Komplexné analýzy a rozbory Osôb
ANALÝZA OSÔB CEZ INTERNET
VHODNÉ PRE :

- rodičov a ich deti :            (viac info )

- partnerské dvojice :         (viac info )
- pred začiatkom spoločného podnikania         (viac info )
- pre majiteľov firiem :     (viac info )
- pre profi pracovné. agentúry, hedhanterov a zoznamky : 

  (viac info )

Cena

rodina 1osoba 50,-Eur
partner dvoj 1osoba 80,-Eur
firma 1osoba 120,-Eur
Pripravte si PODKLADY v elektronickej forme :
mám záujem o službu
- dátumy narodenia osôb (ak je to možné aj s hodinou narodenia)
KEDY VYUŽIŤ TÚTO SLUŽBU ?
Keď sa potrebujete správne rozhodnúť a mať istotu :

- že ste zvolili tú správnu cestu pre svoje dieťa,

- že ste si pre seba zvolili toho správneho partnera,

- že ste si vybrali to správne podnikanie, v korom môžete dosiahnuť požadovaný úspech,

- že máte toho správneho spoločníka pre svoje podnikanie, s ktorým dosiahnete predpokladané ciele,

- že ste si vybrali toho správneho zamestnanca na konkrétnu pozíciu

Rozsah vypracovania :

Minimálne 12-15 strán analyzačných textov formát A4, font Arial veľkosť 10

Dodanie v elektronickej forme na vami určený e-mail

Ak chcete využiť túto službu prosím kontaktujte nás telefonicky, mailom, alebo prostredníctvom formuláru " mám záujem o službu ". Ďakujeme
Následne môžete využiť niektoré z ďalších ponúkaných služieb

Harmonizácia interiéru na mieru jeho obyvateľov podľa zásad Feng Shui  (viac info )

Projektovanie Rodinného Domu podľa Feng Shui  (viac info )

Projektovanie Záhrady podľa Feng Shui  (viac info )

Realizácia interiérového dizajnu na kľúč - so všetkými prvkami a zariadením - podľa zásad Feng Shui

Realizácia prípadných stavebných úprav alebo celej stavby na kľúč - podľa zásad Feng Shui

Pozrite si časť : Stavba - realizácia a poradenská činnosť

 

 

 

 

PRE RODIČOV :

- pre správny prístup vo výchove dieťaťa-detí - výberom záujmových krúžkov, vhodného smerovanie dieťata, výberom školy, športu, 

- pri rôznych poruchách správania sa detí zistíte kompatibilitu s rodičmi, to znamená, ktorý z rodičov bude mať väčšiu šancu alebo vplyv na správny vývoj a smerovanie dieťaťa

- čo dieťaťu prináša jeho meno

PRE BUDÚCICH PARTNEROV :

Získate nový a komplexný náhľad na partnera - či vám budú vyhovovať jeho charakterové vlastnosti, jeho skryté a zatiaľ neprejavené vlastnosti, možno zistíte to, o čom zatiaľ neviete resp. čo skrýva.

Dozviete sa akú máte Partnerskú Kompatibilitu :

- Partnerstvo všeobecne - aký typ vzťahu je medzi týmito dvoma partnermi - hniezdové, pán-sluha, ...

- Domácnosť a životný štýl

- Fyzická a praktická stránka

- Láska a emócie

- Zhoda pre spoločný život

- Zhoda na fyzickej úrovni

- Zhoda na mentálnej úrovni

- Zhoda na citovej úrovni

- Životný cieľ partnerov - a čo ho ovplyvňuje

- Tendencia na povolanie partnerov a čo ovplyvňuje povolanie

- Aký je alebo môže byť partnerský vzťah, čo naň vplýva, alebo čo naň môže a bude vplývať - na čo si treba dávať pozor

PRED ZAČIATKOM SPOLOČNÉHO PODNIKANIA :
Získate istotu, že ste si vybrali to správne podnikanie, v korom môžete dosiahnuť požadovaný úspech, toho správneho spoločníka, ktorý vás nesklame, resp. toho správneho obchodného partnera ktorý nič neskrýva a jeho úmysly sú čestné a korektné.
PRE MAJITEĽOV FIRIEM ALEBO PRE PERSONÁLNYCH PORADCOV :

- pred prijatím uchádzača o zamestnanie na pracovnú  pozíciu

Získate celkový náhľad na uvedeného jedinca, či vám budú vyhovovať jeho charakterové vlastnosti, či zapadne do kolektívu, jeho kompatibilita s firmou, s pracovným kolektívom, s klientami, ...

 

- pred prijatím manažéra na riadiacu pozíciu
Spoznáte povahu a charakterové vlastnosti analyzovanej osoby, jej možnosti a schopnosti, danosti, talenty, prípadne nedostatky.

Zistíte kompatibilitu s partnerom, spoločníkom, pracovným tímom. To znamená či daná osoba bude na danej pozícii prínosom, alebo skôr brzdou pre konkrétny projekt alebo pre ciele spoločnosti.

Spoznáte jej energetický stav, výkonnosť v rôznych úsekoch dňa, vhodnosť pre vybranú činnosť, povolanie alebo jej danosti na zamýšlanú pracovnú pozíciu.

Zistíte aktuálne životné obdobie, v ktorom sa práve analyzovaná osoba nachádza a aj to, ako sa jej

v nasledujúcom období bude dariť.

 

To isté sa môžete dozvedieť i o svojich obchodných partneroch, konkurencii atd - spoznáte ich slabé a silné stránky a získate tým neoceniteľnú výhodu.

PRE PROFESIONÁLNYCH UČITEĽOV, VYCHOVÁVATEĽOV , PROFESIONÁLNE FIRMY ZAMERANÉ NA VÝBER ZAMESTNANCOV - HEDHANTERI - ZOZNAMOVACIE AGENTÚRY

Okrem toho, že môžete využiť profesionálne služby na tejto stránke, vám dávame do pozornosti

profesionálny softvér na analýzu osôb OSOBNÝ PORADCA PROFI

S týmto softvérom budete mať každú osobu ako pod mikroskopom a vôbec ju nemusíte fyzicky - reálne vidieť, alebo s ňou mať osobný kontakt.

Tento softvér využíva množstvo spoločností, ktoré sa zaoberajú potenciálom ľudských zdrojov, ale i rôznymi ďalšími činnosťami.