje osobné charakteristiky, predpovede a zhodu s inými osobami (z oblasti feng shui, numerológie, astrológie a kabaly) nájdete v PC programe „Osobný poradca Profi“.

Samozrejme v programe si môžete analyzovať neobmedzený počet osôb.

Všetko v textovej forme.

Možnosť tlače z programu.

 

ROČNÉ ASTROLOGICKÉ PREDPOVEDE

pre jednotlivé ZNAMENIA v lunárnom roku ZEMNÉHO PSA :

 

Potkan

Tento rok je problematický. Prichádzajú starosti a problémy, ktoré sa dajú iba veľmi ťažko riešiť

a ktoré sa prakticky nedajú ovplvniť. V tomto období je vhodné upriamiť sa na prácu a kariéru. Neodporúčame riešiť vzťahy. Všeobecne je potrebná opatrnosť a obozretnosť.

 

Krajiny :      Izrael, Severná Kórea, Južná Kórea

Politici :       Radoslav Procházka, Ivan Mikloš

Osobnosti : Dara Rolins, Marek Majeský, pápež František I., Nasťa Kuzminová, Veronika Veles-Zuzulová

 

Byvol

Tento rok je priemerný. Môžu sa objaviť problémy, ale tieto sa vyriešia a nakoniec to všetko dobre skončí. Preto netreba prepadať zúfalstvu a depresii. Toto obdobie prináša tiež možnosť cestovania a spločenských aktivít. Možnosť odlúčenia v oblasti vzťahov.

 

Krajiny :      Čína, Juhoafrická Republika

Politici :       Igor Matovič, Daniel Lipšic, Juraj Miškov, Jozef Kollár, Barack Obama

Osobnosti : Soňa Müllerová, Richard Müller, Maťo Ďurinda, Boris Filan, Napoleon Buonaparte

 

Tiger

Tento rok je dobrý. Neprichádzajú žiadne veľké konflikty alebo problémy. Ale je potrebné vynaložiť veľa úsilia a elánu na dosiahnutie svojich cieľov. Potom pomôžu i nápomocní priatelia a šťastie. Toto obdobie môže byť fyzicky i psychicky náročné.

 

Krajiny :      Belgicko, India

Politici :       Renáta Zmajkovičová, Andrej Danko, Gábor Gál, A.P. Jaceňuk, J.V. Stalin,

Osobnosti : Zuzana Tlučková, Helena Krajčiová, Palo Habera, Ján Kuric, Ibrahim Maiga

 

Zajac

Tento rok je dobrý. Podarí sa vyriešiť problémy z predchádzajúceho roka. Menšie zisky. V práci

sa môžu objaviť menšie ťažkosti. Bude však dosť času venovať sa oddychu, cestovaniu a ďalším príjemným aktivitám.

 

Krajiny :      Kanada

Politici :       Peter Pelegrini, Andrej Kiska, Miroslav Lajčák, Viktor Orbán

Osobnosti : Monika Hilmerová, Juraj Kemka, Matej Landl, Ady Hajdu, Johny Depp, Jet Li

 

Drak

Tento rok je problematický. Prichádzajú nečakané problémy, konflikty a zvraty, s ktorými sa nerátalo. Všetky záležitosti sú problematické. Budú prichádzať konflikty s okolím a s nepriateľmi. Môže sa objaviť zrada, podvod a finančné straty.

 

Krajiny :      Vietnam

Politici :       Róbert Fico, Ivo Nesrovnal, Milan Rastislav Štefánik, Vladimír Putin

Osobnosti : Petra Polnišová, Kvetka Horváthová, Rytmus, Marián Miezga, Alexander Bárta

 

Had

Tento rok je dobrý. Naskytnú sa nové možnosti a príležitosti. V tomto období je vhodné dávať si pozor na financie, pretože hrozí strata. Je vhodné viac sa vanovať práci ako milostným záležitostiam. Zdravotné problémy. Rozvoj spoločenských kontaktov a cestovania.

