Feng Shui studio

sme tu pre vás od roku 1998

--------------------------------------------------------------------------

AUDIT PRIESTOROV

 

JESEŇ 2022

ZIMA 2022-23

DOMY, BYTY, FIRMY, PREVÁDZKY, OBJEKTY, LOKALITY, ÚZEMNÉ CELKY atd

pre aktualizáciu stránky kliknite F5 

 
HLAVNÁ STRÁNKA

NÁVRAT NA HLAVNÚ STRÁNKU

ON-LINE KOMUNIKÁCIA

Od novembra 2019

môžete využívať on-line

konzultácie a školenia

cez aplikáciu SKYPE

 AKO NA TO ?
 Pošlite nám SMS

 na číslo : 00421 905 479 695

 V TVARE :

 žiadam o SKYPE konzultáciu + 

 vaše meno a priezvisko
 ALEBO,

 jednoducho skúste, či sme práve on-line

 zadajte SKYPE kontakt :

 Hermes Feng Shui Academy

---

 FENG SHUI AUDIT

ENERGETIKY PRIESTORU

HĹBKOVÁ DIAGNOSTIKA PRIESTOROV

Aj s vyšpecifikovaním dopadov na obyvateľov / užívateľov / firmu

Byty, Domy, Pozemky, Chalupy, Podnikateľské priestory, ...

 AUDITY PRIESTOROV

 FENG SHUI AUDIT NEHNUTEĽNOSTÍ
  HĹBKOVÁ ANALÝZA PRIESTOROV (a jeho obyvateľov)

  Byty, Domy, Pozemky, Chalupy, Podnikateľské priestory, ...

Upozornenie : 

Pri tejto službe na začiatku nie je potrebná osobná obhliadka nehnuteľnosti

Ak máte záujem o túto službu, na začiatku nám neposielajte mail, ale kontaktujte nás telefonicky na tel : 0905 479 695

?!

OBJEKTY A PRIESTORY DELÍME NA :

Veľmi dobré, Dobré, Upraviteľné, Problematické, Nevhodné pre konkrétnych obyvateľov, Nevhodné pre všetkých, "Jalové", Vážne Poškodené, Nebezpečné     (viac info

ZÁKON PREDCHODCOV    (viac info
 ČO SI POTREBUJETE PRIPRAVIŤ NA ZAČIATKU ?

I.

 ÚDAJE O NEHNUTEĽNOSTI

  1 - celú adresu, kde sa nachádza nehnuteľnosť - Dom / Pozemok

        Obytná budova / Byt + poschodie

  2 - ak máte, tak pôdorys Bytu aj s pozíciou, kde sa byt

        v budove nachádza.

        a) ak pôdorys nemáte, u bytu si ho môžete zabezpečiť

             u správcu budovy

        b) ak nemáte, jak pri dome, tak pri Byte, prídeme si ho zamerať

3 - u pozemku katastrálne územie + číslo parcely,

      alebo cestu na katastrálnu mapu

4 - ak ju máte, tak situačnú mapu pozemku  - v elektronickej forme
Ďalšie informácie, ak ich viete zistiť:
- v ktorom roku bol objekt dostavaný a zastrešený -ak viete aj celý dátum
- v ktorom roku bol objekt skolaudovaný - ak viete aj celý dátum,
- v ktorom roku ste sa do objektu nasťahovali Vy - ak viete aj celý dátum

- ak viete zistiť, tak v ktorom roku sa do objektu nasťahovali

   jeho predchádzajúci obyvatelia -majitelia

II.

  ÚDAJE O VLASTNÍKOCH UŽÍVATEĽOCH NEHNUTEĽNOSTI

a) - celé mená a dátumy narodenia všetkých budúcich užívateľov

      (u koho je to možné, aj s hodinou narodenia)

Ďalšie dôležité osobné informácie:
b) - Ak očakávate potomka, tak predpokladaný dátum narodenia 

c) - Ochorenia, alebo vážne úrazy či nehody budúcich, alebo aktuálnych

       obyvateľov priestoru a s čím sa častejšie potýkate a čo pociťujete

       ako problematické v jednotlivých oblastiach vášho života 

d) - Ak budete druhý, resp. ďalší majiteľ, či nájomca priestoru, tak popis

       tzv. Zákona Predchodcov, teda čo sa dialo predchádzajúcim

       obyvateľom, užívateľom, alebo majiteľom priestoru.

       A na čo v minulosti objekt slúžil.

Body b), c) a d) nevypisujte a nezasielajte. Dané informácie nám môžete, a nemusíte, sprostredkovať telefonicky, alebo na osobnom stretnutí.
Ak je potrebná obhliadka objektu :

1. K cene harmonizácie  sa ešte pripočíta suma za osobnú obhliadku :

    - snímanie podrobných rozmerov priestoru (pre nakreslenie v

      projekčnom programe)

    - zameranie severojužnej osi objektu a jednotlivých miestností

      (interiér aj exteriér)

    - podrobná fotodokumentácia priestoru

      do   100 km od Nitry 100,- Eur

      do   150 km od Nitry 125,- Eur

      do   250 km od Nitry 175,- Eur

      nad 250 km od Nitry 300,- Eur

2. Ďalej sa k cene ešte pripočíta suma za PHM

Platba za osobnú obhliadku a PHM sa hradí na mieste pri obhliadke.

V prípade že :

 - máte presný plán objektu

 - alebo si ho viete vytvoriť podľa nášho manuálu (stiahnete si

   ho vpravo hore)

 - dokážete si priestor aj zaorientovať

 - a vytvoríte nám podrobnú fotodokumentáciu (znovu podľa manuálu)

FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZA OSOBNÚ OBHLIADKU UŠETRÍTE

Cena
HĹBKOVÉ AUDITY PRIESTOROV

 Byty

4,0  Eur/m2

 Domy

4,5  Eur/m2

 Kancelárie

4,5  Eur/m2

malé

cena

Prevádzky

 5  Eur/m2

väčšie

cena

priestory

DOHODOU

MANUÁLY - Pomoc

pri príprave podkladov

meranie fotenie zaorient.

KONTAKTY

pre využite služby

ILUSTRAČNÁ UKÁŽKA OBJEKTU

ADRESA BYT
BYTOVÝ OBJEKT POSCHODIE
UKÁŽKA DOM / POZEMOK

III.

 ČO JE AUDIT / DIAGNOSTIKA PRIESTORU :

Je to komplexný hĺbkový náhľad na celý priestor, s vyšpecifikovaním všetkých pozícií, s presnosťou

na konkrétne okno, dvere, konkrétneho obyvateľa, konkrétnu miestnosť, individuálnu pozíciu osobného miesta na prácu, spánok, odpočinok, a následne ďalšieho vybavenia a zariadenia miestnosti, ako účelového nábytku a bytových doplnkov, obrazov, osobných fotografií, sošiek, dokumentov, osobných predmetov, teda každého aj malého predmetu, ktorý je v priestore umiestnený. Ďalej analýza farieb, materiálov, svietidiel, prasklín, plesní, hmyzu, atd.

A samozrejme aj toku energie cchi v príslušnom priestore, s vyšpecifikovaním toho, čo ktorá anomália poškodzuje - akú oblasť života, a kto konkrétne, z obyvateľov - užívateľov priestoru, je danými tendenciami viac či menej ohrozený a v akej oblasti. Platí to aj pre všetky typy podnikateľských priestorov, prevádzok, atd.

Tieto analýzy sú zacielená na identifikovanie všetkých zistiteľných negatív priestoru, ktoré by mohli ohrozovať zdravotnú, psychickú, profesnú, finančnú, vzťahovú, alebo partnerskú oblasť života, a to

u konkrétneho užívateľa priestoru, u celej rodiny alebo v celej firme.

Zároveň AUDIT obsahuje aj príslušné návrhy nápravných opatrení,

a to v rozsahu, ktorý konkrétny typ Auditu obsahuje.

U všetkých analýz priestorov, ktoré sa vo všeobecnosti vo feng shui robia, sa stretnete s tendenciou,

že daný praktik hovorí o danom priestore v superlatívoch. Pri audite nejde o pochválenia klienta, ako pekne a vkusne, resp. dizajnovo vyvážene, má zariadený svoj byt, dom, kanceláriu, prevádzku, atd., ale práve naopak.

Účelom a podstatou každej analýzy, rozboru, či  AUDITU je identifikovanie - zistenie, vymenovanie

a prípadná eliminácia všetkých možných porúch, patogenít, chýb a nedostatkov, ktoré sa v priestore nachádzajú a ktoré môžu prinášať mierne, ale aj vážne problémy, ktoré môžu škodiť jak jeho obyvateľom

/ užívateľom, tak aj firme ako takej. To znamená spoločne ako celku, ale aj konkrétne a jednotlivo konkrétnemu užívateľovi, alebo konkrétnej osobe v konkrétnej miestnosti na konkrétnom mieste, ktorý zastáva konkrétnu špecifickú pozíciu vo firme - majiteľ, riaditeľ, ekonóm, obchodník, prevádzkar, vedúci, technik, zamestnanec, atd.

To znamená, že účelom Auditu je zistiť, ako môže priestor reálne ovplyvňovať svojich užívateľov -

v minulosti, prítomnosti, ale hlavne do budúcnosti.

No a následne sa podľa možností navrhnú jednotlivé kroky postupných riešení a nápravných, kompenzačných a stimulačných opatrení. 

Audit sa vypracováva naozaj veľmi podrobne s vyšpecifikovaním všetkých detailov aj s popismi, čo čo spôsobuje, čo čo prináša a samozrejme aj s vysvetleniami.

Audit obvykle, podľa typu nehnuteľnosti, obsahuje cca od 20 až po viac ako 500 strán podrobných popisov a detailnej originálnej grafiky, ktorá popisuje, a dovysvetľuje, konkrétne pozície a reálne situácie, ktoré sa

v analyzovanom priestore nachádzajú.

Je to preto, aby si klient vedel zvážiť, porovnať a posúdiť, či sa im to, čo je popísané v Audite, už deje, v akých súvislostiach, a čo z toho vyplýva.

No a samozrejme, aby sa na základe výsledkov Auditu mohol, po dôkladnom zvážení, správne rozhodnúť ako ďalej.

IV.

 KTO SI DÁVA VYPRACOVAŤ AUDIT :

Sú to bežní ľudia, spoločnosti, alebo firmy, pred akoukoľvek investíciou, či už pri posúdení projekčných plánov a návrhov, pred výstavbou, pred kúpou, predajom, rekonštrukciou, alebo pred prestavbou, či nejakými zásadnými úpravami, alebo zmenou, ktorí potrebujú získať hlbší a detailnejší pohľad

na daný priestor, na jeho možnosti, charakteristiky a vlastnosti a teda zistiť, čo ich priestor prináša.

Ako to prebieha na obhliadke priestoru a pri vytváraní FS Auditu ?

V.

1 - NA ČO SLÚŽIA POŽADOVANÉ PODKLADY - ÚDAJE,

2 - ČO SA VYKONÁVA PRI TEJTO SLUŽBE, aby sme ju pre vás mohli zrealizovať

3 - A ČO OBDRŽÍTE AKO VÝSTUPY PRE HARMONIZÁCIU VÁŠHO PRIESTORU

VI.

 KEDY OBDRŽÍTE VÝSLEDOK AUDITU A VYPRACOVANÉ VÝSTUPY :
Výstupy analýzy sú vyhotovené obvykle do 2 - 4 týždňov od obdržania všetkých potrebných podkladov (dĺžka času potrebná na vypracovanie výstupov závisí od rozsahu projektu a od aktuálnych voľných kapacít ).

AK CHCETE VYUŽIŤ TÚTO SLUŽBU, ALEBO POTREBUJETE S NIEČÍM POMÔCŤ ČI PORADIŤ, K DISPOZÍCII MÁTE NASLEDUJÚCE KONTAKTY.

UPREDNOSTŇUJEME PRIAMU, TEDA TELEFONICKÚ ALEBO SKYPE KOMUINIKÁCIU

   KONTAKTY :
  E-mail :
  SKYPE : AKO NA TO ?? ?

   00421 905 479 695

  info@fengshui.sk

  Hermes Feng Shui Academy

 

  AKO NA TO ON-LINE KOMUNIKÁCIA

 

Od novembra 2019

môžete využívať on-line konzultácie a školenia

cez aplikáciu SKYPE

AKO NA TO ?
Pošlite nám SMS

na číslo : 00421 905 479 695

V TVARE :

žiadam o SKYPE konzultáciu+vaše priezvisko

ALEBO,

jednoducho skúste, či sme práve on-line

zadajte SKYPE kontakt :

Hermes Feng Shui Academy
     

...

 
 

 
® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

SÍDLO :

Koceľova 1105/1

94901 Nitra

IČO: 44831391

DIČ: 2022856671

KONTAKTY :

mob : 00421 905 479 695

           00421 911 721 995

SKYPE :
Hermes Feng Shui Academy

HERMES FENG SHUI, s.r.o.

PROFESNÁ HISTÓRIA OD ROKU 1998 A ČO BOLO PREDTÝM ROK 1990

  Hermes Feng Shui Academy

Od novembra 2019 môžete využívať On-Line videoškolenia, ale aj videokonzultácie cez aplikáciu SKYPE

AKO NA TO ?

Pošlite nám SMS

na číslo : 00421 905 479 695

V TVARE :

žiadam o SKYPE konzultáciu + vaše meno 

ALEBO,

jedoducho skúste, či sme práve on-line

zadajte SKYPE kontakt :

Hermes Feng Shui Academy

 

© Hermes All rights reserved