 

Krajiny :      Poľsko, Maďarsko, Fínsko, Dánsko, Grécko

Politici :       Ľudovít Kaník, Boris Kolár, Marián Kotleba, Ivan Gašparovič, Václav Klaus

Osobnosti : Lukáš Latinák, Filip Tůma, Marián Čekovský, Peter Sagan, Dominika Cibulková

 

Kôň

Tento rok je úspešný, najmä v oblasti práce a kariéry. Prichádza odmena, uznanie, sláva a pocty za vykonanú prácu. Financie tiež veľmi dobré. Prinesie to veľa sily a energie. V oblasti vzťahov je tu možnosť citového sklamania a rozchod. Pozor na súdne spory.

 

Krajiny :       Nemecko

Politici :       Angela Merkelová, David Kameron, Francois Hollande, Vladimír Mečiar

Osobnosti : Zdena Studenková, Nela Pocisková, Peter Marcin, Jožo Ráž, Adam Žampa

 

Ovca

Tento rok je dobrý, aj keď môže priniesť zmeny, ktoré nebudú veľmi príjemné. Dôležité je nevzdávať sa a neklesať na duchu. V oblasti práce sa tiež môžu vyskytnúť problémy, s ktorými sa na začiatku vôbec nerátalo. Problémy môžu byť aj v rodine a v milostných záležitostiach.

 

Krajiny :      Rusko, Ukrajina

Politici :       Richard Sulík, Mikuláš Dzurinda

Osobnosti : Henrieta Mičkovicová, Peter Sklár, Andy Kraus, Jozef Vajda, Halina Pawlowska

 

Opica

Tento rok je ťažký. Prichádzajú finančné straty. Tento rok sa ukáže kto je skutočný priateľ a kto nie,

je tu možná zrada z najbližšieho okolia. Sklamania prichádzajú zo všetkých strán. Je dôležité v tomto období neklesať na duchu a spoliehať sa hlavne na seba.

 

Krajiny :      Slovensko, Čechy, Amerika, Švajčiarsko, Španielsko, Saudská Arábia

Politici :      Monika Beňová, Iveta Radičová, Peter Kažimír, Miloš Zeman

Osobnosti : Adela Banášová, Dano Heriban, Michal Kubovčík, pápež Ján Pavol II.

 

Kohút

Tento rok je dobrý. Možný je postup v práci a v zamestnaní. Neprichádzajú žiadne veľké zisky, ale

ani straty. Financie budú v rovnováhe. Je to obdobie vhodné na oddych, rozvíjanie svojich obľúbených aktivít a na načerpanie novej energie.

 

Krajiny :      Rakúsko, Holandsko, Japonsko, Európska únia

Politici :       Daniel Krajcer, Pavol Frešo, Vladimír Palko, Štefan Harabin, Alexander Dubček

Osobnosti : Marta Sládečková, Táňa Radeva, Emil Horváth, Michal Hudák, Jeniffer Aniston

 

Pes

Tento rok je dobrý. Je možné dosiahnuť veľký úspech vo svojej kariére, ale finančný zisk nebude adekvátny. Je to vhodné obdobie na zvyšovanie kvalifikácie a zbieranie nových vedomostí. Žiadne vážne problémy. Odporúčame oddych a nazbieranie nových síl.

 

Krajiny :      Francúzsko, Taliansko, Sýria

Politici :       Béla Bugár, Ján Počiatek, Zsolt Simon, Alojz Hlina, Donald Trump

Osobnosti : Zuzana Šebová, Michaela Čobejová, Ivan Letko, Matej Tóth, Madonna

 

Prasa

Tento rok je veľmi náročný a problematický. Prináša frustráciu a sklamania. Problémy sa rútia zo všetkých strán. Je potrebná mimoriadna obozretnosť vo finančných záležitostiach. Zlepšenie situácie nastane až koncom roka. Netreba podceniť zdravotné ťažkosti.

 

Krajiny :      Anglicko, Turecko

Politici :       Róbert Kaliňák, Ján Fígeľ

Osobnosti : Celeste Buckingham, Peter Nagy, Ego, Ján Ďurovčík, Maroš Kramár, Petra Vlhová

 

   

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved